Uzaktan Eğitim Raporu açıklandı: Öğrenciler yüz yüze eğitimden yana!

Uzaktan eğitim için 13 bin öğrenci, 25 bin veli ve 5 bin öğretmen ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, ilkokul öğrencilerinin yüzde 90’ı yüz yüze eğitimden yanayken; ortaokul ve lise öğrencileri ise uzaktan eğitimden yana.

15 Mayıs 2020 Cuma, 14:26
Uzaktan Eğitim Raporu açıklandı: Öğrenciler yüz yüze eğitimden yana!
Abone Ol google-news

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile tanışan öğrenciler için, bu sürecin faydalı olup olmadığı tartışılırken, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden bu sorunun yanıtı geldi. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Antalya illerinde öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle gerçekleştirilen anketin sonuçları açıklandı. Raporda, öğrencilerin bu sürece devam edip, etmek istemedikleri, velilerin görüşleri ve öğretmenlerin önerileri yer aldı.

"UZAKTAN EĞİTİME TEK BAŞINA ÇOK SICAK BAKILMIYOR"

Raporu paylaşan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derin Atay, “Biz bu sürecin içinde yer alan bütün paydaşların görüşlerini tespit etmek istedik. Var olan durumu tespit ederek önerilerde bulunabileceğimizi düşündük. Sonuçlara göre, uzaktan eğitime tek başına çok sıcak bakılmıyor ancak var olan uzaktan eğitime karşı görüşler bütün paydaşlar açısından oldukça olumlu. Psikososyal desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrenci ve veliye bunun sağlanması gerekiyor. Ekran süresi önemli bir sorun. Daha az ders saatinin başka aktivitelerle takviye edilmesi gerekiyor. Yüz yüze eğitimle, uzaktan eğitimin çok iyi harmanlanması gerekiyor. En iyi eğitimin böyle olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDE 75’İ YÜZ YÜZE EĞİTİME İHTİYAÇ DUYUYOR

Ankete katılan ilkokul öğrencilerinin sadece yüzde 12’si uzaktan eğitimin okuldaki eğitime göre daha etkili olduğunu düşünürken, öğrencilerin yüzde 75’i öğrenmek için yüz yüze iletişime ihtiyaç duyduklarını belirttiği ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 75’i okulda verilen ödevleri daha hızlı ve yüzde 78’i ise daha kolay yaptıklarını belirtirken, ilkokul öğrencilerinin yüzde 65'i devam eden uzaktan eğitimin derslerinden memnun olduklarını söyledi.

YÜZDE 26 MATEMATİĞİ EN VERİMLİ DERS OLARAK GÖRÜYOR

Öğrenciler, uzaktan eğitim ile almış oldukları dersler arasında hangisinin bu yöntem ile alınmasından memnun oldukları sorusuna da yanıt verdi. Bulgular, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde özellikle Matematik (yüzde 26), Türkçe (yüzde 18)  ve  İngilizce (yüzde 10)  derslerinden memnun olduklarını gösterdi. Gelecekte eğitimin nasıl olmasını istedikleri sorusunda ise veriler ilkokul öğrencilerinin yüzde 57’sinin okul ortamında derslerine devam etmek istediklerini gösterdi.

EKRAN KARŞISINDA GEÇİRİLEN SÜRE ARTTI

Öğrencilerin pandemi öncesi ve sonrası ekran karşısında geçirdikleri zaman dilimleri ve yüzdelerinin yer aldığı raporda; pandemi öncesinde öğrencilerin yüzde 65’i 1 ile 3 saat ekran karşısında vakit geçirirken,  pandemi sırasında bu oran yüzde 28.1’e inmiş, 4 ile 6 saat arası ekran karşısında vakit geçiren öğrencilerin yüzdesi pandemi öncesi yüzde 19.4 iken pandemi sonrası yüzde 46.2’ye çıkmış, pandemi öncesinde 7 ile 10 saat ekran süresi olan çocuklarını oranı yüzde 4.3 iken, pandemi esnasında bu oranın yüzde 18.5'e e yükseldiği görüldü. Son olarak ekran karşısında geçirdikleri süre pandemi öncesi 10 saat ve üzerinde olan çocukların oranı yüzde 1.9 iken, pandemi esnasında bu oran yüzde 6.3’e yükseldi.

