TSK'ye 'Yabancı' subay

Yasa taslağı, yalnızca Türk vatandaşlarının değil, çifte vatandaşlığı olanların da subay-astsubay olabilmesinin önünü açıyor. General/amirallerin rütbe bekleme süreleri indirilerek TSK gençleştirilecek. Balyoz ve casusluk davalarından yargılananlar tahliye edildiklerinde, rütbe bekleme sürelerini veya rütbe karşılığı yaş hadlerini doldurmuşlarsa emekli olacaklar.

27 Mayıs 2013 Pazartesi, 09:21
Abone Ol google-news

Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan 247 sayfalık TSK Personel Yasa Taslağı’nda çok köklü değişikliklere gidildi. Subay ve astsubay olabilmek için halen “Türk vatandaşı” olma koşulu aranırken, yeni düzenlemede çifte vatandaşlığa izin verildi. Genelkurmay Başkanlığı’nın uygun gördüğü ülkelerin vatandaşları TSK’de subay - astsubay olabilecek. Buna göre, hem ABD hem de Türk vatandaşı olan bir yurttaş, Harp Okulu’nu bitirmesinin ardından önce subay, başarılı olması durumunda general, daha da ilerlemesi durumunda Genelkurmay Başkanlığı’na kadar yükselebilecek. General/amirallerin rütbe bekleme süreleri 4 yıldan 3 yıla, albayların rütbe bekleme süresi ise 5 yıldan 4 yıla düşecek. Böylece TSK komuta kademesi 5 yıl gençleşecek. Yasada, Balyoz ve Casusluk davasında yargılananlar tahliye edildiklerinde, rütbe bekleme sürelerini veya rütbe karşılığı yaş hadlerini doldurmuşlarsa emekli olacaklar.

İtibari rütbe geliyor!


/ Yurtdışı görevine atanan personele bulunduğu rütbenin bir üstü “itibari” olarak verilebilecek. Bu rütbeyi alan personel, sahip olduğu yetkileri sadece yabancı ülke personeline karşı kullanabilecek. Görevin bitmesiyle birlikte rütbe de eski haline düşecek.
* Sözleşmeli er ve erbaş olabilmek için “askerliğini yapmış olmak” koşulu kaldırılacak.
* Askeri okullardan ilişiği kesilen şehit ve gazi çocukları artık tazminat ödemeyecek.
* Görevi sırasında kaçırılan veya kaybolan sözleşmeli subay, astsubayların sözleşme süreleri talebe bakılmaksızın uzatılacak.
* Personelin atamasında eşinin iş durumu “aile birliğinin muhafazası” ilkesine uygun olarak gözetilecek.

Komutanlar gençleşecek


* Generallerin rütbe bekleme süreleri 4 yıldan 3 yıla, albayların rütbe bekleme süresi ise 5 yıldan 4 yıla düşecek. Böylece TSK komuta kademesi 5 yıl gençleşecek. Taslak, 30 Ağustos’tan önce yaşama geçirilebilirse bu yıl 2010 yılında bir üst rütbeye yükselen generaller de terfi sırasına girebilecek. Böylece terfi sırasında olan ancak tutuklulukları nedeniyle bir üst rütbeye yükselemeyen generallerin durumundan kaynaklanan kadro sıkıntısı çözülmüş olacak. Generallerin rütbe bekleme süresinin 4 yıl olması bu kişilerin yaş haddine takılmasına ve kuvvet komutanı ve Genelkurmay başkanı olamamasına neden oluyordu. Rütbe bekleme süresinin 3 yıla düşmesiyle bu sorunun aşılacağı belirtildi. Mevcut Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları iki yıllık önlisans mezunu olduğu için yaş haddine takılmıyordu. Harp Okulları’nın 1976 mezunları 3 yıl okudu. Okul 1977’de mezun vermedi ve 1978 yılında ilk defa 4 yıllık mezunlarını verdi. Generallerin her rütbede 10 ay kıta hizmeti yapma şartı kaldırılıyor.

Sanıklara özel düzenleme


* Düzenlemeyle Balyoz ve Casusluk davalarından yargılananlarla ilgili bir hüküm getirildi. “Soruşturma veya kovuşturmasının devamı nedeniyle terfi edemeyen subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılanlar, tutuklanan ya da açıkları kaldırılanlar veya tahliye edilenler hakkında, davaları neticeleninceye kadar, bu kanunun 55. maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe bekleme süreleri ile 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri uygulanmaz. Bunların silahlı kuvvetlerde kalabileceği azami süre, emsali neşetlerinin silahlı kuvvetlerdeki görev süresi kadardır” hükmüne ekleme yapıldı. Yapılan eklemede, “Açıkta veya tutuklu bulunmaları nedeniyle terfi edemeyenlerden açıkları kaldırılarak göreve başlatılanlar veya tahliye edilmeleri nedeniyle göreve başlayanlar hakkında bu bent hükmü, açık veya tutukluluk halinin devamı süresince uygulanır” dendi. Buna göre, Balyoz davasında tutuklu olarak mahkemesi devam eden muvazzaf personel tahliye edilip görevinin başına dönerse, yargılama sonlanmadığı sürece terfi edemeyecek ama rütbe bekleme süresini veya yaş haddini doldurduğu için emekliye ayrılacak. Yargılamaları süren tutuklu personelin izinleri konusunda da düzenleme yapıldı. Buna göre, tahliye edilen personel 60 güne kadar yıllık izin kullanabilecek. Ancak yargılama süreci sonunda hüküm giyerlerse izin hakları tümden kalkacak.