Kayıtdışına af ‘torbası’

İktidarın Meclis’e sunduğu borçların yeniden yapılandırılmasını öngören “torba” teklifte çeşitli konular içinde af da var.

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00
Kayıtdışına af ‘torbası’
Abone Ol google-news

Örneğin teklifin, “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi” başlıklı 6. maddesi ile işletmede olduğu halde yıllardır kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar “kayıt altına” alınacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bunları kendileri veya bağlı oldukları meslek örgütünce tespit edilecek rayiç bedel ile 31 Ağustos’a kadar vergi dairelerine bildirerek defterlerine kaydedecek ve karşılık ayıracak. Bu kapsamda emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılacak. Yine makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve süresi içinde ödenecek. 

CEZA VE FAİZ YOK

Yine teklife göre ÖTV kapsamına giren malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden hesaplanan vergisi süresinde ödenirse ceza kesilmeyecek. Emtialar, teçhizatlar, demirbaşlar için geçmişe yönelik vergi cezaları da gecikme faizleri de uygulanmayacak. Ödenmesi gereken KDV için üç eşit taksit uygulanacak. Öte yandan kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan “kasa mevcudu” ve ortaklardan alacaklar konusunda da benzer düzenlemeler yapılıyor. Kurumlar vergisi mükellefleri 31 Aralık 2020 itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülen ancak işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklarını 31 Ağustos’a kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 5 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek.