Yimpaş mağduru haklı bulundu!

Yeşil sermaye şirketinin patronu Dursun Uyar’dan 196 bin TL’yi icra yoluyla alan ‘ilk mağdur’ olan H.Ö’yü Yargıtay da haklı buldu.

16 Aralık 2013 Pazartesi, 12:34
Abone Ol google-news

Yimpaş’a karşı açtığı davayı kazanan ve “12 Haziran 2012” tarihinde “yeşil sermaye” şirketinin patronu Dursun Uyar’dan 196 bin TL’yi icra yoluyla alan “ilk mağdur” olan H.Ö’yü Yargıtay da haklı buldu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; Yimpaş Holding AŞ ve Yimpaş İhtiyaç Maddeleri Paz. ve Tic. AŞ’nin tüm temyiz itirazlarını reddetti; yerel mahkeme olan Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin mağdur lehine kararını onadı.

H.Ö’nün avukatı Acun Papakçı, aynı şekilde kazanılmış onlarca dava olduğunu belirterek Yargıtay’ın kararının binlerce “yeşil sermaye” mağduru için “tarihi bir onama” olduğuna dikkat çekti. 2005 yılından bu yana hukuk mücadelesi sürdüren “yeşil sermaye” şirketi YİMPAŞ mağduru H.Ö. tüm yargı aşamalarını geçerek Yimpaş’a karşı açtığı davayı kazandı. Mağdur H.Ö. 12 Haziran 2012 tarihinde YİMPAŞ’ın patronu Dursun Uyar’dan 196 bin TL’yi icra yoluyla aldı. Böylece Mağdur H.Ö. 1 Ocak 2001’de Yimpaş’a ortak olurken verdiği dönemin 83 bin 180 DM’si tam 11 yıl sonra Yimpaş’ın sahibi Uyar’dan geri almış oldu. Hukuk mücadelesi H.Ö’nün binlerce yeşil sermaye mağduruna örnek olacak yargı mücadelesi özetle şöyle:

• 2005 - YİMPAŞ’ın tahsil ettiği paranın iadesi talepli ihtarname çekildi. Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı.

• 2007 - Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, mağdurun davasını reddetti. Gerekçe, “ortakların
yatırdıkları paraları geri isteyemeyeceği”ydi. Yargıtay’a temyiz başvurusu yapıldı.

• 2009 - Yargıtay, Yozgat’taki yerel mahkemenin kararını onadı. Mağdurun avukatları pes etmedi. Bu kez de Yargıtay’a karar düzeltme talebiyle başvuru yapıldı.

• 2010 - Yargıtay karar düzeltme talebini kabul etti; bu kararı ilk derecemahkemesine yeniden yargılama yapılması için gönderdi.

• 2011 - Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından dava kabul edildi. Mahkeme mağdur lehine 10 Şubat 2010 ve 26 Mayıs 2011 tarihli bilirkişi raporlarını dikkate aldı.

• 2012 - Yimpaş ve Dursun Uyar’a karşı icra takibi başlatıldı. İcra dairesine icra takibinin durdurulabilmesi için 196 bin TL depo edildi. Uyar için bu parayı Aytaç Gıda Yatırım San ve Tic. AŞ gönderdi.

• 12 Haziran 2012 - Yimpaş Yargıtay’dan icranın durdurulması kararı alamadığı için harçlar düşüldükten sonra geri kalan 179 bin 144.30 TL İstanbul 6. İcra Dairesi’nce mağdur H.Ö’ye verildi. Yimpaş reddedildi Bu sürecin ardından Yimpaş, Yargıtay’a başvurarak kararı temyiz etti. Temyize bakan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11 Ekim 2013 tarihli onama kararı aralık ayı başında mağdurun eline ulaştı. Yargıtay, Yimpaş’ın tüm itirazlarını reddederek mağdur lehine kararı onadı. Kararda Yimpaş’ın temyiz talebinin reddedilmesi özetle şöyle açıklandı:

“Söz konusu hisse devir senedine göre davacının davalı Yimpaş Holding’e ortak olmak amacıyla 01.01.2001 tarihli hisse devir sözleşmesini imzaladığının kabülünün gerektiği, ancak davacının hiçbir şekilde davalı Yimpaş Holding’e ortak olmadığı, buna karşın davacının 14.07.2003 tarihinde diğer davalı Yimpaş İhtiyaç’ın ortağı olarak bu şirketin pay defterine kaydedildiği, davalılar vekilince, davacının

Yimpaş İhtiyaç’taki ortaklık kaydının Yimpaş Holding portföyündeki Yimpaş İhtiyaç hisselerinin devralınması suretiyle oluştuğu savunulmuşsa da geçerli bir devri gösteren ve davacının Yimpaş İhtiyaç’a ortak olmak iradesiyle hareket ettiğini kanıtlayan herhangi bir delil sunulmadığı...”