YÜZDE 53 UZAKTAN EĞİTİMLE DERSLERİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Uzaktan eğitim ile derslerin devamlılığı söz konusu olduğunda öğrencilerin yüzde 53.7’si konuya olumlu bakmakta ve uzaktan eğitim ile derslerine devam etmeyi isterken, yüzde 22.8’si kararsız kaldı. Öğrencilerin yüzde 47.4’ü çoğu dersin online olarak yapılamayacağına inanırken, yüzde 21.1’i ise bu konuda kararsız kaldı. Öğrencilerin yüzde 24’ü uzaktan eğitimin öğrenmesini kolaylaştırması konusuna olumlu bakarken yüzde 47.3’ü konuya katılmadı. Uzaktan eğitimde kullanılan içerikler sorulduğunda ise öğrencilerin yarısı (yüzde 49.7) içeriklerin kaliteli olduğunu belirtti.

UZAKTAN EĞİTİMDE DERSLERE MOTİVE OLMAKTA ZORLANAN ÖĞRENCİLER VAR

Araştırma sonucunda, öğrencilerin yüzde 47.2’sinin uzaktan eğitim ile yapılan dersleri sevdiği ortaya çıktı. Buna karşılık, uzaktan eğitim ile yapılan derslerde motivasyon oranına bakıldığında öğrencilerinden yarısından biraz fazlasının (yüzde 51.4)  derslere motive olmakta zorlandığı görüldü.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 80’İ DAHA ÖNCE UZAKTAN EĞİTİM DENEYİMİ YAŞAMADI

5 bin 661 öğretmenin katılmış olduğu çalışmada, öğretmenlerin yüzde 80.7’si daha önce uzaktan eğitim deneyimi yaşamadığını, yüzde 35.7’si uzaktan eğitim konusu ile ilgili olarak Hizmet İçi Eğitime ihtiyacı olduğunu belirttiği ortaya çıktı.  

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 81.8’İ YÜZ YÜZE EĞİTİMİN GEREKLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öğretmenlerin yüzde 81.8’i yüz yüze eğitimin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Veriler uzaktan eğitimin tek başına yeterli bir eğitim olduğuna inanan öğretmen yüzdesinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin yüzde 81.90’u uzaktan eğitimin yüz yüze öğrenmeyle birleştirildiğinde daha faydalı olacağını düşünmesine rağmen, yüzde 38.5’i gelecekte uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre daha fazla tercih edileceğini ifade etmektedir.

ÖĞRETMENLER DERSE HAZIRLANMAK İÇİN DAHA FAZLA VAKİT HARCIYOR

Rapora göre, öğretmenlerin yüzde 69.6’sı uzaktan eğitimde derse hazırlanmak ve dersi yürütmek için daha fazla emek ve zaman harcadığını belirtmektedir. Öğretmenlerin yüzde 46.1’i uzaktan eğitimin öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirdiğine inanırken, yüzde  35.4’ü konuyla ilgili kararsız kaldı.

VELİLER SINIF İÇİ EĞİTİMİ DAHA VERİMLİ BULUYOR

Velilerin vermiş olduğu cevaplarda ise yüzde 83.5’in, sınıf içi eğitimin daha verimli olduğunu düşündüğü ortaya çıktı. Velilerin yüzde 82.5’i, Uzaktan Eğitimin sınıfta eğitim gerçekleştirilemediği zamanlarda ya da sınıf içi eğitimleri desteklemek amacıyla kullanılması gerektiğine inandığı belirtildi. Velilerin yüzde 45.5’i çocuklarının uzaktan eğitimde öğrenebileceğini düşünmüyor.

UZAKTAN EĞİTİMDE ÇOCUKLARDAN ÇOK ŞEY BEKLENİYOR

Velilerin yarıya yakınına (yüzde 46.8) göre uzaktan eğitim sürecinde çocuklardan çok şey beklendiği düşünülürken, kararsızların oranı da yüzde 31.7 olarak görüldü. Velilerin yüzde 59,4’ü  uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerden beklentilerin yüksek olduğunu belirtti.

YÜZDE 68’E GÖRE ÖĞRETMENLER ÇOCUKLARI MOTİVE EDİYOR

Raporda; velilerin yüzde 68.8’inin öğretmenlerin çocukları motive edebildiğini, yüzde 76.9’un ise, öğretmenlerin süreci başarılı şekilde yürüttüğünü düşündüğü ortaya çıktı.