Bozkurt ve Peker, Türk Devrimi’ni anlatıyor! Barış Doster’in yazısı...

Mahmut Esat Bozkurt da Recep Peker de Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşları. İkisi de kuramsal altyapıları güçlü aydınlar. İkisinin kaleminden çıkan ve Mavi Gök Yayınları’nca yayımlanan, Bozkurt’un devrimlere ilişkin soruların bir bir yanıtlandığı Atatürk İhtilâli ile Peker’in Devrim Tarihi ders notlarından ve söylevlerinden oluşan İnkılâp ve İstiklâl adlı kitaplar da hem dönemin ruhunu hem Türk Devrimi’ni kavramak açısından önemli.

26 Kasım 2021 Cuma, 00:02
Abone Ol google-news

ATATÜRK’ÜN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

Türk Devrimi’ne yönelik saldırılar sürüyor. Dışarıdan emperyalizm, içeriden emperyalizmin uzantıları, işbirlikçileri, aparatları olan numaracı cumhuriyetçiler, etnikçiler, mezhepçiler, inanç hortumcuları, din tacirleri, yetmez ama evetçiler her fırsatta saldırıyorlar Atatürk’e, Türk Devrimi’ne, Cumhuriyet'e.

Atatürk’e doğrudan saldırmaya cesaret edemeyenlerin hedefinde özellikle iki isim var: İsmet İnönü ve Mahmut Esat Bozkurt. Bu saldırılara karşı koymak, bilgiyle donanmak ve yanıt vermek için, doğru kaynakları okumak, doğru isimlerin yazdıklarına başvurmak şart.

Bu konuda, son aylarda çıkan iki kitap, özellikle dikkat çekiyor. İkisi de daha önce basılmış hayli ilgi görmüşler. İlki Mahmut Esat Bozkurt’un Atatürk İhtilâli, ikincisi Recep Peker’in İnkılâp ve İstiklâl adlı kitabı. İki kitap da Mavi Gök Yayınları’nca basılmış. İlkini yayına hazırlayan Yavuz Selim Birtane, ikincisini yayına hazırlayan ise Oğuzcan Acar.

Bozkurt da Peker de Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşları. İkisi de kuramsal altyapıları güçlü aydınlar. İkisinin kaleminden çıkanlar da hem dönemin ruhunu hem Türk Devrimi’ni kavramak açısından önemli.

BOZKURT VE ATATÜRK İHTİLÂLİ

Atatürk İhtilâli, Mahmut Esat Bozkurt hakkında verilen kısa bilgiyle başlıyor. Ardından kısa bir takdim, Bozkurt’un kaleminden başlangıç, Atatürk’e sesleniş ve önsöz geliyor.

Kitap, dört bölüm, bölümler şunlar: “İhtilallerin Felsefesi”, “1789 Fransız Büyük İhtilali”, “Hak Anlamı Karşısında İhtilal. İhtilal Bir Hak mıdır?” ve “Tarih Ne Diyor? Gerçekler”.

Bölümlerden sonra, bölümler kadar dikkat çeken 21 ek makale var. Her biri, bir konuya odaklanıyor. Devrime ilişkin bir soruyu yanıtlıyor.

‘FİKİR MUTLAKA YENER!’

Bozkurt kitabının sonunda, “Fikir, mutlaka yener” derken, gençlere şöyle sesleniyor: “Bükülmez kılıç, kırılmaz silah, alınmaz kale, yenilmez ordu yoktur. Yenilemeyen, yalnız fikirdir”.

“Türk ihtilâli, Türk milletinindir” diyen Bozkurt, “Bir ihtilâl, hangi milletin hesabına yapılırsa, mutlaka o milletin öz evladının eliyle yapılmalı ve onun elinde kalmalıdır” sözleriyle bitiriyor kitabını.

PEKER’İN KALEMİNDEN ‘İNKILÂP VE İSTİKLÂL’

Recep Peker’in 1934 - 1935 yıllarında Ankara ve İstanbul Üniversitelerinde verdiği Devrim Tarihi dersinin, ders notlarından oluşan İnkılâp ve İstiklâl kitabının sonunda, Peker’in bazı söylevleri de yer alıyor.

Kitapta şu bölümler var: “İnkılâbın Manası, Hürriyet İnkılâbı, Sınıf İnkılâbı, Sınıf İnkılâbının Reaksiyonları, Siyasal Partiler, Siyasal Partilerin Çeşitleri, Muhtelit Siyasal Partiler, Siyasal Partilerin Tatbik Şekilleri, İstiklâl”.

Türk siyasal tarihinde otoriter yönelimiyle bilinen Peker, Türk Devrimi’nin sınıfsal boyutunu da gözetiyor ve devrimi diğer ülkelerdeki hareketlerle karşılaştırarak tahlil ediyor. Siyasi tarihe, siyaset bilimine, siyasal iktisada ilişkin önemli bilgiler veriyor.

Sözün özü, iki kitap da, Türk Devrimi’ni anlamak açısından büyük önem taşıyor.