Ücret alınamaz

SGK, özel hastanelerdeki virüs vakalarıyla ilgili düzenleme yapmalı.

31 Mart 2020 Salı, 06:00
Ücret alınamaz
Abone Ol google-news

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, Sağlık Bakanlığı’nın donanımları olan özel hastaneleri, “pandemi hastaneleri” olarak tanımlamasının ardından, bazı özel hastanelerin Covid-19 tanısı olan hastalardan ücret talep etmesiyle ilgili tartışmalara son verecek bir öneride bulundu. “SGK’ye çağrımızdır” diyen Demir ve Kılıç, Covid-19 hastalarının ilave ücret alınmayacak işlemler listesine eklenmesiyle sorunun çözülebileceğini dile getirdi. Finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını belirlemeye SGK’nin yetkili olduğunu anımsatan doktorlar “Ancak ülkemizde pandemi ilan edilmesine ve olağandışı bir döneme girilmesine karşın SGK’nin hiç sesi çıkmamaktadır” diyerek özetle şu ifadelere yer verdi: 

- Sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin olarak SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayımlanmakta ve bu tebliğ çerçevesinde sağlık giderleri karşılanmaktadır. 

- Tüm sağlık kurum ve kuruluşları; SUT’a göre, pandemi nedeniyle Covid-19 hastalığı (koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında) katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerine girdiği için hastalardan muayene, tahlil ve tıbbi malzeme katılım payı alamaz. 

- Acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamaz. 

- Yoğun bakım hizmetlerinden ilave ücret alamaz. 

- SGK yapılacak SUT değişikliği ile Covid-19 hastalığı, SUT EK-2/G ilave ücret alınmayacak işlemler listesine alınmalıdır. 

- Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar için kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzeme paketi, SGK’ce “özel hallerde karşılanan tıbbi malzemeler listesine” alınmalı ve sağlık çalışanlarına dağıtılmalıdır.