Tarihi dayanışmaya teşekkürler

Belgeli haberlerimiz nedeniyle gazetemize resmi ilan cezası verenler, hukuka aykırı yollarla gazetemizi baskı altına almak isteyenler, Cumhuriyet’in Atatürkçü, sadık okuyucusunu hesaba katmadı. 17 Kasım’da başlayan ve daha da süreceği anlaşılan bu hareket, bir halk direnişidir ve tarihe geçecektir. Tarihe not düşmek amacıyla dayanışmanın başladığı günden 31 Aralık 2020’ye kadar dayanışma ilanı verenlerin listesini yayımlıyoruz. Teşekkürler Cumhuriyet okurları… Teşekkürler Türkiye…

04 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00
Abone Ol google-news

Değerli Cumhuriyet dostları, Sevgili okuyucularımız... Cumhuriyet’i susturmak istiyorlar... Yazarlarımıza davalar açıyorlar, yetmiyor, Basın İlan Kurumu aracılığıyla milyonlarca liralık cezalar kesiyorlar... Oysa Cumhuriyet gazetesini hiç tanımıyorlar... 96 yıllık bir çınar olan Cumhuriyet gazetesinin köklerinin cumhuriyet felsefesi, laik toplum anlayışı, çağdaş topluma saygı ve inanç olduğunu bilmiyorlar. Cumhuriyet gazetesinin savunduğu değerlerle birlikte sadık okuyucusuna dayandığını ise hiç bilemiyorlar, anlayamıyorlar. Kurulması Atatürk’ün isteği ile gerçekleşen Cumhuriyet gazetesi, cumhuriyet rejiminin, cumhuriyete dayalı yönetim modelinin temel ilkelerinin yılmaz savunucusudur.

AYDINLANMA DEVRİMLERİ

Cumhuriyet’in, 29 Ekim 1923’te ilanından 6 ay sonra yayın yaşamına başlayan Cumhuriyet gazetesi, tek kelime ile Atatürkçüdür. Cumhuriyet gazetesi, sadece cumhuriyet yönetim biçiminin ilkelerini değil, Çağdaş bir toplum yaratılması amacıyla gerçekleştirilen aydınlanma devrimlerinin de ödünsüz savunucusudur. Çok partili sisteme geçtiğimiz günden bugüne Cumhuriyet gazetesi evrensel demokrasinin, kuvvetler ayrımına dayalı parlamenter demokrasinin ve hukuk devletinin ödünsüz savunucusudur. Cumhuriyet gazetesi, laik toplumsal ve hukuksal düzenden yanadır. Kadın haklarının, milli gelirin adil dağıtımının, sosyal adaletin, emekçi ve çalışanların haklarının her gün ödünsüz savunulduğu bir yayın organıdır.

TEK ADAM REJİMİ

Cumhuriyet, her türlü yolsuzluk, kanunsuzluk, partizanlık, kamu yönetiminde liyakate dayanmayan atamalar ve talan ekonomisine karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunur. Partili cumhurbaşkanlığı ve dünyada bir benzeri olmayan tek adam rejimine karşıdır.

KORKUTMAK, SİNDİRMEK İSTİYORLAR

Bu yayın çizgisi ve toplumsal yaşam anlayışı nedeniyle, AKP siyasal iktidarı, başından beri Cumhuriyet gazetesinden rahatsızlık duymaktadır. Korkutmak, sindirmek ve yıldırmak için gazeteye karşı sürekli davalar açılmakta iken, bu kez, Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla gazetemiz ekonomik baskı altına alınmak istenmiştir. Gazetemize milyonlarca liralık cezalar BİK kanalıyla verilmekte, anayasa ve yasalara aykırı olan bu kararları İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de hemen onaylamaktadır. Oysa, davalar, hapisler, ekonomik cezalar, Cumhuriyet gazetesini susturamaz. Gazetenin tarihi, yapısı ve Kuvayi Milliyeci karakteri, bu gibi baskıları reddeder. Cumhuriyet gazetesinin susmayacağını, yolundan dönmeyeceğini, AKP siyasal iktidarı bilmiyor, anlamıyor.

KİM SUSTURABİLDİ?

96 yıllık saygın bir geçmişe sahip olan Cumhuriyet gazetesini bugüne kadar kim susturabildi? Kim yolundan döndürebildi? Cumhuriyet, tek parti döneminde kapatılmış ama susmamış... DP zamanında Cumhuriyet’e cezalar yağdırılmış, onun kâğıdını, mürekkebini kesmişler, susmamış... Askeri darbeler zamanında, örfi idare komutanları gazeteyi kapatmış, Cumhuriyet gazetesi yılmamış... Yazarlarımızı; Uğur Mumcuları, Ahmet Taner Kışlalıları, Bahriye Üçokları, Onat Kutlarları, Cavit Orhan Tütengilleri, Muammer Aksoyları öldürmüşler, Cumhuriyet yolundan dönmemiş... Cumhuriyet gazetesi her daim şunu söyledi: “Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...”

FETÖ’YE GERÇEKTEN KARŞI DURAN GAZETE

Cumhuriyet gazetesi, sözde değil gerçekte FETÖ hareketine karşı olan gazetedir. Cumhuriyet gazetesi, Türk toplumuna karşı uygulanan uluslararası casusluk teşkilatlarının tuzaklarını bozan, onları deşifre eden bir gazetedir. Cumhuriyet gazetesinin bu karakterini anlayamıyorlar... Ergenekon, Balyoz, Casusluk gibi fesatlar ve tuzaklarla dolu FETÖ girişimlerine ilk teşhisi koyan, FETÖ’yü ilk deşifre eden Cumhuriyet gazetesi olduğunu unutuyorlar... “Ne istediler de vermedik” politikasının çok tehlikeli olduğunu, Türkiye’yi felakete götüreceğini ilk gören, ilk yazan, ilk eleştiren gazetenin Cumhuriyet olduğunu bilmek istemiyorlar. Cumhuriyet gazetesini susturmak için FETÖ casusluk örgütünün gazetenin bahçesine üç kez bomba attığını unutuyorlar. Görmezden geliyorlar... Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerini savunduğu için gazetenin başyazarı İlhan Selçuk FETÖ tuzaklarıyla gözaltına alınmış, 80 yaşını aşan bu Atatürkçü, emekçiden yana bilge kişi, bu manevi işkencelere dayanamamış, hayatını kaybetmiştir. Onun için de basın şehididir. Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay Silivri’de zindanlara atıldı. Ama ne oldu? Cumhuriyet’i susturabildiler mi? İşte tam bu dönemde Cumhuriyet’in içine sokulan nifak tohumunu yaşatmak için gayret gösterenler, başarılı olabildiler mi? Bugün FETÖ hareketinin uluslararası bir casusluk teşkilatı olduğunu açıkça yazan ve FETÖ hareketine gerçek anlamda karşı çıkan tek gazete Cumhuriyet’tir. İşte zaten onun için Cumhuriyet’i sevmiyorlar. Eziyet ediyorlar, baskı altına almak istiyorlar.

GERÇEĞE DAYALI HABER

Gerçeğe dayalı haberleri halka duyurmak bizim temel görevimizdir. Gerçeğe dayalı haberleri kamuoyuna verdiğimiz için önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, onu izleyen, Ankara’daki gökdelenleri diken Nelt Level’in sahipleri Pasifik İnşaat A.Ş, aleyhimize davalar açtılar. Ardından Basın İlan Kurumu aracılığıyla Cumhuriyet gazetesini ekonomik kuşatma ve baskı altına alma yoluna gittiler. BİK’in mali baskılarıyla gazeteyi milyonluk zararlara soktular, resmi ilan cezaları verdiler. Ancak bu hukuka aykırı yollarla Cumhuriyet gazetesini baskı altına almak isteyenler, Cumhuriyet’in Atatürkçü, sadık okuyucusunu hesaba katamadı.

OKUYUCU HAREKETE GEÇTİ

Okuyucular bir anda Kuvayi milliye ruhuyla duruma el koydu. Kişisel olarak, gruplar oluşturarak, kurumsal olarak dayanışma ilanları verdi. Bu ilanlar 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren her gün gazetemizde yer alıyor. Bu dayanışma hareketini bugün Türkiye’de ve dünyada hangi gazete yapabilir? Bu hareket içten istek olmadan gerçekleşemez. Bu hareket Türk siyasal tarihine geçecektir. Bu hareket “kendine özgü” bir direniştir. Kendi kendine oluşan toplumsal, dinamik bir örgütlenmedir. Siyasal iktidarın basın özgürlüğüne karşı yaptığı hukuk dışı girişimlerine bir yanıttır. Temelde toplumsal ve siyasal bir harekettir. Açıkça bir Kuvayi Milliye ruhunu taşıyan bir harekettir. 17 Kasım’dan 31 Aralık 2020’ye kadar tam 45 gündür süren ve daha da süreceği anlaşılan bu hareket, basit bir dayanışma ilanını aşan anlam taşımaktadır. Açıkça bir halk direnişidir. Öte yandan da Cumhuriyet gazetesinin toplum katmanları içinde, özellikle aydın kesimde ne derece köklü ve güçlü olduğunu gösteren ve kanıtlayan, çok önemli sosyolojik bir göstergedir.

BASIN TARİHİNE GİRECEK

Gazetesini desteklemek amacıyla, okuyucu dayanışma ilanları tam 45 gündür aksamadan sürüyor. Bu sürede kişisel ilanlar 264; gruplaşarak, örgütlenerek kurumsallaşan ilanlar 487’yi bulmuştur ve toplamda 750’yi geçmiştir. Buna göre günde ortalama 16 dayanışma ilanı yayımlanmıştır. Hareketin devam edeceği anlaşılıyor. Bu okuyucunun büyük direnç hareketi ve dayanışması dünya basın tarihine geçecektir.

TARİHE NOT DÜŞMEK

Bugünlerin siyasal tarihi kuşkusuz bir gün yazılacaktır. Bu halk direnci, bu karşı koyma, bu dayanışma hareketi de tarihte altın sayfa ile parlak yerini alacaktır. Tarihe not düşmek amacıyla dayanışmanın başladığı ilk günden (17 Kasım 2020), 31 Aralık 2020 tarihine kadar dayanışma ilanı verenlerin listesini soyadı alfabe sırasına; kurumsal ilanları da yine alfabetik sıraya göre yayımlıyoruz. 

Teşekkürler Cumhuriyet okurları... 

Teşekkürler Türkiye...

(NOT: 31 Aralık 2020’den sonraki dayanışma ilanları ileride ayrıca yayımlanacaktır.)

