"Hükümet kendisine kaynak arıyor"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şubesi Başkanı Ayhan Dolanay, elektrik zamlarının temel nedeninin, elektrikte serbest piyasa uygulamaları sonucunda kamu enerji kuruluşlarının zarar ettirilmiş olması ve hükümetin kendisine kaynak arayışı olduğunu belirtti.

17 Eylül 2009 Perşembe, 13:17
Abone Ol google-news

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şubesi Başkanı Ayhan Dolanay, Hükümet'in maliyet bazlı fiyatlandırma diye yürürlüğe koyduğu otomatik fiyatlandırmayı, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) aracılığıyla manipüle ettiğini savundu.

Bu yılın başından itibaren elektrik üretim maliyetlerinde artış değil, azalış söz konusu olduğunu kaydeden Dolanay, buna rağmen, toptan satıcı olan TETAŞ'ın elektrik satış fiyatlarına 1 Ekim 2009'dan geçerli olmak üzere yüzde 21.08'lik zam yapıldığını hatırlattı.

TETAŞ'ın, Türkiye elektriğinin yaklaşık yüzde 44-45'lik bölümünü sağlayan toptan elektrik alım-satımı yapan bir kamu kuruluşu olduğuna değinen Dolanay, TETAŞ'ın elektriğin yalnızca yüzde 26,5'ini kamu elektrik santrallarından (EÜAŞ) satın alabildiğini, bu santralların hepsinin de büyük hidroelektrik santralları olduğunu ifade etti.
Dolanay şöyle devam etti:

''Dolayısıyla yatırım maliyetleri yüksek olmakla birlikte işletme maliyetleri yok denecek kadar az olan hidrolik santrallardan alım yapmaktadır. Bu dönemde EÜAŞ'ın büyük HES'lerinden yaptığı alımlardan kaynaklı TETAŞ'ta bir maliyet artışından söz edebilmek olanaksızdır.

TETAŞ satışa sunduğu elektriğin büyük bölümünü imtiyazlı özel sektör santrallarından satın almaktadır. TETAŞ'ın enerji alımı içerisinde yap-işlet santralları yüzde 48.3 ile en büyük paya sahiptir. Söz konusu 5 yap-işlet santralının 1 tanesi ithal kömüre dayanmakta olup, 4'ü doğal gaz santralıdır. TETAŞ'ın enerji alımının yüzde 14.9'unu oluşturan yap-işlet-devret santrallarının da kurulu güçlerine bakıldığında yarıdan fazlası doğal gaza dayalıdır. Bu yıl doğal gaz satış fiyatlarındaki gelişim incelendiğinde artış değil tam tersine yüksek oranlı indirimler söz konusu olmuştur.''

Hükümetin, Dünya Bankası'ndan bu yıl onaylanan enerji alanına yönelik kredi karşılığında otomatik fiyatlandırma başta olmak üzere her türlü maliyeti tüketicilere doğrudan yansıtacağına dair söz verdiğinin altını çizen Dolanay, şöyle devam etti:

''Hükümet, ekonomik krize önlem gerekçesiyle pek çok ürünün satışını artırmak için büyük oranlı vergi indirimlerine giderken, temel bir kamu hizmeti olan elektrikte fiyat artışları ve bunun aracılığıyla vergi gelirlerini artırmakta ısrar etmektedir. Yaşanan zamların temel nedeni, elektrikte serbest piyasa uygulamaları sonucunda kamu enerji kuruluşlarının zarar ettirilmiş olması ve hükümetin kendisine kaynak arayışıdır. Bu çerçevede elektrik enerjisi alanındaki sorunların kamu inisiyatifi ile çözülebileceğini vurguluyor; devlete sırtını dayayan serbest piyasa modelinden vazgeçilmesini, karaborsanın ve elektrikte otomatik fiyatlandırmanın derhal yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz.''