TBMM'deki komisyonlardaki üye sayısı değişecek

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla kapatılan DTP'nin TBMM'de grubu düşerken bu durum Meclis'teki ihtisas komisyonlarının üye yapısını da değiştirecek. Kapatılan DTP ihtisas komisyonlarında birer milletvekili ile temsil ediliyordu.

12 Aralık 2009 Cumartesi, 12:06
Abone Ol google-news

DTP'nin kapatılması ve TBMM grubunun düşmesi Meclis çalışmalarını da etkileyecek. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla 22 Temmuz seçimlerinden sonra, 20 milletvekili ile grup kuran ve Hamit Geylani'nin de katılımıyla sandalye sayısı 21'e yükselen DTP'nin TBMM grubu da düşmüş oldu. DTP'nin "sineyimillete dönme" kararından geri adım atmaması ise Barış ve Demokrasi Partisi çatısı altında, İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın da desteğini alarak yeni grup kurulabileceği yönündeki senaryoları boşa çıkardı. DTP'nin TBMM grubunun düşmesi ise Meclis'teki ihtisas komisyonlarının üye yapısını da değiştirecek.
 

DTP komisyonlarda birer üye ile temsil ediliyordu

TBMM'de, Anayasa, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık, Çevre, Sağlık, Tarım, Sanayi, Dilekçe, Plan Bütçe, KİT, İnsan Hakları, Avrupa Birliği Uyum ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonu olmak üzere toplam 17 ihtisas komisyonu bulunuyor. Kapatılan DTP ihtisas komisyonlarında birer üye ile temsil ediliyordu. Meclis İçtüzüğünün komisyonlarla ilgili hükümlerine göre ise bir komisyonun üyeliklerinde boşalma olması halinde, yenisi seçilinceye kadar komisyonun görev ve yetkisi aynen devam ediyor. Eksik üyelik en kısa zamanda tamamlanıyor. Mensubu olduğu siyasi parti ile üyelik bağı sona eren veya TBMM'de grup kurma hakkını kaybeden bir siyasî partiye mensup olan milletvekilinin, komisyon üyeliği kendiliğinden sona eriyor. Genel Kurulda siyasî parti gruplarının oranlarında değişiklik olması sonucunda bunların bir komisyonda sahip oldukları üyeliklerin sayısı değişen oranlara uymuyorsa, Başkan bu durumu tespit ediyor. Bunun üzerine de içtüzüğün 21 inci madde uyarınca gereken işlem yapılıyor.

İçtüzüğün 11'inci maddesinde ise "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasî parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasî parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit eder ve Danışma Kuruluna bildirir. Başkanlık Divanındaki görev yerleri, başkanvekillikleri için -iki adedi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğuna sahip siyasî parti grubuna ait olmak üzere - oranı en yüksek olandan başlayarak sıra ile dağıtılır" deniliyor. Bu durumda ise DTP'lilerden boşalan ihtisas komisyonlarındaki üyeliklere AKP isim bildirecek. Kapatılan DTP'nin TBMM grubunun düşmesi ile Muş Milletvekili Sırrı Sakık tarafından yürütülen TBMM İdare Amirliği de düşmüş oldu.