DAYANIŞMA İLANI VEREN KİŞİLER

l A. Kadir İpekdal l A. Mete Tuncoku l A. Sedat Doğan l Abdullah Coşkun l Abdurrahman Sarvan l Abdurrahman Tutdere l Abdüllatif Şener l Acar Savacı l Adalet ve Bora Makar l Adnan İTÜ/69 l Adnan Keskin l Adnan Özbay Sabak l Agah Dikmen l Ahmet Akın l Ahmet Akgün l Ahmet Ataç l Ahmet Beştaş l Ahmet Cevdet ve Bircesu Mert Kaya l Ahmet Çavdar l Ahmet Çelik l Ahmet Çimer l Ahmet Ferit Kaşıkçı l Ahmet Güryüz Ketenci l Ahmet Haluk Koç l Ahmet Nedret Eraslan l Ahmet Şenol l Ahmet Toptaş l Ahmet Ünal Çeviköz l Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu l Akil Tayyareci l Alaattin Yüksel l Alaettin Bahçekapılı l Albert Baran l Ali Aydın l Ali Demirçalı l Ali Harmaoğlu l Ali Haydar Hakverdi l Ali İhsan Köktürk l Ali Kavak l Ali Keven l Ali Muhsin Sözer l Ali Osman Odabaş l Ali Özgündüz l Ali Öztunç l Ali Rıza Kural l Ali Rıza Öztürk l Ali Sarıbaş l Ali Serindağ l Ali Sungur l Ali Şeker l Ali Taştan l Alpay Antmen l Ankara’dan bir Cumhuriyet okuru l Arslan Bulut l Arzu Gelgeç l Aşkın Toktaş l Ataol Behramoğlu l Atila Sertel l Atilla Kart l Avniye Özyurt, Deniz-Devrim ve Ufuk Mavi l Aydan Tüzün l Aydın Hakaramaz l Aydın Özer l Aydın Şimşek l Ayhan Akyüz l Ayhan Barut l Ayhan Gülsoy l Ayla Akbal l Ayla Alemdar l Aylin Keriş l Aylin Nazlıaka l Aylin Ünaldı l Aysu Bankoğlu l Ayşe - Rabia Atalay l Ayşe Eser Danışoğlu l Ayşe Gülsün Bilgehan l Ayşe Nedret Akova l Ayşe Yüksel l Ayten ve Aydın Özakın l Aytuğ Atıcı l Aytun Çıray l Bahar Algon l Bahattin Akbağ l Barış Azapçı l Bayram Yılmazkaya l Bedii Süheyl Batum l Bedri Serter l Bekir Başevirgen l Bekir Güneşhan l Bekir Vural l Berfu Salıcı Yakıt l Beyazıt Fazlı Tümer l Bihlun Tamaylıgil l Bilge Aras l Binnaz Toprak l Bir öğretmen l Birol Başaran l Buket ve Mehmet Berke Merter l Burcu Köksal l Burhan İper l Burhanettin Bulut l Bülent Akköse l Bülent Avcı l Bülent İlik l Bülent Kuşoğlu l Bülent Tezcan l C. Deniz Bayraktar l Can Ataklı l Can İnalöz l Canan - Olgun Güven l Canan Alioğlu l Canan Kaftancıoğlu l Candan Yüceer l Cavit Özsoy l Celal Dinçer l Celal Yılmaz l Cemil Deveci l Cihan Demirci Tansel l Coşkun Özdemir l Coşkun Tecimer l Cumhur Mamoğlu l Ç. Dinçer Pelenk l Çağla Kurtuluş Selçuk l Çetin Bozkurt l Çetin Osman Budak l Çiğdem - Mustafa Torun l Çiğdem Bayraktar Ör l Çiğdem Önat l D. Garip Yılmaz l Demet Işık l Deniz Ünal l Deniz Yavuzyılmaz l Devrim Savran l Devrim Üstünkol l Dilek Akagün l Dinç Yazıcıoğlu l Dinçer Erdem l Doğan Albayrak l Doğan Altun l Doğan Soysüren l Doğan Şafak l Durdu Özbolak l Durmuş Muslu l Dursun Sarı l Duygu Gürer l Duygu ve M. Tuncay Özer l Dünya Kerimoğlu l Ece Toprak l Ece ve Osman Kemal Kadiroğlu l Ednan Arslan l Elif İris Kerimoğlu l Emel Başar l Emel Yücel l Emine Gülizar Emecan l Emre Köprülü l Engin Altay l Engin Turan l Engin Ünsal l Enis Öksüz l Enis Tütüncü l Ensar Aytekin l Ensar Öğüt l Enver Turhan l Enver Yücesan l Ercan Kocamaz l Erdal Aksünger l Erdal Karademir l Erdal Tunca l Erdal Tüt l Erdal Atalay l Erdoğan Karaküçük l Erdoğan Kaynak l Erdoğan Toprak l Erhan Alınmaz l Erkan Aydın l Erkan Çongar l Erol Çevikçe l Erol Yeşilpınar l Ersan Ekmekçi l Ertan Taşkın l Ertuğrul Gönenç l Ertuğrul Kumcuoğlu l Esfet Korkmaz l Esin Emin Üstün l Esra Levent Doğanay l Eveay ve Ataman Tomruk l F. Nur Gerçel l Fahrettin Yağcı l Fahri Yıldırım l Faik Öztrak l Fatma Nur Serter l Fatma ve Haydar Altunoğlu l Ferda Göçener l Ferhat Tuncer l Feriha ve Orhan Altan ve ailesi l Fethat Farhan l Fethi Açıkel l Fevzi Durgun l Feyza Mertkan l Feyzi Sunar l Feza ve Ceyhan Demir l Fikret Şahin l Filiz Otyam l Fügen ve Mehmet Aykut Vural l Füsun ve Yener Gültekin l Gamze Akkuş İlgezdi l Gamze Taşcıer l Gani Aşık l Garip Başakçı l Gökhan Günaydın l Göksel Kalaycıoğlu l Gönül Aykuter l Gönül Saray l Gönül ve Eşat Eşkazan l Gül Bicioğlu l Gül ve Kerem Kuzey l Gülay - Ergun Elgin l Gülbin Uğur Üremek l Güldem-Eray Erdoğan l Gülizar Biçer Karaca l Gülnaz Kocabaş l Gülsen Akbulak l Gülşah Tayyareci l Günay Paker Ağaya l Gürayten ve Mustafa Özyurt l Gürhan Çetinkaya l Gürkut Acar l Gürsel Erol l H. Ufuk Söylemez l Habip Aydoğdu l Hakan Ertem l Hakkı Çarpa l Hakkı Ülkü l Halil Özbek l Haluk Ahmet Gümüş l Haluk Ander l Haluk Bilgesay l Haluk Dural l Haluk Eyidoğan l Hami Yıldırmış l Hamza Parıltı l Hasan Akgöl l Hasan Çelebi l Hasan Kütük l Hasan Ören l Hasan Pekmezci l Hasan Ünal l Hayat Güzin Önsoy l Hayati Misman l Hazeri Çölkuşu l Hikmet Baykal l Hikmet Urgancı l Hikmet ve Azmi Özler l Hulusi Güvel l Hurşit Güneş l Hülya-Çetin Aktürk l Hürcan Türkmen l Hürriyet Altın l Hüsamettin Cindoruk l Hüseyin Aygün l Hüseyin Bölükbaşı Ünan l Hüseyin Çamak l Hüseyin Çorlu l Hüseyin Karataş l Hüseyin Yıldız l İbrahim Bircan l İbrahim Çakmak l İbrahim Karaoğlu l İbrahim Özdiş l İbrahim Öztürk l İdris Yıldız l İlhami Özcan Aygun l İlhan Cihaner l İlhan Demirgöz l İlhan Kesici l İlhan Yıldırım l İlksel Aktagel l İmdat Şimşek l İncilay Eralp l İncilay Kılıç l İrfan Kaplan l İrfan Öztop l İsa Gök l İsmail Ekeroğlu l İsmail Erten l İsmail Güneysu l İsmail Ulusoy l İsmet Akdeniz l İsmet Tokdemir l İsmet Vursavuş l İzzet Çetin l Jale - Ali Esin l Jale Nur Süllü l Kadim Durmaz l Kadir Gökmen Öğüt l Kadri Aslandoğan l Kadri Atabaş l Kamil Mustu l Kamil Okyay Sındır l Kamil Özoğul l Kamuran Küçük l Kani Beko l Kasım Kolcuoğlu l Kazım Kurt l Kemal Akkurt l Kemal Alemdaroğlu l Kemal Anadol l Kemal Aydın l Kemal Ceylan l Kemal Değirmendereli l Kemal Ekinci