YÖK genelgesine durdurma

Danıştay, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), üniversite öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında görev almalarını yasaklayan 17.11.2008 tarih ve 33505 sayılı genelgesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

09 Haziran 2009 Salı, 08:57
Abone Ol google-news

Danıştay 8'inci Daire, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), üniversite öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında görev almalarını yasaklayan 17.11.2008 tarih ve 33505 sayılı genelgesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.8'inci Daire söz konusu kararı Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası'nın (Eğitim İş) açtığı dava nedeniyle verdi.

Eğitim İş, dava dilekçesinde, "Öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve meslek odalarının yönetim ve denetim kurullarında görev almaları, Anayasayla teminat altına alınan örgütlenme özgürlüğünün doğal bir sonucudur. YÖK'ün genelgesi Anayasa'ya aykırıdır" demişti.

YÖK, bu iddiaya karşı verdiği savunmada, Eğitim İş'in dava konusu işlemle güncel ve meşru menfaat ilişkisi bulunmadığını vurgulamış, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiğini bildirmişti. YÖK savunmasında ayrıca, genelgenin 2547 sayılı Yasanın 36'ıncı maddesi uyarınca çıkarıldığını, bu maddede öğretim elemanlarının, yüksek öğretim kurumundan başka yerlerde ücretli veya ücretsiz herhangi bir iş göremeyeceklerinin ifade edildiğini kaydetmişti.

Danıştay 8'inci Daire, iddia ve savunmayı göze alarak yaptığı değerlendirme sonucunda, YÖK genelgesinin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.