Sigara yasağı uyarıları asmayanlara ceza geliyor

Sigara yasağı uyarılarını asma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile yasal uyarıları usul ve esaslara göre asmayanlara mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirası idari para cezası verilecek.

17 Nisan 2010 Cumartesi, 08:05
Abone Ol google-news

Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Herkesin temiz hava soluyabilme hakkını sağlamak, kişileri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve tehlikelerini anlatmak amacına yönelik yasal uyarılara ilişkin esas ve usulleri belirleyen Yönetmelik, tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı veya satışının yapıldığı yerlerde asılması gereken yasal uyarılar ile tütün ürünleri tüketimine tahsis edilen alanlarda bulunması gereken sağlık uyarılarının şekil ve içeriklerinin belirlenmesi ile kullanımına ilişkin esas ve usulleri kapsıyor.

Buna göre Yönetmelik'te belirtilen içerik ve şekil şartlarını taşımayan veya bunlar dışında ilave unsurlar içeren uyarı yazılarının geçerliliği olmayacak. Yasal uyarıları asma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile yasal uyarıları bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak asmadığı belirlenenler, bin TL idari para cezası ile cezalandırılacak. Yasal uyarılarla ilgili olarak 4207 sayılı Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanacak.

Kamu hizmet binaları ve özel hukuk kişilerine ait yerlerde asılması zorunlu yasal uyarıların şekli ve içeriği toplu taşıma araçlarında asılması zorunlu yasal uyarıların şekli ve içeriğini belirleyen bu yönetmelik, tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde asılması zorunlu ortak hükümleri şöyle belirledi:
"Tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı kapalı ve açık alanları ile bu yerlerin katlarına, koridorlarına, personel ve asansör girişleri dahil olmak üzere tüm girişlerine, gar, otogar, havalimanı, limanlar ile alışveriş veya otelcilik hizmeti verilen işletmeler gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerlerin içindeki yiyecek, içecek ve diğer hizmetlerin sunulduğu alanlar ile bekleme salonları ve lobi gibi yerlerine, A4 boyutundan küçük olmamak üzere farklı ebatlarda, uygun öngörülen esas ve usullere uygun olarak yasal uyarıların asıldığı alışveriş merkezi, iş hanı, pasaj, gar, otogar, havalimanı, liman gibi büyük binaların içinde bulunan ve eni elli boyu yetmiş santimetre boyutundaki yasal uyarıların asılmasının pratikte mümkün olmadığı işletme veya işyerlerinde, taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve benzeri toplu taşıma araçlarına, herkesin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde ve yeterli sayıda asılacak. Yasal uyarılar sürekli ve kalıcı olmak kaydıyla; dijital ekrana yansıtmak, cama yapıştırmak, duvara asmak, tavandan sarkıtmak gibi herkesin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde uygulanabilecek."