‘Şehir hayatına uygun yeni dini yaklaşımlar oluşturulmalı’

Din Şurası, tartışmalı kararlara imza atmaya hazırlanıyor...

11 Aralık 2014 Perşembe, 10:40
Abone Ol google-news

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği 5. Din Şurası tartışma yaratacak kararlara imza atmaya hazırlanıyor. 3 gün süren ve henüz tamamlanamayan şura sonuç bildirgesinde “Mezhepler arasında kültürel, sanatsal, eğitsel ve bilimsel programların düzenlenmesi gerekir” ve “Şehir hayatının olguları göz önünde bulundurularak yeni dini yaklaşımlar oluşturulmalı” önerilerinin yer alması bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. Din Şurası’nın dün tamamlanması ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Şura Sonuç Bildirgesi’ni açıklaması bekleniyordu. Ancak komisyon raporlarının hazırlanması ve oylanmasının zaman aldığı belirtilerek, bildirgenin açıklanması ileri bir tarihe ertelendi. Şura raporlarına ve sonuç bildirgesine girmesi beklenen öneriler şöyle:
Yeni dini kimlikler dine değil, jeopolotiğe bağlı: Günümüzde ortaya çıkan yeni dini anlayışlar, temel dini metinlenden çok siyasi, tarihi ve kültürel nedenlenden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple yeni dini kimlikleri teolojik bir değerlendirmeden önce jeopolitik ve sosyo ekonomik açıdan ele almak daha doğru olcaktır.
Müslüman çoğunluğun yorumu kaosu engeller: Bireyin, üzerinde uzlaşılan bir yönteme bağlı kalmaksınız temel dini metinlerle doğrudan karşı karşıya gelmesi yeni dini anlayış ve buna bağlı yeni kimliklerin oluşmasına yol açmaktadır. Dini anlayış ve yaşayışta kaotik bir durumun ortaya çıkmaması için temel dini metinlerin anlaşılmasında tarih boyunca Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde uzlaştığı anlama ve yorumlama usulü esas alınmalıdır.
Radikalizmin nedeni modern dünya: Dini kurumların ve otoritelerin modern dünyanın din ile kesinlikle örtüşmeyen talepleri karşısında tavizkar bir tutum sergilemesi, toplumda radikal dini haraketlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu bakımından dine aykırı gelişmeler karşısında, dini ilke ve hassasiyetleri gözeten dengeli bir tutum sergilenmelidir.
Mezhepler arası işbirliği: İslam dünyasında mezhebi gerilimleri ortadan kaldırmaya ya da azaltmaya dönük olarak farklı mezhepler arasında ortam kültürel, sanatsal, eğitsel, bilimsel programlar düzenlenmelidir. Dini otoriteler bu konuda inisiyatif alarak STK’larla ortak çalışmalar yapmalıdır.
Diğer dinler için uzmanlar: Diğer dinleri bilen ve yakından takip eden uzmanlar yetiştirilecek. Dini topluluklarla ilişki kurulacak.
Şehre uygun din: Şehir hayatının olguları göz önünde bulundurularak yeni dini yaklaşımlar oluşturulacak.