Türkiye’de genç olmak çok zor

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Gençlik Çalışmasının Toplumsal Katılıma Etkisi Araştırması” için görüşülen gençlerin neredeyse tümü sözlerine “Türkiye’de genç olmak zor” diye başladı. Gençler, kendilerine güven duyulmaması, gelecek kaygısı, maddi yetersizlikler, eğitim sistemi, toplum baskısı ve daha pek çok nedenle anlaşılmadıklarını, yok sayıldıklarını düşünüyor.

15 Nisan 2018 Pazar, 22:13
Abone Ol google-news

Türkiye’de genç olmak zor... Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Gençlik Çalışmasının Toplumsal Katılıma Etkisi Araştırması’’ için görüşülen neredeyse tüm gençler, bu cümleyle başlamış sözlerine. Gençler, kendilerine güven duyulmaması, gelecek kaygısı, maddi yetersizlikler, eğitim sistemi, aile ve toplum baskısı, işsizlik ve daha pek çok nedenle anlaşılmadıklarını, ihtiyaç ve taleplerini yeterince dile getiremediklerini, yok sayıldıklarını düşünüyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından desteklenen araştırmaya, Türkiye’nin farklı illerinde vakıfta 6 ay ila 5 yıl boyunca gönüllülük yapan 16-35 yaş arası 1191 genç katıldı. Temel olarak gençlerin genç olma halinden ötürü karşılaştıkları sorunlara ve gençlik çalışmasının toplumsal katılım düzeyine etkisi üzerine odaklanan araştırma bulgularına göre, gençlerin karşılaştıklarını belirttikleri sorunların başında toplumun gençlere güvenmemesi geldi. Gençlerin karşılaştıkları diğer sorunlar ise “eğitim sistemindeki aksaklıklar, maddi imkânsızlıklar, işsizlik ve yaşadıkları şehirlerdeki sosyal imkânların azlığı” olarak sıralandı.

Yeterli alan açılmıyor

Gençlerin karar verme mekanizmalarına dahil olmak istedikleri, ancak karar vericilerin gençler için yeteri kadar alan açmadığını ortaya koyan araştırma sonuçlarında, “Bir genç olarak toplumsal sorunlar konusunda kendimi önemli bir aktör olarak görürüm” önermesine katılanların oranı yüzde 56.08 olarak gerçekleşti.

Sistem niteliksiz

Gençlerin ülkedeki üniversitelerin özgürlükçü olmadığı konusunda fikirleri de ortaya konuldu. Buna göre gençler, eğitim sisteminin niteliksiz olduğundan ve kendilerine gelişimlerini sağlayacak bir alan yaratılmamasından yakınıyor. “Bir genç olarak hoşuma gitmeyen toplumsal düzenlemeleri değiştirmek konusunda kendimi güçlü hissederim” önermesine gençler yüzde 41.65 oranında katıldıklarını belirtirken, bu oranın kendilerini yalnız hissetmediklerinde, bir grup genç arkadaşlarıyla olduklarında daha da arttığı gözlendi. Gençler “Bir grup genç arkadaşımla birlikte olduğumuzda karar vericileri etkilemekte kendimi daha güçlü hissederim” önermesine yüzde 57.76 oranında katıldıklarını belirtti.

Gönüllülük yapınca...

TOG Genel Müdürü Jülide Erdoğan “Araştırma sonuçlarına göre diyebiliriz ki gençlik çalışması, gençleri güçlendirerek gençlerin toplumsal katılımını artırıyor. Türkiye istatistikleriyle karşılaştırıldığında gönüllülük yapan gençlerin; savunuculuk faaliyetlerine katılımı, internette toplumsal bir sorunla ilgili paylaşım yapmaları, bağış kampanyalarına destek olmaları ve / veya herhangi bir sorunla ilgili devlet kurumlarıyla iletişime geçme oranları oldukça yüksek” dedi.

Araştırmadan:

O dar kalıba sığma çabası

Araştırmaya katılan bir genç, gençleri anlattı: “Türkiye’de genç olmak çok zor. Bir başka yerde gencin özgürlükleri yüzde 50 ise Türkiye’de o bir elin parmağına indirgenecek kadar. Türkiye’de genç, kızlı erkekli gezemeyen, çapulcu diye nitelendirilen, potansiyel sapık diye görülen, terörist yakıştırmaları yapılan, sakal uzattığında tipsiz, dekolte giydiğinde özür dileyerek söylüyorum o.. gözüyle bakılan, mini etek giyemeyen, toplumun sürekli kendine biçtiği o dar kalıba sığdırılmaya çalışılan, tüm tartışmaların onların üzerinde yürütülmeye çalışıldığı, güvenilmeyen ama ihtiyaç duyulduğunda sadece teorik olarak ‘bugünümüz, yarınımız’ diye bas bas bağırılan, pratiğe gelindiğinde ise ‘gençler kim ya... Onlar yapamaz beceremez çekilsinler tecrübeliler burada” denilen, böyle bir grup...’

Tutuklu öğrenciler

“Görüşmeye katılan gençler, toplumun gençlerin enerjisinden korktuğunu da dile getiriyor. Türkiye’de gençlik ve öğrenci hareketleri, protesto ve örgütlenmeler tehdit olarak algılanıyor. Son yıllarda tutuklu öğrencilerin sayısının artması, akademik özgürlükler için oluşturulan örgütlenmeler, üniversitelerde yapılan protestolar ve Gezi Parkı olayları sırasında gençlerin medyada algılanışı, bahsedilen olguya örnek gösterilebilir.”

Diğer alt kimlikler

Genç kimliğini kesen diğer alt kimliklerin, gençlerin hayatlarını daha da zorlaştırdığını görüşmeci bir genç şöyle ifade ediyor: “Etnik köken zor, cinsel yönelim zor. Bunların hepsi, yani genç olmak başlı başına zor. Ama hem genç hem gay isen veya hem genç hem Kürtsen, bu hayatı daha da zorlaştıran bir şey.”