Bütçeye KDV deliği

Müteahhitlere, ihracatçılara ve esnafa teşvikler içeren KDV tasarısı hakkında konuşan vergi uzmanı Ozan Bingöl, bütçe disiplininin bozulacağı görüşünde.

28 Şubat 2018 Çarşamba, 19:29
Abone Ol google-news

Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklikler öngören tasarı, önceki gün TBMM’ye sevk edildi. Tasarıda en çok dikkat çeken nokta, devreden KDV iadesinin mümkün hale gelecek olması. Alışları satışlarından yüksek olan, özellikle yatırıma yönelmiş işletmelerin üzerindeki KDV yükü iade edilecek. Tasarıyı Cumhuriyet’e değerlendiren Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 156 milyar TL’lik bireken KDV iade tutarı için gerekli kaynağın belirsiz olduğunu söyledi.

Vergi ‘kredi’ olacak

Küçük işletmelere, aylık KDV beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getiriliyor. “Vatandaşın ödediği KDV küçük işletmelerin faizsiz kredileri olacak” diyen Bingöl, 2017’de vatandaşın ödediği her 100 TL’lik KDV’nin sadece 49 lirasının devlete ödendiğini hatırlatarak bu düzenleme ile oranının daha da düşebileceğini dile getirdi. Yapılan bir diğer düzenlemeyle, kat karşılığı inşaatlarda arsa sahibi için ödenecek KDV’nin kapsamı daraltılıyor. Bu düzenleme ile de müteahhitlerin üzerindeki KDV yükü azaltılıyor.

Dolaylı vergiler artacak

Bingöl’ün tasarıya dair değerlendirmelerinden diğer satır başları şöyle: 

Bu taslakta ekonominin canlanması, bazı sektörlerin teşvik edilmesi için ciddi istisnaların getirildiğini, inşaat sektörünün desteklendiğini, KDV iadeleri ile işletmelerin finansal sıkıntılarını bir nebzede olsa gidermek amaçlanmıştır diyebiliriz.

-Ancak 2017 yılı vergi harcaması (muafiyet-isitisna-imtiyaz) 102.2 milyar TL, yani toplam vergi geliri 536 milyar TL olduğuna göre, vergi harcaması toplam gelirin beşte birine denk geliyor. 2018 yılında ise bütçede bu rakamın 114.2 milyar lira olacağı açıklandı. İstisna yolu ile vazgeçilen her vergi bütçeye yük getireceği gibi, bütçe disiplinini de bozacaktır. Bütçe açığını kapatmak için de zaten yüksek olan ve toplam vergi gelirinin yüzde 67’sini oluşturan dolaylı vergiler artırılacaktır.

-Özellikle vergilemenin sosyal amacına baktığımızda devamlı suretle yabancılara getirilen istisnalar vatandaşın vergiye gönüllü uyumunu zedelemektedir.

-Ayrıca vatandaşların yıllardır beklediği bazı temel gıdalarda, ilaçta, çocuk giysilerinde, çocuk mamalarında, zorunlu kullanılan bazı ürünlerde KDV oranının indirilmesi yine hayal olmuştur.

Yabancıya 'saç' desteği

Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye’de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor. Sağlıkta KDV’nin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için yüzde 8 olduğunu hatırlatan Bingöl, “Bu taslak kabul edilirse istanbul’un her yerinde kafası sargılı Arap turistlere daha sıklıkla rastlamanız mümkün olacak” dedi.