"Toplu sözleşme pazarlık konusu olamaz"

Memur-Sen Genel Teşkilat Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, ILO'nun, taraf devletleri, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının en geniş şekilde temini ile yükümlü kıldığına dikkat çekerek, "Kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkı ile ilgili çerçeve yasada da, özgürlük alanının geniş tutulmasını istiyoruz" dedi.

16 Ekim 2011 Pazar, 10:49
Abone Ol google-news

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kuruluna sevkedilen toplu sözleşme taslağı hakkına değinen Memiş, Çalışma Bakanlığı ile toplu sözleşme mevzuatının esasını oluşturan konularda anlaşma sağlanamadığına dikkat çekti.

Kamudaki işçi sendikaları kendi iş kollarında toplu sözleşme yapabildiği gibi memur sendikalarının da hizmet kolları düzeyinde toplu sözleşme yapacağını belirten Memiş, bunun tartışma konusu yapılmaması gerektiğini kaydetti. Metin Memiş, "Konfederasyon düzeyinde yapılacak çerçeve sözleşmenin dışında hizmet kollarında toplu sözleşme talebimizi, ILO normlarına, Türkiye'deki yerleşik toplu sözleşme hukukuna ve teamüllere dayanan bir hak olarak görüyoruz. Toplu sözleşmede pazarlık esastır, ancak hiç kimsenin toplu sözleşme mevzuatında pazarlık yapma hakkı yoktur" dedi.

Memur-Sen'in uluslararası sözleşmelerden doğan güvenceleri içeren bir mevzuat için taleplerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Memiş şu ifadeleri kullandı:
"98 Sayılı Teşkilatlanma ve Toplu Sözleşme Hakkını düzenleyen ve Türkiye'nin de imza koyduğu ILO sözleşmesi, devlete, Toplu Sözleşme Hakkının en geniş şekilde uygulanması için tedbir alma sorumluluğu yüklemektedir. Kamu hizmetlerinde örgütlenme hakkı ile ilgili 151 Sayılı sözleşme de çalışma koşullarının müzakere sürecini en geniş biçimde geliştirmek için devleti tedbir almakla yükümlü kılmaktadır. Bu nedenle, toplu sözleşmenin kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü gibi hususları belirleyecek olan Kanuni düzenlemede, Devletin kısıtlayıcı değil genişletici bir rol üstlenmesi gerekmektedir."

12 Eylül referandumu sonrası Anayasanın 128. Maddesinde yapılan düzenlemede toplu sözleşmenin mali ve sosyal haklarla sınırlandırıldığını da hatırlatan Memiş, yeni anayasada bu sınırlamanın kaldırılması ve ikincil mevzuatta aynen 2822 Sayılı Toplu Sözleşme Kanununda olduğu gibi sadece toplu sözleşmeye konulamayacak hükümlerin belirtilmesi gerektiğini kaydetti.

Metin Memiş, Kamu Hakem Kurulunun yapısı konusundaki anlaşmazlığın da tarafsızlık ve bağımsızlık kriterlerinin gözetilmemesinden kaynaklandığını ifade etti.