Bebeklere 'yanlış aşı' iddiasına ilişkin İzmir Tabip Odası'ndan ve TTB'den açıklama geldi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürmesi üzerine ilişkin açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, "Aşılar barkod onayı ve mesaj sistemi ile yapılıyor, bir güvenlik zinciri var. Teknik olarak böyle bir hata yapılması zor. Olayla ilgili somut bir kanıt yok" dedi. Öte yandan Türk Tabirleri Birliği (TTB) de, Kurugöl'ü yazlı açıklama ile kınadı.

23 Eylül 2021 Perşembe, 14:44
Bebeklere 'yanlış aşı' iddiasına ilişkin İzmir Tabip Odası'ndan ve TTB'den açıklama geldi
Abone Ol google-news

İzmir Tabip Odası, işyeri hekimlerinin özlük hakları konusunda yapılan anket sonuçlarını düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. İşyeri hekimlerinin taşeron statüsünde çalıştığını söyleyen İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, hak kayıpları ve artan iş yüküne karşı yetkili mercileri önlem almaya davet etti.

‘İşyeri hekimlerinin emeği değersizleştirilemez, hakları gasp edilemez’ başlıklı toplantıda konuşan Çamlı, “Pandemi sürecinde hayatını kaybeden ilk sağlıkçı bir işyeri hekimiydi. İşyerlerinde çalışan hekim arkadaşlarımıza halen yeterli koruyucu ekipman desteği sağlanmıyor ve günlük giderlerini kendi imkanlarıyla karşılamak zorunda kalıyorlar." dedi. 

Çamlı yapılan ankete ilişkin şu bilgileri verdi: 

"Toplam 52 ilden ankete katılan 421 hekimin yüzde 63’ü 50 yaş ve üstü, yüzde 52’si ise emekli olup, yüzde 70’i de emekli maaşları geçimlerine yetmediği için çalıştıklarını belirtmiştir. İşyeri hekimliğinin piyasalaşmasından ötürü yüzde 15’lik kesim sözleşmesiz çalışmakta olup, ücretlerin düşüklüğü, çalışma şartlarının ağırlığı, sosyal güvencesizlik ile düzensiz maaş ödemeleri gibi sebeplerle genç meslektaşlarımız işçi sağlığı alanını tercih etmemektedirler.

Ankete katılan sağlıkçıların yüzde 45’i Türk Tabipler Birliği’nin belirlediği asgari ücretinin neredeyse yarısından az maaş alıp, ciddi ücret kayıpları söz konusudur. Sahipsiz kalan işyeri hekimlerinin emekleri sömürülmektedir ve tükenme sınırına gelmişlerdir. Ücretlerini gecikmeli ya da düzensiz alan hekimler bugün işlerini kaybetme kaygısı yaşıyor. Ankete katılanların yüzde 50’si iş yasasındaki dinlenme ve mola haklarını kullanamadıklarını ifade etmişlerdir. İşyeri hekimlerinin çalışma koşulları ve programları iş yasası çevresinde özenle denetlenmelidir. İşyeri hekimliği hizmetlerinin taşeronlaşması sonucunda sağlıkçılar piyasanın acımasız koşullarına bırakılmışlardır. Meslek örgütü olarak işyeri hekimlerinin her türlü hakkı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” 

'BEBEKLERE YANLIŞ AŞI' İDDİASI

Toplantının ardından Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya hepatit B gibi aşılar yerine Covid-19 aşısı yapıldığını iddia etmesi gündeme geldi.  Konuya ilişkin görüşleri sorulan İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı şunları söyledi: 

“Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlattık. Bakanlık ve üniversitenin açıklamalar sonrasında ne yapacağını bilmiyoruz. Aşılama hizmetleri güvenli ve sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Aşılar barkod onayı ve mesaj sistemi ile yapılıyor, bir güvenlik zinciri var. Teknik olarak böyle bir hata yapılması zor. Olayla ilgili somut bir kanıt yok, öncelikle bunun netleşmesi lazım. Dikkatle araştırılması gereken bir konu, bu süreci takip edeceğiz. Eğer bir ihmal varsa sorumlular elbette yaptırıma maruz kalacaktır. Genelleme yapmak doğru değil. Hata varsa elbette önlem alınmalı. Aşılamaya gölge düşürecek açıklamalar konusunda dikkatli olmak zorundayız.”  

Öte yandan Türk Tabirleri Birliği (TTB) de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ü yazlı açıklama ile kınadı.

TTB’den yapılan açıklamada bilim insanlarını ve sağlık çalışanlarının emeklerini hiçe sayan ve aşı tereddüdüne yol açan açıklamaların ardından Sağlık Bakanlığı’nı “akıllarda sorumluluk bırakmamaya” davet etti.

TTB’den yapılan açıklama özetle şöyle:

'AÇIKLAMALARINI HAYRETLE KARŞILADIK'

  • Mevcut sağlık sisteminin ve yönetilmeyen pandeminin yarattığı zorluklara rağmen; toplum sağlığı için gerek bebeklik-çocukluk çağı, okul ve erişkin aşıları gerekse pandemi dönemi COVID-19 aşılarının uygulanması konusunda sağlık çalışanları olarak yoğun emek harcamaktayız. Aklın ve bilimin gösterdiği doğruları eksiksiz uygulamaya çalışan başta birinci basamak ve tüm sağlık çalışanları olarak, Dr. Zafer Kurugöl'ün bir televizyon programında 22 Eylül 2021 tarihindeki açıklamalarını hayretle karşıladığımızı ve sağlık için verdiğimiz çabaların bu şekilde heba edilmesini hak etmediğimizi belirtiyoruz.

'AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE BİRİNCİ BASAMAK ÇALIŞANLARININ SUÇLANMASINI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ' 

  • Aşı tereddüdünün toplum sağlığını tehdit ettiği pandemi dönemindeki bağışıklamada sağlık çalışanlarının emeğini hiçe sayan, bilim dışı açıklamalar kabul edilemez. Aşı uygulamaları sırasında aşırı iş yükü sonucu ortaya çıktığı iddia edilen tekil bir olaydan yola çıkarak aile sağlığı merkezi ve birinci basamak çalışanlarının suçlanmasını şiddetle reddediyoruz. Merkezi aşı takip sisteminin, kişiye özel barkod ile işlem yapılan ve denetlenen bir sistem olduğunu hatırlatmak isteriz.

'BİLİM İNSANLARINI SORUMLULUĞA VE DİKKATE DAVET EDİYORUZ' 

  • Salgından çıkış için elimizdeki vazgeçilmez araç olan COVID-19 aşılarının; bebekleri, çocukları, insanları bulaşıcı hastalıklardan korumak için uygulanan aşıların hayati öneme sahip olduğu bilimsel gerçeği ortadadır. Bu hususlarda medyaya açıklama yapacak bilim insanlarını sorumluluğa ve dikkate davet ediyoruz. Bilim insanlarının elinde veriler olmadan açıklama yapması yalnızca hekim-hasta güven ilişkisine zarar verir. Bu anlamda aklın ve bilimin sorumluluğunda yapılmayan açıklamayla aşılama hususunda güven kaybettiren Dr. Zafer Kurugöl'ü kınıyoruz. Bahse konu açıklama hakkında tıp etiği yönünden soruşturmanın ilgili oda tarafından başlatıldığını belirterek; Sağlık Bakanlığını da hızla konuyla ilgili bilgileri tüm şeffaflığıyla paylaşmaya ve akıllarda kuşku bırakmamaya çağırıyoruz.”