TBMM'de bu hafta

TBMM, bu haftaki mesaisini Anayasa değişikliği teklifine ayıracak. 3'ü geçici 29 maddelik teklifin, bu hafta içinde Genel Kurulda ele alınması bekleniyor.

11 Nisan 2010 Pazar, 07:44
Abone Ol google-news

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, yarın teklifin görüşmelerine devam edilecek.
Genel Kurulda, Anayasanın, 10, 20, 23, 41, 51, 53, 54, 69, 74, 84, 94, 125, 128, 129, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 159. ve 166. maddelerinde değişiklik yapılmasını, geçici 15. maddesinin yürürlükten kaldırılması öngören kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından, maddelerine geçilmesi için gizli oylama yapılacak. Üzerindeki görüşmelerden sonra maddeler, gizli oya sunulacak.

TBMM Genel Kurulu, 13 Nisan Salı günü, görüşmeleri yarım kalan İstanbul'da 3, Samsun'da 1 yeni vakıf üniversitesinin kurulmasını öngören kanun tasarısını yasalaştırmak için çalışacak. Tasarıya göre, İstanbul'da ''Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'', ''İstanbul Ön Asya Üniversitesi'', ''Süleyman Şah Üniversitesi'' ve Samsun'da, ''Canik Başarı Üniversitesi'' kurulacak.

Ayrıca, ''Türkiye ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolünün Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Tasarısı'' ele alınacak.

''Temel kanun'' olan, İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunu Tasarısı da Genel Kurulun bu haftaki gündeminde yer alacak.

Tasarıya göre, anonim şirket statüsünde ''İller Bankası Anonim Şirketi'' unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası kurulacak. Bankanın kısaltılmış unvanı ''İLBANK'' olacak. Banka, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılayacak.

Bankanın sermayesi 9 milyar lira olacak ve sermayesi, Bakanlar Kurulu kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.
 

Komisyonlar

TBMM Anayasa Komisyonu yarın Anayasa değişikliği teklifinin yarım kalan görüşmelerine devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 13 Nisan Salı günü toplanarak, geçen hafta görüşmeleri yarım kalan Sayıştay Kanunu Teklifine, 7. madde üzerinden devam edecek.

Görüşmelerde, tekliften ''Savunma, güvenlik, istihbarat ile ilgili kamu idarelerinin ellerinde bulunan devlet mallarının, Sayıştayca yapılacak denetimine ilişkin esas ve usuller Sayıştay tarafından ayrıca belirlenir'' maddesi çıkarılmıştı.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısını görüşecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri ve yapısını yeniden düzenleyen tasarı, genel müdürlüğün görevlerine, mekansal bilgi sisteminin altyapısını oluşturma, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapma, harita ve kadastro bürolarına lisans verme, sivil haritacılık faaliyetlerinin genel ilkelerini belirleme görevlerini ekliyor.
Tasarı, Genel Müdürlüğe ulaşan tapu ve kadastroyla ilgili konularda uygulama ve görüş farklılıklarını gidermek için doğrudan Genel Müdüre bağlı Tapu ve Kadastro Kurulu kurulmasını öngörüyor.

Çevre Komisyonu, Türkiye ile Irak arasında su ve meteorolojik araştırmalar alanlarında imzalanan mutabakat zaptlarının onaylanmasını uygun bulan kanun tasarıları için 14 Nisan Çarşamba günü toplanacak.

TBMM KİT Komisyonu, bu hafta, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, bağlı ortakları ile müessese ve iştiraklerinin 2008'e ait hesap ve işlemlerinin denetimine başlayacak.

Komisyon ilk olarak 14 Nisan Çarşamba günü Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün hesaplarını görüşecek. 15 Nisan Perşembe günü ise İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 5. Dünya Su Forumu Organizasyonu, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının hesaplarını ele alacak.

Meclis Araştırma Komisyonları da çalışmalarını sürdürecek.
Deprem riskinin araştırılması amacıyla kurulan komisyon, bugüne kadar yaptığı çalışmaları, 14 Nisan Çarşamba günü toplanarak değerlendirecek. Rapor hazırlama aşamasına gelen komisyon, raporda yer vereceği konuları ele alacak.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasını araştırma komisyonu, 15 Nisan Perşembe günü toplanarak, Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv. ve İşletme A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Nihat Oktay'ı, Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Durmaz'ı, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı Aziz Şasa'yı dinleyecek.