Yargıdan ders gibi mülakat kararı

İktidar mülakatta ısrar ederken yargıdan ders gibi kararlar çıkıyor. Ayrıca yargı kararları, “objektifliği kuşkulu” mülakatların nasıl yapıldığını da gözler önüne seriyor.

15 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00
Yargıdan ders gibi mülakat kararı
Abone Ol google-news

Bolu Gümrük Müdürlüğü’nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan Türk Büro-Sen üyesi kamu çalışanı, “Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kısım Amirliği” yazılı sınavında 77.5 puanla sözlü sınava girmeye hak kazandı. Sözlü sınavda ise 61.67 puanla başarısız sayıldı. Sözlüde 70 puan almak gerekiyordu. Elenen kamu çalışanı sonuca itiraz etti. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bu itirazı reddetti. Kamu çalışanı, Ticaret Bakanlığı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Bolu İdare Mahkemesi, “Devlet Memurları Yasası’nın memurluğu meslek olarak kabul ettiğine” dikkat çekti. “Yasanın memurlara, sınıfları içerisinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olanağı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin de liyakat sistemine dayandırılmasını öngördüğü” vurgulandı. Kararda, “Kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvecesinin, hizmetin yetişmiş kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçeceği tabidir” denildi. 

TUTANAK YOK

Mahkeme, sözlüde başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak altyapısının tüm unsurlarıyla oluşturulmasını sağlamanın da hukuka bağlı idarenin görevi olduğuna işaret etti. Kararda, sözlü öncesinde, komisyonca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların ve adayların verdiği yanıtlara hangi üyece, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta gösterilmesi, böylece sözlünün nesnel yapılması ve yargısal denetimin sağlanması gerektiği belirtildi. Ancak idare, sözlü sınav öncesinde sorulacak soruların hazırlandığına ve tutanağa bağlandığına, sınavda davacıya hangi soruların sorulduğuna ilişkin üyelerce tanzim edilmiş tutanakları sunamadı. İdare savunmasında, sınavın tutanağa bağlanmasına dair bir şart bulunmadığını ileri sürdü.

‘TEKRARLANMALI’

Oybirliğiyle iptal kararı veren mahkemeden “Soruların önceden hazırlanarak tutanağa bağlanmaması, sınavda davacıya hangi soruların sorulduğunun ve hatta mevcut durumda davacıya herhangi bir soru sorulup sorulmadığının dahi idarece ortaya konulamaması ve bu hususların yapılacak yargısal denetimi de olanaksız kılması karşısında, davacının sözlüde başarısız sayılmasına ilişkin işlemde bu yönleriyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu karar davacının başarılı olduğu anlamına gelip davalı idarece davacının tekrar sözlüye alınması suretiyle başarı durumunun değerlendirilmesi gerektiği de açıktır” denildi. 

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin mülakatlarda ayrımcılık yapıldığını reddederek “Donanımlı da olsanız anlatma kabiliyetiniz yoksa nasıl öğretmenlik yapacaksınız? Ya da kekeme iseniz mesela” sözleriyle büyük tepki çekmişti.