l Kemal Kılıçdaroğlu l Kemal Kınaş l Kemal Yazar l Kemal Zeybek l Kortay Hira l Kudret Karatepe l Kudret Pehlivan l Sedef Küçük l Lale Afrasyap l Lale Arslan l Lale Karabıyık l Lale Pilatin l Levent Akça l Levent Alemdar l Levent Gök l Levent Tosun l M. Akif Hamzaçebi l M. Sait Yücel l M. Ziya Yergök l Mahir Aydın l Mahir Gencer l Mahir Polat l Malik Ecder Özdemir l Malik Şat l Mehmet Akif Gülersoy l Mehmet Akyüz l Mehmet Ali Çelebi l Mehmet Ali Ediboğlu l Mehmet Ali Susam l Mehmet Balık l Mehmet Baykara l Mehmet Bekaroğlu l Mehmet Büyükyılmaz l Mehmet Güzelmansur l Mehmet Haberal l Mehmet Hilal Kaplan l Mehmet Kaban l Mehmet Kuşçu l Mehmet Özgül ve ailesi l Mehmet Siyam Kesimoğlu l Mehmet Şevki Kulkuloğlu l Mehmet Şilli l Mehmet Tulay Kozacıoğlu l Mehmet Ünal l Mehmet Yeşildağ l Mehtap Palacı l Melda Onur l Melek Evin ve Naci Şen l Memnune - Selçuk Apak l Meral Muğaloğlu l Merhum H. Suat - Sevda Tunçel l Merhum İshak - Nermin - Erol - Handan - Nuray - Billur Turan l Merhum Rahmi - Necla - Tülay - Tuncay Pulcu l Mesut Ay l Mete Akalın l Mete Alioğlu l Metin Arifağaoğlu l Metin Bildirici l Metin Ersöz l Metin Lütfi Baydar l Metin Öney l Metin Özkur l Metin Somuncu l Metin Türkmen l Metin Yurdanur l Mevlüt Dudu l Mevlüt Uzun l Mine Berkoğlu l Muammer Aydın l Muammer Çetinoluk l Muhammet Rıza Yalçınkaya l Muharrem Erkek l Muharrem Işık l Muharrem İnce l Muharrem Toprak l Murat Bakan l Murat Balkan l Murat Emir l Murat Hızarcıoğlu l Murat Molu l Murat Özdabak l Musa Çam l Mustafa Ali Balbay l Mustafa Altıntaş l Mustafa Arslan l Mustafa Aslan l Mustafa Dinçoğlu l Mustafa Emirlioğlu l Mustafa Gazalcı l Mustafa Moroğlu l Mustafa Özyürek l Mustafa Serdar Soydan l Mustafa Timisi l Mustafa Üngör l Mücahit Dede l Müge ve Sahir Köksoy l Müjde Ar ve Ercan Karakaş l Mürsel Alban l Mürsel İnanç l Müslim Sarı l Müyesser - Ali Aslanbay l Naciye İsmet Kadiroğlu l Namık Havutça l Namık Tan l Nasuh Mahruki l Nazife Işık l Necla Arat l Nedime ve Birol Özbay l Nedret Ergüven l Nefes Kerimoğlu l Nejat Şentürk l Neslihan Hancıoğlu l Neşet Aytekin l Nevin Gaye Erbatur l Nihal ve Zekeriya Kızıl l Nihan Aras l Nihat Ersoy l Nihat Kahraman l Nihat Taner l Nihat Yeşil l Nilay - Armağan Özel l Nilgün Polat l Nurdan Tözün l Nurettin Demir l Nurettin Tokuç l Nurhan Çetinkaya l Nuri Çağatay l Nursel - Ahmet Karslı l Oğuz Anter l Oğuz Kaan Salıcı l Oğuz Oyan l Oktay Ekşi l Olcay Balcı l Onursal Adıgüzel l Orhan Düzgün l Orhan Sandallı l Orhan Sarıbal l Orhan Sümer l Osman Aydın l Osman Çeteci l Osman Gökçe l Osman İnci l Osman Kaptan l Osman Kocaoğlan l Osman Taney Korutürk l Oya Otyıldız l Oya - Mehmet Boran l Ömer Bayrak l Ömer Fındıkgil l Ömer Süha Aldan l Ömür Akman l Önay Alpago l Önder Kayhan l Övgün Ahmet Ercan l Özcan Purçu l Özden Gönül l Özgür Ceylan l Özgür Karabat l Özgür Özel l Özkan Yalım l Polat Şaroğlu l R. Mustafa Ayan l Rafet Akalın l Rafet Zeybek l Rahmi Aşkın Türeli l Ramazan Kerim Özkan l Ramis Topal l Recep Erdoğan l Recep Gürkan l Recep Okyay l Refik Eryılmaz l Reha Eroğlu l Remzi Çiçek l Remzi Tözün l Rıfat Güney l Rıfat Nalbantoğlu l Rıza Mahmut Türmen l Sabahat Akkiraz l Sabiha Edison ve Perran Edison Öztopçu l Sabiha-Ömer Gemici l Sabri Ünlütürk l Sabriye Demirci l Sadık Karaçam l Sakin Bardız l Sakine Öz l Salih Dayıoğlu l Sami Paslı l Sami Pekdemir l Sedat Durna l Sedat Güçlü l Sedat Turkan l Selahattin Balta l Selahattin Karaahmetoğlu l Selin Sayek Böke l Sena Kaleli l Sena Tunçalp ve Taşkın Oran l Serap - Ömer Kuleli l Serdal Kuyucuoğlu l Serkan Topal l Serpil Çakmak l Serpil Yazoğlu l Servet Ünsal l Sevda Erdan Kılıç l Sevgi ve Asker Kartarı l Sevim Orkun l Sevinç Dalyan l Seyit Torun l Sezer Erdem l Sezgin Tanrıkulu l Sibel Özdemir l Sinan Toroğlu l Suat Özcan l Suna ve Mahir Tevrüz l Suzan Şahin l Sühendan Türkmen l Süleyman Bülbül l Süleyman Çelebi l Süleyman Girgin l Süleyman Sencer Ayata l Sünter Özyürek l Ş. Ramis Savaş l Şadi Barış l Şafak Demircioğlu l Şahin Mengü l Şahin Yıldız l Şefik Kahramankaptan l Şeref Alpago l Şükran Güldal Mumcu l Şükrü Efe l Tacettin Bayır l Taha Ünal l Tahir Dinçer l Tahsin Suyun l Tahsin Tarhan l Tamer İnce l Tanju Özcan l Tanzer Boğan l Tarık Altınok l Tekin Bingöl l Temel Kitapçı l Tevfik Dalgıç l Teyfik Perkkaya l Timurçin Savaş l Tjien Mergen l Tolga Çandar l Tolga Yarman l Tufan Köse l Tuğrul Atatüre l Tuna Kerimoğlu l Tuncay Özer l Tuncay Özkan l Tuncay ve Turgay Özbakır l Türabi Kayan l Turan Aydoğan l Turan Sezen l Turgay Develi l Turgay Korkmaz l Turgut Dibek l Turgut Tavşanoğlu l Turhan Tayan l Türkan Miçoğulları l Türker Ertürk l Türköz Türkay l Ufuk Ataç l Ufuk Marangozoğlu l Uğur Bayraktutan l Uğur Erhan l Uğur Polat l Ulaş Karasu l Ulgar Mete Kerimoğlu l Uluç Gürkan l Ulviye Etaner l Umman Hamidoğulları l Umut Akdoğan l Umut Oran l Umut, Emine ve Adnan Kaplan l Utku Çakırözer l Ümit Özgümüş l Ümit Ülgen l Ümit Zileli l Ümmühan Mavuk Yılmaz l Ünal Atıcı l Ünal Demirtaş l Vahap Seçer l Vedat Özerdoğan l Veli Ağbaba l Yakup Çölkesen l Yaşar Evcen l Yaşar Okuyan l Yaşar Yılmaz l Yaşar Yücel l Yener Temelli l Yıldırım Kaya l Yıldız Camcıoğlu l Yıldız Köker Yenen - Osman Şadi Yenen l Yılmaz Ayata l Yılmaz Büyükerşen l Yunus Emre l Yusuf Civelek l Yüksel Atik l Yüksel Ayer l Yüksel Mansur Kılınç l Yüksel Özkan l Zafer Kaplan l Zafer Karakulak l Zafer Karataş l Zekeriya Beyaz l Zeki Karpat l Zergün Utku l Zerrin Tunç l Zeynel Emre l Ziya Gökalp Mülayim l Zülfikar İnönü Tümer

DAYANIŞMA İLANI VEREN KURUM VE GRUPLAR

- 1962 girişli Dz. Harp Ok. mezunu 2000’ler sınıfından bir grup

- 1967 Hava Harp Okulu gönül dostları

- 1967’li Harbiyeliler

- 1970-1980 dönemi bir grup atlet

- 1970’lerin Ankara Gençlik Korosu

- 1979 Deniz Lisesi Giriş ve 1987 Deniz Harp Okulu mezunu öğrencilerden bir grup

- 3M Pazartesi Grubu / İZMİR

- 40 yıllık, Ankara Koleji mezunu bir grup

- 67’li Harbiyeliler

- A.D.M.M.A 72 girişli mimarlar

- AAAL’83 mezunlarından bir grup

- ACG 67’li bir grup

- ACG ‘71 den bir grup

- ACI 64

- ACI72 mezunları

- Adalet İsteyen Çağdaş Cumhuriyetçiler

- ADAM-DER

- ADD Genel Yönetim Kurulu

- ADD Giresun Şubesi

- ADD İstanbul Şubeleri

- ADD Küçükkuyu Şubesi

- ADD Ordu Şubesi

- ADD Sarıyer Şubesi

- ADD Zonguldak Şubesi

- ADMMA Mimarlık 77 girişliler

- Ahmet Akgün - Burhan İper - Erdem Atalay - Fahrettin Yağcı - Halil Özbek - Hüseyin Bölükbaşı Ünan - Mehmet Kuşçu - Metin Ersöz- Selahattin Balta - Zafer Karakulak ve 6 dayanışmacı

- Ahmet Yorgun ve arkadaşları

- Akademi Klasik Türk Müziği Grubu

- Aldoğan Ekmekçi ve kızları

- Akhisar AL 6 FEN A 1970 mezunları

- Akkiraz ailesi

- Almanya Köln Bektaş-i Veli Vakfı Yönetim Kurulu Adına Güllizar Cengiz

- Almanya’dan bir grup Cumhuriyet okuru

- Almanya’dan Cumhuriyet okurları

- Anadolu Üniversitesi Öğrenci Derneği (1986-90)

- Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi 83 giriş ve/veya 89 mezunlarından ‘Dayanışma Yaşatır Grubu’

- Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi 81 mezunlarından Cumhuriyet sevdalısı bir grup

- Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 83 mezunu bir grup

- Ankara Atatürk Lisesi 1973, 6-FEN-D mezunları

- Ankara Atatürk Lisesi 1978 mezunlarından bir grup

- Ankara Cumhuriyet Lisesi 6FenD 1969 Mezunları

- Ankara CUMOK

- Ankara Fen Lisesi 1967 mezunlarından Akgül, Gülter, İltirge, Leyla, Mefharet, Nedret, Rüçhan, H. Suzan

- Ankara Hukuk Fakültesi 71 mezunlarından bir grup

- Ankara Koleji 1965 Mezunu 6-F “Ayvacılar” Sınıfı

- Ankara Lisesi 1985 mezunu bir gruh arkadaş

- Ankara Tevfik Fikret Lisesi 74 mezunları

- Ankara Tıp 88 girişlilerden bir grup

- Ankara Tıp Fakültesi 74 mezunlarından bir grup

- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 84 mezunlarından bir grup

- Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1970 Mezunu Cumhuriyet Okurları

- Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği 68 Yılı Mezunları

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1977 mezunları

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 84 Mezunlarından bir grup

- Ankara’dan bir grup Cumhuriyet okuru

- Ankara’dan bir grup ziraat mühendisi

- Arnavutköy Amerikan Kız Koleji 1966 Mezunu bir grup

- Avusturya Lisesi 1968 mezunlarından bir grup

- Avusturya Lisesi 69 mezunlarından bir grup

- Aydın Aybay’ın anısına eşi ve çocukları

- BAKEMEK

- Belçika Limburg Bölgesi’nden Ali Saatçi, Erdoğan Sezen, Enis Cengiz, Muhittin Dursun, Ahyan Karakaya

- Berivan - Göloğlu ailesi

- BİLAY’lı Mülkiyeliler

- Bir grup 1973 Mezunu Emekli Jandarma Astsubay

- Bir grup cam işleme çalışanı

- Bir grup Cumhuriyet okuru, cumhuriyet ve demokrasi sevdalısı Boğaziçi Üniversitesi mezunu

- Bir grup Cumhuriyet okuru, cumhuriyet ve demokrasi sevdalısı Hacettepe Tıp Fakültesi 1978 mezunu

- Bir grup ODTÜ mezunu

- Bir grup sanayici

- BİT 74

- Bodrum Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunları

- Boğaziçi Üniversitesi 1974 mezunlarından bir grup

- Boğaziçi Üniversitesi 76 Mezunlarından bir grup

- Bolu Kız İlköğretmen Okulu 1974 mezunları

- Bornova Anadolu Lisesi 1975 Mezunları

- Bornova Anadolu Lisesi 1977 mezunları

- Bornova Anadolu Lisesi 1982 mezunları

- Bornova Anadolu Lisesi 84 mezunu bir grup

- Bornova Anadolu Lisesi 87-Yatılılar

- Brüksel’den Cumhuriyet okurları ve dostları

- Buca Lisesi 75/76 Mezunu Parasız Yatılılar

- Bursa Anadolu Lisesi 84’lü Cumhuriyet okurları

- Bursa CUMOK

- Bursa Erkek Lisesi 1970 mezunu bir grup

- Bursa Erkek Lisesi 5/A FEN 1958-1959 döneminden bir grup

- Bursa Kız Lisesi 1964 mezunlarından bir grup

- Bursa Kız Lisesi 70-71-72-73 mezunlarından bir yatılı grubu

- Bursa Memleket Hastaneli bir grup emekli doktor

- Bursa Yabancı Diller Yüksekokulu 1976-1977 girişliler ve öğretim üyeleri

- Büro-İş Sendikası’na Gönül Verenler

- Cerrahpaşa 85 Mezunları Mini Grubu

- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1969 mezunlarından bir grup

- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 67’liler grubu

- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 76 mezunu bir grup

- CHP 24. Dönem Milletvekilleri

- CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı

- CHP Bavyera Münih Birliği

- CHP İsviçre Birliği

- CHP İzmir İl Başkanlığı

- CHP Kadın Koyu Yönetimi Adına Yasemin Özsaraç

- CHP Karşıyaka Bostanlı Mahallesi Calışma Grubu

- CHP Karşıyaka Meclis üyeleri

- CHP’li İzmir Karşıyakalı avukatlar

- CTF 88’li bir grup hekim

- Cumartesi Topçuları ve Denizgücü Veteranları

- Cumhuriyet İçin Birlik

- Cumhuriyet Sevdalısı Saint Benoit’lılar (SB 87E Grubu)

- Cumhuriyet Sever Yelkenciler

- Cumhuriyet’i Seven Cumhuriyetçi Eczacılar

- Cumhuriyetin Milli Mankenleri

- Çarşambacılar-Güneş 2 Adana

- Çaycuma Ortaokulu 1963 mezunlarından bir grup

- ÇKDD Genel Merkezi ve Göl Yolcuları

- ÇKK 66 mezunları

- Çukurova Üniversitesi TIP Fakültesi 88 mezunlarından bir grup

- Darkalı Gençler

- Darüşşafaka 1980 mezunu bir grup Cumhuriyet okuru

- Darüşşafaka 63-64 mezunları

- Darüşşafaka’da yetişen bir grup Cumhuriyet okuru

- Demokrasi İçin TAC Mezunları

- Deniz Harp Okulu 1970-1976 Mezunları Yüzler Sınıfı

- Deniz Harp Okulu 1977 girişli bir grup

- Deniz Harp Okulu 1979 Mezunu 2000’ler Sınıfı

- Deniz Harp Okulu 1989 mezunu 3000’ler sınıfı

- Deniz Harp Okulu 6000’ler sınıfı 1966-1972

- Deniz Harp Okulu 7000’ler Sevgibirliği Sınıfı 1967-73

- Deniz Lisesi 1975 girişli bir grup

- Denizli Lisesi - Koca Mektep 1968/1969 Mezunları Dostlar Grubu

- Deniz-Melike-Nazmi-Ayşe-Duru-Ada Özçakır

- Derin, Deniz, Aren, Deniz, Mercan, Ender, Aras, Zahide Eve, Atlas

- DEÜ Hukuk Fakültesi 1987 girişli hukukçular

- Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 1965 Yılı Girişli Mimarlık Bölümü Mezunlar Grubu

- DGSA 76 Mimarlık girişliler / Bebek Şehircilik Grubu

- DGSA Mimarlık Bölümü 1976 girişlilerden bir grup

- Dil Derneği

- Diyarbakır Maarif Koleji 1972 mezunları

- Diyarbakır Maarif Koleji 64 girişliler

- Dokuz Eylül İşletme Fakültesi 1984 Mezunları Grubu

- Dr. İlterhan Argüden, Dr. Cevdet Top Bolu

- Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı

- Ege Ecza 1976 girişliler

- Ege Tıp 80 Mezunları

- Ege Tıp 82 Mezunları

- Ege Tıp 99 Mezunları adına Özgür Gençler

- Ege Üniversitesi İzmir DMMA Mezunlarından bir grup

- Ege Üniversitesi Makine Mühendisleri Buca 77 Mezunları

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1976 mezunları

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 78 mezunları

- Ege Üniversitesi Top Fakültesi 1977 mezunları

- Ege Ünv. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi 86 Mezunlarından bir grup

- Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi / Demokrat Mühendisler

- Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi / Demokrat Mühendisler

- Emektar Dayanışmacı Eğitimciler

- Eski Dragoslular

- Eskişehir CUMOK

- Eskişehir Maarif Koleji ve Eskişehir Anadolu Lisesi 1977 mezunları

- Fikret Çamlı anısına eşi ve kızları

- FOKAİ Yelken Grubu / FOÇA

- Galatasaray Liseli Tıp doktorları

- Galatasaray Lisesi 101. Dönem

- Galatasaray Lisesi 104. dönem

- Galatasaray Lisesi 105. Dönem

- Galatasaray Lisesi 106. Dönem

- Galatasaray Lisesi 107. Dönem

- Galatasaray Lisesi 109. Dönem

- Galatasaray Lisesi 112. Dönem mezunları

- Galatasaray Lisesi 113. Dönem

- Galatasaray Lisesi 114. Dönem

- Galatasaray Lisesi 119. Dönem

- Galatasaray lisesi 120. Dönem

- Galatasaray Lisesi 121. devre mezunlarından bir grup

- Galatasaray Lisesi 96. dönem

- Galatasaray Lisesi 97. dönem

- Galatasaray Lisesi 98. Dönem

- Galatasaray Lisesi 99., 100., 102., 103. dönemler

- Gaziantep ODTÜ 79 girişliler

- Geleceğin Cumhuriyet okurları

- Genç Ankara Cumhuriyetliler 1969

- Genç KTÜ’lüler

- Gülden Uğur Dizdar, Tunç Dizdar, Yıldız Erhan, Altınay Bilgiç

- Hacettepe Tıp 1977 Mezunları

- Hacettepe Tıp Fakültesi 1975 Mezunlarından bir grup (75AA)

- Hacettepe Tıp Fakültesi 1981 mezunları

- Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1974 mezunları

- Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi 1979 H Kodlu İstatistik mezunları

- Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1977 yılı mezunlarından bir grup

- Hacettepe Üniversitesi Maden-Jeoloji Bölümü 1979 Mezunu bir grup okur

- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982 mezunları

- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1984 mezunları

- Handan, Sezer, Bülent ve Ayfer

- Hava Harp Okulu 1969 Mezunları Dayanışma Grubu

- Hava Harp Okulu 1974 mezunu bir grup emekli subay

- Hava Harp Okulu 1976 Mezunları

- Haydarpaşa Lisesi 1973 Mezunları HL73 Grubu

- “HEF” Cumhuriyet Sevenler

- Isparta Ş.A.İ.K. Nostalji Grubu 66-67-68-69 mezunları

- İ. Üniversitesi İktisat Fakültesi 1972 girişliler

- İ.Ü. Eczacılık Fakültesi’nden Cumhuriyet okurları

- İ.Ü. Hukuk Fakültesi 1968 girişlilerden bir grup

- İ.Ü. Hukuk Fakültesi 59 Mezunları

- İ.Ü. İktisat Fakültesi 1961 mezunlarınran bir grup

- İ.Ü. İktisat Fakültesi 1964-65 girişli bir grup

- İ.Ü. İktisat Fakültesi 1970 mezunları

- İ.Ü. İktisat Fakültesi Karında 1968-72 grubu

- İ.Ü. İŞL. Fak. İşletme İktisadı Enstitüsü 18. dönem 1975 yılı mezunlarından bir grup

