Seferihisar'da balıkçı barınağına yargı freni

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Akarca mevkisinde yapılmak istenen balıkçı barınağına karşı İzmir 6. İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

29 Haziran 2021 Salı, 13:34
Seferihisar'da balıkçı barınağına yargı freni
Abone Ol google-news

Kararı yazılı açıklama aile duyuran Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Akarca Balıkçı Barınağı” yapımına ilişkin 13.04.2020 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bilimsel ve teknik bir gerekçesinin olmadığı bilirkişi raporunda yer almıştır. Turizm ve yazlık konut amaçlı planlanan alanlar ile sahil kullanımı arasındaki ilişkiyi kesecek ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu gerekçeleriyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle şubemizce açılan dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan hususlar dikkate alınarak mahkemesi tarafından, karar ile söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.” denildi. 

Bölgede yaşayan vatandaşlar, çevrenin ve fok yaşam alanları listesinde olan bölgedeki canlı hayatının yok olacağını belirterek eylemler yapmıştı.