Suriyelilerin yaklaşık yarısının mesleği yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesine ilişkin sözlerinin ardından, hükümet kanadından “sadece kalifiye olanları alacağız” açıklamaları gelse de, AFAD verileri “şanslı” Suriyelilerin sayısının çok az olduğu yönünde.

14 Temmuz 2016 Perşembe, 23:29
Abone Ol google-news

Başbakanlık’a bağlı AFAD’ın hazırladığı raporlara göre, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin yüzde 15’i okuma yazma bilmezken, yaklaşık yüzde 50’sinin bir mesleği yok. Suriyeli kadınlarda ise durum daha vahim. Kadınların yüzde 90’ının gelir getirecek herhangi bir mesleği yok.

AFAD’ın verileri şöyle:

-Eğitim Durumu: Suriyelilerin yüzde 80’e yakını lise düzeyinde eğitim almamış. Türkiye’ye giriş yapan Suriyelilerin üniversite ve üzeri eğitime sahip olanların oranı ise yüzde 8.

-Suriyelilerin meslek dağalımı: “Kalifiye” sığınmacıların oranı yüzde 30’un altında. Türkiye’de kamp dışında devlet yardımı veya kendi olanakları ile yaşayan Suriyelilerin sadece 2’si ofis çalışanı, yüzde 1.5’i mimar veya mühendis, yüzde 0.8’i hukukçu. Sığınmacıların 0,5’i ordu çalışanı, 0,9’u sağlık çalışanı iken yüzde 6’sı devlet memuru, 0,5’i ise yazar ve sanatçı. Türkiye’deki Suriyelilerin en yoğun olarak beyanda bulunduğı meslek grubu ise zanaatkârlık. Bu grubu da yüzde 7 ile el işçiliği takip ediyor.

-Kadınlarda durum daha vahim: Türkiye’deki Suriyeli kadınların yüzde 90’ının mesleği yok. Bu kadınların yüzde 50’si ise savaş öncesindeki Suriye’de “ev hanımı” olarak yaşamlarına devam ettiklerini beyan ediyor. Kadınların mesleki değerlendirmesindeki en yüksek grup yüzde 3 ile öğretmenlik. Bunun dışında terzi, kuaför, çiftçi ve hemşire gruplarındaki kadınların oranı yüzde 1’in altında.

-Türkiye’de mesleki eğitim: Bakanlıklar tarafından bu güne kadar açılan 4 bin 200 kurstan 131 bin Suriyeli eğitim aldı. 40 bin Suriyelinin mesleki eğitim kursu ise devam ediyor. AFAD’ın verilerine göre ise mesleği olmayan Suriyelilerin yüzde 50’den fazlası bu kurslara katılmak istemiyor.