Seçim genelgesi yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ''12 Haziran 2011 Pazar Günü yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Sandık kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir'' genelge yayımladı.

11 Mart 2011 Cuma, 12:12
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'in bugünkü sayısında yayımlanan genelge, sandık kurullarının görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri kapsıyor.

Sandık kurulu başkanı, her sandık için 2 adet ''EVET'' yazılı mührü, YSK amblemi bulunan ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan sarı renkli oy zarflarını temin etmekle görevli kılındı.

YSK tarafından başka süre belirlenmemişse oy verme günü saat 08.00'den 17.00'ye kadar geçecek zaman içerisinde seçmenler oy kullanabilecekler. Oy verme saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den veya YSK'nın belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Sandık başına gelen seçmen kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli sayılmayacak. Ancak üzerinde kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya Türkiye Cumhuriyeti kimliğini ispata elverişli YSK tarafından ilan edilen bir belgeyi de ibraz etmesi gerekecek.

Seçme yeterliğine sahip seçmenler, siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, gözlemciler, adaylar ve milletvekilleri sandık kurullarınca verilmiş herhangi bir kararın Kanuna aykırı olması yüzünden kaldırılması veya Kanuna uygun bir şekle sokulması için ilçe seçim kurullarına itirazda bulunabilecekler.
YSK'nın ''12 Haziran 2011 Pazar Günü Yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İl, İlçe, Yurt Dışı İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir'' genelgesi de Resmi Gazetede yayımlandı.

İl, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri ile yapacakları işlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı genelgeye göre, sandık kurulları, yapılan tüm seçimlere ilişkin işlemleri tamamlamadan belge ve bilgileri ilçe seçim kurullarına iletmeyecekler.

Sandık kurulu başkanları ve bir memur üyesine, görevlerinin öğretilmesi amacıyla, ilçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları tarafından kurs verilecek. Sandık kurulu başkanları ve bir memur üyesi, bu kursa katılmak ve sonuna kadar izlemek zorunda olacak.
Sandık kurulu başkan ve üyeleri, görev yaptıkları sandıklarda oy kullanacak.