SPK, menkul kıymetler piyasalarında değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsa dışı teşkilatlanmış menkul kıymetler piyasalarının kuruluş ve çalışma esaslarında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle "Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Genel Kurul kararları, (SPK) onayından geçirilecek. Kurul kararının gecikmesi halinde ise kararlar Kurula ulaşmasını izleyen 30'uncu iş günü sonunda yürürlüğe girecek.

01 Ağustos 2009 Cumartesi, 08:51
Abone Ol google-news

Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre genel kurul tutanakları, başkanlık divanı tarafından imzalandıktan sonra, izleyen ilk iş günü Kurula gönderilecek.

Yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyelerinin seçimine ilişkin kararlar Kurulun onayı ile, bu onayın gecikmesi halinde ise kararların Kurula ulaşmasını izleyen 30'uncu iş günü sonunda yürürlüğe girecek.

Kurulca söz konusu genel kurul kararlarına ilişkin olarak, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması veya ilave bilgi ve belge istenmesi halinde 30 iş günlük bu süre söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula ulaşmasını izleyen iş gününden itibaren yeniden başlayacak.

Kararın tümünün veya bazı maddelerinin onaylanmaması, genel kurulun yeniden kararını gerektiriyorsa, bu takdirde genel kurul, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren, Kurul tarafından 15 iş günü içinde olağanüstü toplantıya çağrılacak.

Çağrı mektuplarıyla birlikte Kurulun onaylamama gerekçeleri de pay sahiplerine bildirilecek.

Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.