Sanatçılara çağrı!

Pandemi sürecinde zor durumda kalan sanatçıların deneyimlerini anlamak için bir anket hazırlandı.

25 Ağustos 2020 Salı, 10:53
Sanatçılara çağrı!
Abone Ol google-news

Sanatçıların koronavirüs salgını sürecinde deneyimlerini anlamak ve analiz etmek amacıyla bir anket hazırlandı. Kültür sanat çalışmaları yapan, araştırmacı Eda Yiğit’in anket çalışmasında sanatçıların güvencesizlik konusundaki genel durumları ve pandemi döneminde karşılaştıkları olağanüstü durumların incelenmesi hedefleniyor.

Anketle ilgili açıklama şöyle: “Bugünlerde sıklıkla prekarite ve güvencesizlik üzerine konuşur olduk. Zira, pandemi sürecinde özellikle çözüm üretilmesi gereken konulara, gündelik hayatımızı ve geleceğimizi doğrudan farklı boyutlarıyla etkileyen kavramlara dönüştüler. Beyaz yakalılar, hizmet sektörü çalışanları ya da orta sınıf için aşina olduğumuz prekarya* kavramı, sanatçılara dair pek kullanılmayan bir kavram. Bu sebeple prekar olarak sanatçılara yönelik bir araştırmanın bu dönemde elzem olduğu düşünülerek ‘Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Sürecinde Sanatçıların Durumu’ başlıklı araştırma çerçevesinde bir çevrimiçi anket kurgulanmıştır.”

Prekarya, güvencesiz bir varoluşla yaşam sürdüren kırılgan özneleri, çatısı altında buluştuğu bir tanımlamadır. Emeğin somut ve soyut, geleneksel ve güncel anlamlarıyla örülmüş, proleteryanın kabuk değiştirmiş ve neoliberalizm baskısıyla farklı sınıfsallıklara sıçrayarak yatayda kesen bir tezahürüdür. Güvencesizlik, geçicilik, yabancılaşma, esneklik kavramlarıyla açıklanır. Prekarya çatısı altında kendini tanımlayabilen sanatçılar anketin hedef kitlesidir. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Anket ile edinilen bilgiler araştırma için kullanılacaktır. Toplanan veriler anonimleştirilecektir. Veriler başka verilerle eşleştirilse dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecektir.

Anket linki: https://docs.google.com/forms/d/172q4uwV_IElz1WR8BrFHoMOqds1bGeEddoi34CqOpzc/viewform?edit_requested=true