Sağlıkçılar iki gün grevde

Sağlık çalışanları, iş, gelir ve can güvencesi taleplerini dile getirmek için yarın ve 20 Nisan Çarşamba günü hizmet üretmeyeceklerini açıkladı.

18 Nisan 2011 Pazartesi, 09:19
Abone Ol google-news

İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının, sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi, vatandaşların nitelikli sağlık hizmetinden faydalanabilmesi ile ilgili taleplerini kamuoyuna ve hükümete iletmek için 2 günlük hizmet üretmeme eylemi gerçekleştirecekleri bildirildi.

Eylem ile ilgili bilgi veren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, sağlık sektöründeki sıkıntıları kamuoyu ile paylaşmak ve hükümete duyurabilmek için yarın ve 20 Nisan'da hizmet sunamayacaklarını ifade ederek, ''Yasal olarak bir grev olmasa da ülkemizde yaşanan sağlık sorununa demokratik bir tepki göstermek amacıyla hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanarak, iki gün çalışmayacağız'' dedi.

Çerkezoğlu, sağlık alanında iş güvencesi, taşeronlaştırma gelir ve can güvenliği sorunlarının acilen çözülmesi gerektiğini savunarak, ''Herkese eşit, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti talebimizin yanında, sağlıkta uygulanmaya çalışılan performans sisteminin yarattığı hasta-doktor ilişkisinde yaratığı güvensizlik ve parça başına hasta bakmak durumunda olduğumuz için düşen sağlık kalitesine karşı da mücadele etmek için iş bırakacağız'' diye konuştu.

İki günlük eylem kapsamında, yarın İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önü ve Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesine ''Görev Çadırı'' kurulacağı, İstanbul Tıp Fakültesinde gerçekleştirilecek merkezi basın açıklamasının ardından, sağlık çalışanları önce Cerrahpaşa'ya daha sonra Haseki'ye yürüyüş gerçekleştirileceği bildirildi. Sağlık çalışanlarının 20 Nisan tarihinde ise Haydarpaşa Numune Hastanesinden Kadıköy Meydanı'na bir yürüyüş yapacağı açıklandı. İki günlük iş bırakma eylemi sırasında, yatan ve acil hastalar dışında kimseye sağlık hizmeti verilmeyeceği kaydedildi.
 

 

"Acil durumlar dışında gelmeyin"

Türk Tabipleri Birliğince (TTB), yarın ve çarşamba günü gerçekleştirilecek ''iş bırakma eylemi'' nedeniyle halkın sağlık kuruluşlarına acil durumlar dışında gelmemesi çağrısında bulunuldu. TTB'den yapılan açıklamada, 19-20 Nisan günleri acil vakalar dışında sağlık hizmeti sunulmayacağı, eylem süresince resmi tatillere benzer biçimde hizmet verileceği belirtilen açıklamada, bu nedenle halkın ve hastaların herhangi bir sorunla karşılaşmasının söz konusu olmayacağı ifade edildi.

''Halkın sağlık kuruluşlarına acil durumlar dışında hizmet amacıyla gelmemesi'' çağrısında bulunulan açıklamada, herkese sağlık, güvenli gelecek, sağlıkta özelleştirmeye karşı iş, gelir, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, her türlü katkı katılım payının kaldırılması ana talepleriyle sürdürülecek bu eylemde yer almak için illerde yapılacak etkinliklere katılım beklendiği kaydedildi.

Hekimlerden, ''eyleme hiçbir gölge düşmemesi için sorumluluk içerisinde, hiçbir tartışmaya yer vermeyecek tarzda, ağırbaşlı, sakin, kararlı, halkı bilgilendirici, açıklayıcı, etkinliklerde birlikte olmanın verdiği coşkuyla davranılması ve özen gösterilecek kurallara dikkat edilmesi'' istenen açıklamada, acil hastaların tedavisi için dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili şunlara dikkat çekildi:

''-Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecek.
-Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalı.
-Yoğun bakım hastalarının tedavilerinde eylemler nedeniyle hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecek.
-Hamilelerin, diyaliz hastalarının ve kanserli hastaların hizmetleri yukarıdaki uyarılar çerçevesinde yerine getirilecek.

-Servislerde yatarak tedavi gören hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri) olduğu gibi servislerde hazır bulunacak.
-Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklayacak, acil ve yatan hastaların acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülecek.
-Bu hususlar, çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her birimdeki temsilcilerince denetlenecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi sağlanacak.''

 

BDP, eylemi destekleyeceğini açıkladı

BDP, sağlık çalışanlarının yarın ve 20 Nisan Çarşamba günü yapacakları iş bırakma eylemini destekleyeceklerini bildirdi. BDP'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda sağlık sektörünün bir tüketim ilişkisine indirgenerek piyasaya açıldığı, karın yüksek olduğu bir yatırım alanına dönüştürüldüğü ileri sürüldü. AKP ile uygulanmaya başlanan ''Sağlıkta Dönüşüm Programı''nın eleştirildiği açıklamada, ''Uygulanan programla sağlık alanı ticarileştirilmekte ve piyasalaştırılmaktadır. Sağlık emekçilerinin çalışma koşulları gittikçe kötüleşmektedir'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''BDP olarak, katkı/katılık payları ile ilave ücretlerin alınmadığı, tüm vatandaşların eşit, ücretsiz, nitelikli ulaşılabilir ve anadilinde sağlık hizmeti verilmesini savunan ve mücadele eden sağlık emekçilerinin 19-20 Nisan 2011 tarihlerinde yapacağı grevi destekliyoruz. Bireyler ve halkımıza çağrıda bulunuyoruz: Sağlık emekçilerinin grevini desteklemek için bu tarihlerde acil durumlar dışında sağlık kurumlarına gitmeyelim. Tüm illerde sağlık emekçilerinin kitlesel olarak düzenleyecekleri etkinliklere sağlık hakkı talebiyle kitlesel katılım gösterelim diyoruz.''