- İ.Ü. İşletme Fakültesi 1970 girişlilerden bir grup

- İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 1979 ilk öğrencileri (Kılıç Artıkları Grubu)

- İ.Ü. Tıp Fakültesi 1964 girişli Atatürkçü doktor kızlar

- İbrahim Ethem Torunları

- İDMMA 76-77 girişli Süleyman, Levent, Suat, Ertan,,,,,

- İDMMA Harita Kadastro Müh. Gündüz 76 - 77 girişliler

- İEL’den bir grup emekli kadın öğretmen

- İktisat / 71

- İST. ÜNİV. İŞL. FAK. İşletme İktisadı Enstitüsü 18. Dönem 1975 Yılı Mezunlarından bir grup

- İstanbul Alman Lisesi 66-67 girişliler

- İstanbul Erkek Lisesi’nden bir grup mezun

- İstanbul Masterleri

- İstanbul Rize Masası adına Necati Ekşi

- İstanbul Robert Koleji Yüksekokulu 1969 yılı mezunlarından bir grup

- İstanbul Robert Koleji Yüksekokulu 1970 mezunu bir grup

- İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) 74 Mezunları

- İstanbul Tıp Fakültesi 1979 mezunları

- İstanbul Tıp Fakültesi 1983 Mezunlarından bir grup

- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1980 mezunları

- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 81 mezunları

- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tek Numaralı 1977 Girişliler

- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1970 girişliler

- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1973 Mezunlarından bir grup

- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1969 girişliler

- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 78 mezunlarından bir grup

- İTÜ - 7369 Cumhuriyet Candostları

- İTÜ - 7369 Cumhuriyet Dostları

- İTÜ - MMF İnşaat Mühendisliği 1973 girişliler

- İTÜ 1969-73 dönemi Kimya Fakültesi mezunlarından bir grup

- İTÜ 7375’li Cumhuriyetçiler

- İTÜ Elektrik 89 ve 90 girişli 7 Prochkalar

- İTÜ Elektrik Fakültesi 1966 girişlilerden bir grup

- İTÜ Elektrik Fakültesi 1966 girişlilerden bir grup

- İTÜ Elektrik Fakültesi 1975 girişliler

- İTÜ Elektrik Prochkalar

- İTÜ İnşaat 62 mezunu Cumhuriyet okurları

- İTÜ İnşaat 70 mezunlarından “Bizbize” grubu

- İTÜ İnşaat Fakültesi 1972 Mezunları

- İTÜ İnşaat Fakültesi 1973 Girişliler

- İTÜ İnşaat Fakültesi 1986 mezunu bir grup arkadaş

- İTÜ İnşaat Fakültesi Taşkışla 1972 girişli arkadaşlar

- İTÜ İnşaat Fakültesi Taşkışla 70 girişliler

- İTÜ Maçka 79 Devrimci İnşaat Mühendisleri

- İTÜ Maçka Maden Fakültesi 1973-74-75 girişliler

- İTÜ Mak. 68/69 mezunlarından bir grup

- İTÜ Mak. 68/69 mezunlarından bir grup

- İTÜ Makina Fakültesi 1972 mezunları

- İTÜ Makina Fakültesi 1977 Girişliler

- İTÜ Metalurji Mezunlarından 76-77-78 Girişli bir grup

- İTÜ Mimarlık Fakültesi 59-60 girişli bir grup

- İTÜ MMF 1971 Girişliler Dostluk Grubu

- İTÜ’lü 173’ler

- İzmir AKL 81 dönem mezunu bir grup arkadaş

- İzmir Atatürk Lisesi 1977 mezunlarından bir grup

- İzmir Atatürk Lisesi 1979 yılı mezunları

- İzmir atatürk Lisesi 1987/80 Basketbol Takımı

- İzmir Atatürk Lisesi 80 Yatılı mezunları

- İzmir Atatürk Lisesi’87 Mezunu 50’lik Gençler

- İzmir Bornova Anadolu Lisesi Denizli Grubu

- İzmir Hava Lisesi 1970 2. Sınıf girişliler

- İzmir Hava Lisesi 1970 Girişliler

- İzmir Hava Lisesi 1973 girişliler

- İzmir Koleji (Bornova Anadolu Lisesi) 71 mezunları

- İzmir Maarif Koleji (BAL) 70 mezunları

- İzmir Maarif Koleji (BAL) 74 mezunları

- İzmir Maarif Koleji (BAL)’66 mezunları

- İzmir Maarif Koleji 63-64 mezunlarından bir grup

- İzmir-Aliağa emekli öğretmenlerinden bir grup

- Kabataş Erkek Lisesi 3 FEN G mezunları

- Kadıköy Anadolu Lisesi 1979 Mezunları

- Kadıköy Maarif Koleji 1962 Hazırlık A Sınıfından bir grup

- Kadıköy Maarif Koleji 1973 mezunları

- Kadıköy Maarif Koleji 1975 mezunları

- Kadıköy Maarif Koleji 1977 mezunları

- Kadıköy’den bir grup Cumhuriyet okuru

- Kandilli Kız Lisesi 1970 yılı mezunlarından bir grup

- Kara Harp Okulu 1965 mezunları

- Kara Harp Okulu 1973 mezunları

- Kara Harp Okulu 1973 mezunu bir grup emekli subay

- Kara Harp Okulu 1975 mezunlarından bir grup

- Kara Harp Okulu 1976 mezunları

- Kara Harp Okulu 1978 Mezunları

- Karaman Cumhuriyet okuru ve dostları

- Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu 1970 sınıf arkadaşları

- Kasımpaşa FYO mezunlarından bir grup

- Kayseri’den Cumhuriyet Dostları

- Kenthaber

- Kepirtepe İlköğretim Okulu 1974 mezunlarından bir grup

- Kepirtepe İlköğretmen Okulu 1972 mezunlarından bir grup

- Kepirtepeliler Eğitim Vakfı

- Kocaeli CHP Siyaset Üretim Grubu adına Sait Aydın

- Kocaman, Ebeperi, Açıkel ve Erdem aileleri

- KOOP-C Yönetim Kurulu

- Köy Enstitüleri Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG)

