Sağlıkçılar: Sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz

Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri, nöbet ve ek ödemelerinin yatırılmamasından dolayı başhekimlik önüne giderek siyah çelenk bıraktı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İş Yeri Temsilcisi Selin Akgöl, “Gelinen noktada Ekim ve Kasım ayının nöbet, fazla mesai ve icap nöbetlerinin ücretlerinin hala ödenmemiştir. Hatta Kasım ayının teşvik ve taban ek ödemeleri de ödenmemiştir. Ayrıca yönetimden ödemelerin ne zaman yatacağına dair net bilgi verilmemektedir. Sadaka değil, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz” dedi.

Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:04
Sağlıkçılar: Sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz
Abone Ol google-news

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık emekçileri nöbet, fazla mesai ve icap ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle başhekimlik binası önünde siyah çelenk bırak ve basın açıklaması yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir 2 no'lu şubesinin çağrısıyla gerçekleşen eyleme Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi, Birlik Sağlık Sen İzmir Şubesi, İzmir Tabip Odası, Hekim Birliği ve HEP-SEN üyeleri katıldı. 

“Yönetemiyorsanız istifa edin” diyen sağlıkçılar ücretlerinin derhal yatırılmasını talep etti. Sağlıkçılar adın yapılan ortak basın açıklamasını SES İş Yeri Temsilcisi Selin Akgöl okudu.

“HEPSİ TOPLANSA BİLE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALMAKTADIR”

Sağlık emekçilerinin, ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması ve yoksulluk sınırının da altında kalan ücretler ile açlık sınırına yaklaştıklarını ifade eden Selin Akgöl, “Yıllardır her toplu görüşme ve zam döneminde ısrarla vurguladığımız, yoksulluk sınırı üzerinde tek kalemde emekliliğe yansıyan temel ücret talebimizi duyurmaya ve bu hakkı kazanmak için büyük mücadeleler veriyoruz. Nitekim tam da bu talebin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha su yüzüne çıktığını görmekteyiz. Maaş, temel ek ödeme, teşvik ek ödemesi, icap nöbeti ve nöbet ücreti adı altında parça bölük ödemelerinizin hepsi toplansa bile yoksulluk sınırının altında kalmaktadır” diye konuştu.

“HAK GASPINI ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Tek kalem maaş taleplerinin görmezden gelindiğine dikkat çeken Akgöl, “Bir de emeğimizin karşılığı dahi olmayan bu hak edişlerimizin farklı farklı zamanlarda verilerek bir düzensiz ödemeler toplamına dönüşmüştür. Çıkardığınız genelge ‘Nöbet ücretleri ve ek ödemeler takip eden bir sonraki ay içerisinde ödenir’ dediği halde iki ay geçmesine rağmen ödemelerimiz yapılmamıştır. Emeğimizin karşılığını zaten vermediği gibi hakkımız gasp etmektedir ve biz bu hak gaspını alışkanlığa dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

“HAKKIMIZ OLANI ALAMAMA KAYGISI BİZİ TÜKETİYOR”

Düzensiz ödemeler yüzünden var olan borçlarının faiz eklendiğini belirten Selin Akgöl, “Bir yandan da hakkımız olanı alamama kaygısı bizi tüketiyor. Biz sağlık emekçileri zaten yoksulluk sınırının çok altında yaşamaya çalışırken birde bu ödemelerin gecikmesi yüzünden zaten çok zor geçinmeye çalıştığımız böyle bir dönemde ayrıca sağlıkta sisteminde var olan sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullarda bizler bir yandan hiper enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da Tuttuğumuz nöbetin, icabın parasını bu ay ne zaman alacağız diye düşünmekten yorulduk” dedi.

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ”

Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi geçen ay Eylül ayının ödemelerini yasal süresi olan 31 Ekim tarihine kadar ödemesi gerekirken yasal sürenin üzerinden 15 gün geçtikten sonra yatırdığını belirten Akgöl, “Gelinen noktada Ekim ve Kasım ayının nöbet, fazla mesai ve icap nöbetlerinin ücretlerinin hala ödenmemiştir. Hatta Kasım ayının teşvik ve taban ek ödemeleri de ödenmemiştir. Ayrıca yönetimden ödemelerin ne zaman yatacağına dair net bilgi verilmemektedir.  Öncelikle belirtmek isteriz ki Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22-(1) A maddesinde ‘işletmelerin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde, bu ödemelerin yapılmasında sırayla; personelin özlük haklarına ilişkin ödemeler’ diye belirtilmiş ve ilk sırada olması gerektiği belirtilmiş. Yönetmeliğin dahi ilk olarak çalışanların haklarının ödemesini söylerken hastane yönetimi bunu göz önünde bulundurmamaktadır. Sadaka değil, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“EYLEMLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ”

“Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin alın terini ve emeğinin gasp etmeye çalışanlara cevabımız nettir” diye devam eden SES iş yeri temsilcisi, “Bizler geçinemiyoruz. Bu hastanede hizmeti üreten bizleriz. Bize yasal olarak verilmesi gereken ücretleri zamanında ödemek hastane yönetiminin yegâne görevidir. Her ay ödemeleri ileriye ötelemeyi gelenek haline getiren hastane yönetimini görevini ve gereğini yapmaya davet ediyoruz. Derhal nöbet ve fazla mesai ücretlerimizin yatmasını istiyoruz. Emeğimizin karşılığını almadığımız bir çalışma sistemini kabul etmiyoruz. Hakkımız olan ödemelerin ivedilikle ödenmesi için mücadele edeceğimizi buradan sizlere bir kez daha dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığını zamanında ve gecikmeden alana kadar eylemlerimizi devam ettireceğimizi duyuruyoruz” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler