Yeni askerlik düzenlemesi teklifi kabul edildi

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

28 Ocak 2021 Perşembe, 13:41
Yeni askerlik düzenlemesi teklifi kabul edildi
Abone Ol google-news

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda  askerlikle ilgili düzenlemeler getiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Teklif, bu aşamanın ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. 

KANUN TEKLİFİNİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AKP Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, gücünü milletten, tecrübesini tarihten alan TSK'nin, sürekli değişen risk ve tehditlerin bulunduğu güvenlik ortamında, egemenlik ve bağımsızlığı korumak için her türlü gayreti gösterdiğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi gören yabancı uyruklu misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacağını dile getiren Kaya, bu şekilde eğitim gören 31'i Azerbaycanlı, 2'si Arnavut olmak üzere 33 öğrenci bulunduğunu belirtti.

Düzenlemeyle, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde faydalanılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılması amacıyla ilgili mevzuatta düzenleme ve değişiklik yapılmasının hedeflendiğini anlatan Kaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına bağlandığını hatırlatarak, buna bağlı olarak mevzuatta uyum düzenlemeleri yapılması zaruretinin ortaya çıktığını ifade etti.

Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumların, TSK Personel Kanunu'nun 23. Maddesi'nde belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacağını söyleyen Kaya, tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması için uzman erbaşların emeklilik yaş haddinin 55 olacağını aktardı.

Düzenlemeyle, seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşların, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabileceğine işaret eden Kaya, "Uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyoruz. Uzman erbaşlarımızın sivil memur olarak çalışmalarını kaldırıyoruz. Artık uzman çavuşluktan emekli olacaklar." dedi.

Teklifle, kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderlerinin, genel bütçeden karşılanacağını kaydeden Kaya, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan ve subaylardan deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybettiği anlaşılanların ilişiklerinin kesilebilmesinin sağlanacağını belirtti.

Kaya, aynı şekilde dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubay ve subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişiklerinin kesileceğini ifade etti.

Hukuk sınıfı subayların, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabileceğini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek. Nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olmaları amaçlanıyor. Sağlık astsubaylarımız için sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ek fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olması nedeniyle değişikliğe gidiliyor. Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde  Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde TSK'de yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek. 

Yasa teklifiyle, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan Milli Savunma Üniversitesi ve bağlılarında, TSK bünyesindeki diğer okullarda, tanınırlığı ve yetkinliği olan emekli kamu görevlilerinin, devlet memurlarının, emekli TSK personelinin, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarının ders verebilmelerine imkan tanınması ve bunlara ödenecek ek ders ücretlerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ders vermek üzere görevlendirilecek personel sayısı 1000'i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemeyecek."

"TÜRKİYE EMEKLİ UZMAN ERBAŞLAR DERNEĞİ KURULACAK"

Kaya, teklifte, 1993-2007 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında astsubaylıktan subaylığa geçen ancak kurslarının geç açılmasından dolayı 1 yıl kıdem kaybına uğrayan subaylar için nasıp tarihlerini, sınavı kazandıkları yılın 30 Ağustos tarihine çekerek emsalleri ile aynı hale gelmelerini sağlayacaklarını aktardı.

Düzenlemeyle, Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğinin kurulmasını, derneğe üye olabilecek kişileri, tüzel kişilik kazanma şartlarını, mevcut derneklerin kurulacak olan derneğe nasıl aktarılacağı ve kimlerin üye olamayacağını belirleyeceklerini dile getiren Kaya, teklifle, Genelkurmay Başkanlığının, Milli Savunma Bakanı'na bağlanması nedeniyle uyum düzenlemelerinin yapılacağını bildirdi.

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nda yapılan değişiklikle Milli Savunma Bakanının görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenleneceğini kaydeden Kaya, "Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'na eklenen yeni maddeyle de Genelkurmay Başkanının seferberlik ve savaş halindeki görev, yetki ve sorumluluklarını belirliyoruz. Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın, ilgisine göre Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının onayını müteakip Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda belirtilen yaş hadlerine kadar birer yıl süreyle uzatılabilecek." ifadesini kullandı.

"88 BİN 975 UZMAN ERBAŞA YERLİ ÜRETİM TABANCA VERİLECEK"

Kaya, teklifle, harp okulları için var olan bu düzenlemeyle uyumlu olarak Astsubay Meslek Yüksekokullarında da yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam edilebilmesine imkan verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Düzenlemeyle, uzman erbaşlardan ilk 5 aylık intibak dönemini tamamlayanlara yerli üretim olmak şartıyla 1 adet tabanca verileceğini bildiren Kaya, "Görevde olan yani 88 bin 975 civarı uzman erbaşımıza da yerli üretim olmak şartı 1 adet tabanca veriyoruz. Mevcut yasa uzman erbaşlık görevine başladıktan sonra 2 yıllık intibak dönemini tamamladıktan sonra kendi paraları ile silah almak isteyenler alabiliyorlardı. Şimdi ilk 5 aylık dönemini tamamlayanlara devlet olarak biz silahını veriyoruz." diye konuştu.

Teklifle, TBMM üyeliğine seçilenlerin milletvekillerinin, üyelik sıfatlarının sona ereceği tarihe kadar askere gitmelerinin erteleneceğini belirten Kaya, "Düzenlemeyle, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan dövizle askerlik hizmeti için başvuranların ödeyecekleri bedelin, kur farkından dolayı olumsuz etkilenmesinin engellenmesini, yurt içindeki bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerle Türk Lirası karşılığı aynı tutarın ödemelerinin sağlanmasını ve bu hizmetten yararlanan yükümlü sayısının artırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Milli Savunma Bakanlığının değişen ihtiyaçları olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra bakanlıklar, merkez ve taşra teşkilatlarının yeniden yapılandırıldığını anımsattı.

Kamu hizmetlerinin değişken olduğuna işaret eden Alpay, şunları kaydetti:

"Dinamik bir toplum yapımız var, hukuk dinamik. Değişen ve gelişen ihtiyaçlara bağlı olarak, süreklilik arz eden bir sistem içinde bu ihtiyaçlara cevap verme zarureti hasıl oluyor. Bununla birlikte bölgemizin ve genelde dünyanın sürekli artan ve değişen risk ve tehditlerle baş başa olduğunu görüyoruz. Bunu hepimiz sıcağı sıcağına yaşıyoruz. Bütün bu gelişen, değişen, büyüyen risk ve tehdit karşısında TSK saygınlığını, caydırıcılığını da koruyarak süreklilik ve kararlılık içinde bunlarla mücadele ediyor. Teklifimiz, TSK'nin bahse konu görevleri layıkıyla yerine getirebilmesi için hukukun üstünlüğü ilkeleri kapsamında, mevzuat çerçevesinde hazırlandı."