- Kuleli 79

- Kumpas davalarında özgürlükleri gasp edilen Türk askerleri adına KUMPASDER

- Kültür Sanat Ortamı SergiOdası

- Kütahya Tavşanlı Cumhuriyet okurları

- Latife Hanım Grubu

- Manisa Lisesi’nin (yatılı) 50 yıllık mezunları

- Milli Merkez Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeleri

- MİYO mezunu bir grup

- Muğla EDTO Hekimleri

- Mülkiye 1961 girişliler

- Mülkiye 1978 mezunları

- Mülkiye 68 Kuşak

- Mülkiye 76

- Mülkiye 85 Mezunları Çınaraltı Grubu

- Nazilli Yenimahalle Ortaokulu emekli öğretmen ve mezunları

- NDS 1973-1974 mezunlarından bir grup

- Neslisu-Zeynep-Aliye-Haluk Onat ve KerimanErdoğan-Kenan-Neriman’ın (1943’ten bu yana) adadıkları davalarının anısına

- Niğde ÇYDD’li Cumhuriyet okurları

- Notre Dame De Sion Lisesi 1965 mezunlarından bir grup

- ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü 1976, 1978, 1979 mezunlarından bir grup

- ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 1980 civarı mezunlardan bir grup arkadaş

- ODTÜ Endüstri Mühendisliği bir grup 1982 mezunu

- ODTÜ Gaziantep

- ODTÜ İdari İlimler Fakültesi 1970 Mezunları

- ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü 1972 mezunlarından bir grup

- ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü 79-80 Mezunları

- ODTÜ İnşaat 1968-1969 mezunları

- ODTÜ İnşaat 78-79-80 mezunlarından bir grup

- ODTÜ İnşaat Müh. 1994 Mezunları’ndan bir grup

- ODTÜ İnşaat Mühendisliği 1969 - 1970 mezunları

- ODTÜ İnşaat Mühendisliği 84-85-86-84 mezunu bir grup

- ODTÜ İnşaat Mühendisliği 87-88-89 mezunlarından bir grup

- ODTÜ İşletme 1974 mezunlarından bir grup

- ODTÜ İşletme 1985 ve 1986 mezunları

- ODTÜ İşletme 1987-1988 mezunları

- ODTÜ İşletme 78 Mezunları

- ODTÜ Kimya Mühendisliği 1978-1979 mezunları

- ODTÜ Makina 1976 Mezunları

- ODTÜ Makina 1978 Mezunları

- ODTÜ Makina 1982-83-84 mezunları

- ODTÜ Makina 1991 yılı mezunları

- ODTÜ Makina 75-76 girişlilerden bir grup

- ODTÜ Makina 79 Mezunları

- ODTÜ Makina 79/1 Mezunları

- ODTÜ Makina mühendisleri 71 mezunları

- ODTÜ Makina Mühendisleri 72-73-74 Mezunları

- ODTÜ Metalurji Mühendisliği 1983 mezunları

- ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1979-82 mezunları

- ODTÜ Mezunları “Şerefli’den Vişnelik’e” Whatsapp grubu

- ODTÜ mezunları Almanya

- ODTÜ Mimarlık 1978-1979 mezunları

- ODTÜ Mimarlık 70-72 Mezunlarından Ayşe, Cansen, Çiğdem, Eser, Fahriye, Füsun, Gönül, Güncü, İlhan, Leyla, Rengin, Şirin, Tomris, Tülin, Yıldız

- ODTÜ Mimarlık 70-74 mezunlarından bir grup

- ODTÜ Mimarlık 79-80-81 mezunları

- ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 75 girişliler

- ODTÜ Petrol Mühendisliği 1982-83-84 mezunları

- ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1980 Mezunları (CP’80)

- ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu mezunu bir grup

- ODTÜ-EE 76/1 mezunları Whatsapp grubu

- Okan Yaşar Elebaşı ve Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belediyesi çalışanları

- Özden-Sıtkı ve Aysel - Mecdi ve Emel, Sabri ve Merih, Nedret, Lütfiye, Sibel ve Utku, İbrahim, Vicdan Ergüneyler

- Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI 79) Mezunlarından bir grup

- Özel Moda Lisesi mezunlarından küçük bir grup

- Özgür Basın Destekçileri

- Pendik Lisesi 6FENB 1972

- Perihan Özdizdar anısına Hale, Ayça ve Ceren Ögel

- RC Yüksek 1967 Mezunları

- Recep Kartal adına Gökçeada Öğretmen Okulu 1972 6-E sınıfı

- Robert College (lise) 65-66 mezunlarından bir grup

- Robert Koleji 1971 mezunları

- Robert Lisesi 1969 mezunları

- S.G. Avusturya Lisesi 1972-1973 mezunları

- Saint Joseph Lisesi 100. yıl mezunlarından bir grup

- Samsun 19 Mayıs Lisesi 1980 mezunları

- Samsun Maarif Koleji 1975 mezunları

- SDMMA mezunları

- Sosyal Demokrasi Derneği

- Sülerya Özoğul ve torunları Ata, Deniz, Ayda

- Şebinkarahisarlı 68 Kuşağı

- Şişli Lisesi 1973 mezunlarından bir grup

- TAC 66 lise mezunları

- Talaş ve Tarsus Amerikan Koleji Mezunları

- Tarsus Amerikan Koleji 1968 mezunları

- Tarsus Amerikan Koleji 88 mezunlarından bir grup Cumhuriyet okuru

- TED Ankara Koleji 1965 6 FEN E

- TED Ankara Koleji 1965 mezunu 6G fen sınıfı

- TED Ankara Koleji 1972 Mezunları

- TED Ankara Koleji 63 C Şubesi mezunları (kızlar)

- TED Ankara Koleji 64 mezunları

- TED Ankara Koleji 65 İ Şubesi mezunları

- TED Ankara Koleji 66 Mezunları

- TED Ankara Koleji 69 mezunları

- TED Ankara Koleji 70 mezunları

- TED Ankara Koleji 71 mezunları

- TED Ankara Koleji 73 Mezunları

- TED Ankara Koleji 79 mezunları

- TED Ankara Koleji 84 mezunlarından bir grup

- TED Ankara Koleji 88 mezunlarından bir grup

- TED Ankara Koleji 89 mezunlarından bir grup

- TED Ankara Koleji 93 mezunlarından bir grup

- TED Ankara Koleji İlkokul 3F 1960

- Telli Kavak Gezi Grubu

- TEMA İstanbul Sitesi Cumhuriyet Gönüllüleri

- TODAİE-SİYO mezunları

- Trabzon CUMOK

- Turhan Bulut ve Mengen Belediyesi çalışanlar Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1986-1987 mezunları

- Üsküdar Kız Lisesi’ 63 Mezunlarından bir grup

- WBF Ankara’dan Bir Grup Cumhuriyet Dostu

- Yaşar Tekin, Ali Aluç ve arkadaşları

- Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği (YKKED) Genel Merkezi ve Şubeleri

- Yeniden CHP Grubu’nun Dayanışması

- Yıldız Makina 76-77 girişli mezunlardan bir grup

- YTÜ 1985 Endüstri Mühendisliği mezunları

- Zonguldak “Eylül” grubu adına Tunç Çelebi