Son gün 31 Ağustos: İşte SGK yapılandırmasına ilişkin detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, yeni yapılandırma kanunu ile kurum alacaklarının tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin silineceğini bildirdi.

03 Ağustos 2021 Salı, 15:15
Son gün 31 Ağustos: İşte SGK yapılandırmasına ilişkin detaylar
Abone Ol google-news

Yılmaz, başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma kapsamına giren sigorta prim borçlarının tahsiline ilişkin detayları paylaştı.

Yılmaz, yapılandırmanın kapsamında, "sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 4/B (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar"ın olduğunu belirtti.

Yılmaz, işverenlerin "e-Sigorta" yoluyla kurumca verilen şifreler üzerinden yapılandırma başvurusunda bulunabileceklerini, 4/B sigortalıları ile primini kendi ödeyen ek-5 ve ek-6 sigortalıların ise "e-Devlet" üzerinden başvurabileceklerini aktararak, "Yapılandırma için son başvuru tarihimiz 31 Ağustos 2021. İhya için 1 Kasım 2021, gelir testi için 30 Kasım 2021. İlk taksit için son ödeme süremiz 1 Kasım 2021" diye konuştu.

Yılmaz, yapılandırmanın sağlayacağı avantajlara ilişkin de bilgi vererek, şunları söyledi:

"Daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi 7326 sayılı yapılandırmada da kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve gecikme faizleri siliniyor. Bunun yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleriyle (Yİ-ÜFE) güncellenen tutarlar ödenecektir. Bu ödenecek tutarın peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı silinecektir. İki taksit ödenmesi halinde yüzde 50'si silinecektir. İdari para cezalarımızın borç aslının yüzde 50'si silinecektir. Bu kalan tutarlar Yİ-ÜFE ile güncellenecektir."

ÖDEMELER İKİŞER AYLIK TAKSİTLERLE YAPILABİLECEK

Ödemelerin, peşin ve taksitli olarak kredi kartıyla yapılabileceğine işaret eden Yılmaz, "İşveren ve sigortalılarımız borçlarını ikişer aylık taksitler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğe haiz kuruluşlara ait borçlar 120 ay, İl Özel İdareleri ile bunlara bağlı kuruluşlara ait borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 taksitle, yani 72 ay, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerine ait borçlar, 36 taksit, 72 ay olarak ödenebilecektir" diye konuştu.

'BORCU YOKTUR' YAZISI ALABİLECEKLER

Borçlarını yapılandıran sigortalı ve işverenlerin borçlarını peşin öderlerse "borcu yoktur" yazısı alabileceklerini vurgulayan Yılmaz, "Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ilk taksidin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla yine 'borcu yoktur' yazısı alabilecekler. Bu şekilde ihalelere katılabilecekler, hakediş ödemelerini alabilecekler ve kurumumuzun ödemiş olduğu teşvik ve desteklerden faydalanabilecekler." diye konuştu.

4/B SİGORTALILARININ BORÇLARININ DURDURULMASI

Yılmaz, 4/B sigortalıların borçlarını yapılandırmaya ilişkin kanun kapsamında ödememeleri halinde, 30 Nisan 2021'den önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçlarının silineceğini, bu sigortalıların faaliyetleri devam ediyor ise sigortalılıklarının 1 Mayıs 2021 itibarıyla yeniden başlatılacağını anlattı.

Bunu örnekle açıklayan Yılmaz, "1 Ocak 2009-31 Ocak 2010 arasında kurumumuza birim borcu olan bir Bağ-Kur sigortalımız, 2021 yılı prime esas kazancı baz aldığımızda 1234,24 x 24 = 29 bin 621 lira 76 kuruş kuruma ödemesi gerekirken, bu kapsamda yapılandırmaya başvurulursa bu sigortalılarımız geçmiş dönem hizmetlerini ihya ettiklerinde 9 bin 745 lira 66 kuruş ödemiş olacaklar. Burada da yüzde 67'lik bir avantaj söz konusu." dedi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCU OLANLAR

Yılmaz, genel sağlık sigortasında borçluların 31 Aralık 2021'e kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme cezası ve zammının tamamının silineceğini, sadece borç aslının ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Yılmaz, bugüne kadar gelir testi yaptırmayanların ise gelir testi yaptırdıklarında, geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa genel sağlık sigortası borçlarının silineceği ve primlerinin Hazineden tahsil edileceğini anlatarak, "Bu nedenle bütün genel sağlık sigortası kapsamına giren vatandaşlarımızın ivedilikle sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına gelir testine gitmelerini, eğer çıkan sonuç asgari ücretin üçte birinden fazla ise bu kez de 31 Aralık 2021'e kadar primlerini ödemelerini bekliyoruz" dedi.

Yılmaz, yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırmanın bozulacağını kaydetti.