Trafik kazası geçiren yabancılardan ücret istenmeyecek

Geçici bir süre için Türkiye'de bulunurken trafik kazası geçiren yabancıların tedavi giderlerinin SGK'nın ödeme yükümlülüğünü aşan kısmı, eğer yaptırmışlarsa özel ya da seyahat sigortasından talep edilebilecek.

06 Haziran 2013 Perşembe, 10:13
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı, Genel Sağlık Sigortalısı olmayıp özel sigortası ya da sandığı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla Türkiye'ye geçici süreyle gelen yabancıların trafik kazası geçirmeleri halinde tedavi giderlerinin karşılanması konusunda genelge yayımladı.
Bakanlık genelgesinde, "Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu" konulu Başbakanlık genelgesindeki, "Acil vakalarda acil sağlık hizmetinden yararlananlardan sosyal güvencesi bulunan kişilerin hizmet bedeliyle ilgili sosyal güvenlik kurumundan tahsil edilecek ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 73. maddesinin yedinci fıkrası gereğince hastadan ayrıca ücret farkı talep edilmeyecektir. Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlarımızdan ödeme gücü bulunmayanların, acil sağlık hizmeti bedelleri kendilerinden talep edilmeyecektir. Bunlardan kamuya ait sağlık kuruluşlarından ve ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarından acil sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yer sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecektir. Bu konuda gerekli tedbirler ilgili vakıf başkanlıklarınca alınacaktır" hükmü anımsatıldı.

Başbakanlıkça acil sağlık hizmetlerinin düzenli sunumu ve hasta mağduriyetine sebebiyet verecek herhangi bir aksaklığa ve duraksamaya mahal verilmemesi için düzenlemeler yapıldığına dikkat çekildi.

Bu çerçevede Genel Sağlık Sigortası kapsamındakilerin acil tedavi giderlerinde, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki ücretler hizmet bedeli olarak esas alınacak, farklı ücret uygulanmayacak.

Özel sigortalar ve sandıkların, acil tedaviler dahil, tüm sağlık hizmet sunucularından sağladığı hizmetler ise aralarındaki sözleşmeler kapsamında ücretlendirilecek ancak özel sigorta ve sandık mensuplarından, acil müdahaleler için sözleşmede belirlenenler dışında ilave ücret talep edilmeyecek.

Yabancıların tedavileri

Geçici bir süre için Türkiye'ye bulunurken trafik kazası geçiren yabancıların tedavi giderlerinin SGK'nın ödeme yükümlülüğünü aşan kısmı, eğer yaptırmışlarsa özel ya da sehayat sigortasından, sigorta poliçesi kapsamında talep edilebilecek ancak bu kişilerden de hiçbir surette ücret istenmeyecek.