TMSF, CINE 5'i satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu "Toprak Kağıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ve "Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

25 Haziran 2010 Cuma, 07:43
Abone Ol google-news

TMSF'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Toprak Kağıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 25 milyon 100 bin dolar bedelle 20 Temmuz saat 11.00'de ihale edilecek. İhaleye katılabilmek için 2 milyon 510 bin dolar teminat yatırılacak. Ayrıca katılımcılar, "Toprak Kağıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Tesis Ziyareti Bedeli" açıklaması ile 2 bin dolar ödeyecek.

Tesis ziyareti 28 Haziran 16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilerek, Kurulun onayı ile sonuçlandırılacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek. Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edebilecek. Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 23 Temmuz tarihinde saat 11.00'de yapılacak.
 

CİNE 5'e 45 milyon dolar bedel biçildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu "Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 45 milyon dolar bedelle satışa çıkardı.
TMSF'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, iktisadi bütünlük; Cine 5 TV'nin faaliyetini sürdürebilmesi için yararlı veya gerekli olan frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak teşkil etmemek üzere kullandırılan karasal vericiler ile ulusal lisans tipi ile yayın yapma izni, kablolu televizyon yayın lisansı, uydu televizyon yayın lisansı ve izni, markaları, internet alan adları, vericiler, yayın arşivi, menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor. Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 45 milyon dolar, teminat bedeli ise 4 milyon 500 bin dolar olarak belirlendi.

İhale 3 Ağustos tarihinde, saat 11.00'de yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. Şartname, bin dolar karşılığında alınabilecek. Ayrıca katılımcılar, İhale Şartnamesi ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesi'ni imzalayarak bin dolar karşılığında Tanıtım Kitapçığını teslim alarak tesis ziyaretinden yararlanabilecek. Tesis ziyareti 28 Haziran 28 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek. Kurulun onayı ile sonuçlandırılacak. Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 6 Ağustos tarihinde saat 11.00'de yapılacak.