TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi değişiyor

Hükümet, Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini değiştirmek amacıyla kanun tasarısı hazırladı. Tasarının bugün TBMM'ye sunulması bekleniyor.

27 Haziran 2013 Perşembe, 08:38
Abone Ol google-news

Askeri darbelere dayanak olduğu öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi şöyle:

"Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır."

Bozdağ'dan açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Bozdağ şu açıklamaları yaptı:

TSK İç Hizmet Kanunu 43. madde "TSK Mensubu Siyasi faaliyette bulunamaz" diye değişiyor.

TSK İç Hizmet kanununu değiştiren tasarı bugün Meclis'e sunulacak.

PKK'lıların tamamen çekildiği haberleri var, bunlar yanlış haberler. Doğru değil. Süreç devam ediyor.

Türkiye güvenlik güçleri görevinin başındadır. İhlal eden kim olursa olsun gereği yapılır. Şırnak'ta da böyledir her yerde de böyledir. Her açıdan olay araştırılıyor. Sonuçlanınca halkımızla paylaşacağız.

Böyle bir şey söz konusu değildir.

Çözüm süreci baktığınızda silahların susması, teröristlerin Türkiye'yi terk etmesi son derece önemlidir.

Terör eylemleri sadece silahla yapılmıyor, silahsız da terör eylemi yapılabiliyor.

Tweet gözaltıları

Elimde böyle bir liste yok. İftira, hakaret olarak tanımlanan fiiller ister internet yoluyla işlensin, ister hangi yolla olursa olsun soruşturma yapılır.

Pek çok yalan haberler insanlarımızı karşı karşıya getiriyor.

43. Madde

TSK İç Hizmet Kanunu'nun 43. maddesi ise şöyle:

Madde 43 - Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır. Silahlı Kuvvetler mensupları Milli Savunma Bakanlığınca adları yayınlanan ve siyasi olmıyan cemiyetler ile spor kulüplerinin faal olmıyan üyeliklerine girebilirler. Girenler durumlarını en kısa zamanda Milli Savunma Bakanlığına bildirmeye mecburdurlar.
(Ek fıkra: 15/02/1966-725/1 md. ; Mülga fıkra: 23/07/1999 - 4418/3 md.)
Silahlı Kuvvetler mensuplarının kendi kıta, karargah ve kurumları içinde amatör askeri spor kulüpleri kurmaları ve bu kulüplerde faaliyette bulunmaları caizdir.
Bu kulüplerin kurulmaları, faaliyet ve murakabeleri Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak hususi talimat hükümlerine göre olur.
(Ek fıkra: 28/06/1983 - 2861/2 md.) Silahlı Kuvvetler mensupları kanunla kurulan meslek kuruluşlarına üye olamaz ve organlarında görev alamazlar. Ancak üye olamamaları kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe icra etmelerine, resmi veya özel bir görev almalarına engel teşkil etmez.
(Ek fıkra: 28/06/1983 - 2861/2 md.) Belli bir meslek veya sanatın icra edilebilmesi için meslek kuruluşlarına üye olmayı zorunlu kılan kanun hükümleri Silahlı Kuvvetler mensupları hakkında uygulanmaz.
(Ek fıkra: 28/06/1983 - 2861/2 md.) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu hal ilgililerin aidat ödeme ve kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.