Şehir hastanelerindeki usulsüzlükler Meclis gündeminde

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporundaki usulsüzlüklere ilişkin Meclis'e araştırma önergesi verdi.

22 Ekim 2020 Perşembe, 12:00
Şehir hastanelerindeki usulsüzlükler Meclis gündeminde
Abone Ol google-news

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporundaki usulsüzlüklere ilişkin Meclis'e araştırma önergesi verdi. 

Gülüm, “Şehir hastanelerinde yaşanan sayısız sorun, binaların geç tamamlanarak zarar edildiği, bazı şirketlere yaptırım uygulanmadığı, bazı sağlık tesisi kampüslerinde şirketler tarafından ticari amaçlı binalar inşa edildiği, kullanılmayan, atıl olan binalar için fahiş tutarda elektrik faturaları ödendiği bu tespitlerden yalnızca bazılarıdır” dedi. 

Araştırma önergesinde şu ifadeler yer aldı: 

ŞEHİR HASTANELERİ

“Sayıştay Denetçileri birçok şehir hastanesinde çeşitli bulgular tespit etmiş ve bunlar rapora yansımıştır. Sözgelimi Ankara Bilkent ve Bursa Şehir Hastanesi’nde kemoterapi ilaç hazırlama ve TPN hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan aksaklıklar ve hizmetler kapsamında bedelsiz devredilen cihazların muhasebe kayıtları yapılmamıştır. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde ve Mersin Şehir Hastanesi’nde görevli şirket tarafından ticari alan kira geliri olarak idareye ödenmesi gereken tutarlar ödenmemiştir. Bazı şehir hastanelerinde görevli şirketçe sunulan yer ve bakım hizmetine ilişkin ödemelerden eksik sunulan hizmetler mahsup edilmemiş, şehir hastanelerinin faaliyete geçtiği tarihte teslim edilmeyen trijenerasyon tesisleri ile ilgili olarak oluşan zararlar tazmin edilmemiştir.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin 2,3 ve 4. aşamasının geç tamamlanması nedeniyle idare doğrudan maddi külfete maruz bırakılmış, taşınması planlanan hastanenin öngörülen tarihlerde taşınmaması sebebiyle söz konusu hastaneler için şehir hastanesinde uygulanacak birim fiyatlardan daha yüksek olan birim fiyatlar üzerinden görüntüleme ve laboratuvar hizmet alımları yapıldığı görülmüştür. Şehir Hastaneleri sözleşmeleri kapsamında, sağlık tesisinin hizmetleri yürütebilmesi için öngörülen ve sözleşmeye ekli ‘Ekipmanlar’ başlıklı EK-13’te sayılan cins ve sayıda tıbbi cihaz ve ekipman sağlık tesisi mahallinde bulunmadığı görülmüştür. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınan hastanelerin, taşınır ve taşınmazlarının devir işlemlerine ilişkin prosedürlerinin önceden belirlenmemiş olması, söz konusu taşınmazların atıl hala gelmesine ve kamu zararlarının oluşmasına neden olmuştur. 

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ve Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatılarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınmıştır. Hasta kabulüne son veren bu hastane binaları için 2019 yılı içinde 1 Milyon 613 Bin 186 TL tutarında elektrik faturası ödendiği saptanmıştır. Atıl durumda olan bu binaların ne amaçla faaliyet gösterdiği ve gelen fahiş tutardaki faturaların sebebi ise muammadır. Tüm bu gerekçeler dolayısıyla Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporunda tespit edilen bulgulara sebep olan yasaya ve mevzuata aykırılıklar, ihmaller usulsüzlükler, rant amaçlı sözleşmeler ve yolsuzlukların araştırılması, sorunların belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşılması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.”