Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen, hukuka aykırı mülakat yapan idarenin yanında yer aldı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi’nde yapılan mülakatlarda hukuka aykırılık tespit edildi. Enerji Bir-Sen, işletmeye açılan davada “idarenin yanında” davaya müdahillik talebinde bulundu.

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00
Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen, hukuka aykırı mülakat yapan idarenin yanında yer aldı
Abone Ol google-news

Kamudaki sözlü sınavların (mülakat) hukuka aykırılığı bir kez daha kanıtlandı. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi’nde şube müdürlükleri için yapılan mülakatta /5 soru sorulacak/ denildi ancak sınavda 8 soru yöneltildi. Bazı kişiler müdür yapıldı. Elenen başmühendis dava açtı. Mahkeme sınavı iptal etti. Müdür olarak ataması yapılanlar eski yerlerine gönderildi. İstinaf aşamasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen, üyelerinin etkileneceğini belirterek, “idarenin yanında” davaya müdahillik talebinde bulundu.

Mülakatların objektiflikten ne kadar uzak olduğunu gösteren dava süreci şöyle gelişti: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, şube müdürlükleri için sözlü sınav (mülakat) yaptı. Sınava giren KESK üyesi Başmühendis Cem Tabak 62.2 puanla başarısız sayıldı. Tabak, itiraz etti ancak reddedildi. Bunun üzerine KESK’e bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), üyeleri Cem Tabak adına dava açtı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, “sınavda hangi adaya hangi soruların sorulacağının önceden belli olduğuna, bu durumun da dava konusu sınavın objektifliğini ortadan kaldırdığına” dikkat çekti. 

‘HUKUKA UYGUN DEĞİL’

İdarenin sözlü sınav duyurusunda 5 sorunun sözlü olarak sorulacağının belirtildiği ancak sözlü sınavda 8 sorunun sorulduğuna işaret eden mahkeme, şöyle devam etti: “’Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu’, ‘genel kültürü ve genel yeteneği’ alanlarında da birer soru sorularak gözleme dayalı olarak değerlendirilebilecek alanların birer soruya indirgendiği, dava konusu sınavda hangi adaya hangi soruların sorulacağının önceden belli olduğu hususları göz önüne alındığında, dava konusu sözlü sınavın kariyer ve liyakat ilkelerine uygun ve objektif olarak yapılmadığı anlaşıldığından, dava konusu sözlü sınavda hukuka uyarlık bulunmamıştır.” Mahkeme, sözlü sınav hukuka aykırı olduğu için, sınav sonucunda şube müdürlüğü kadrolarına yapılan tüm atama işlemlerinde de hukuka uyarlık bulunmadığını belirterek iptal kararı verdi. 

‘ÜYELER ETKİLENİR!’

Mahkemenin kararının ardından idare sözlü sınavla yapılan tüm şube müdürü atama işlemlerini iptal etti. Aralarında mali işler, satın alma, kontrol, laboratuvar, personel, pazarlama, satış, idari ve sosyal işlerin de bulunduğu 12 şube müdürü eski kadrolarına iade edildi. İdarenin itirazı üzerine dosya istinafa gitti. Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen ise mahkemenin hukuksuz olduğu için sınavını iptal ettiği “idarenin yanında” davaya müdahil olmak için başvurdu. Enerji Bir-Sen dilekçesinde, idarede onlarca üyeleri olduğunu, bu nedenle davada verilecek kararın doğrudan üyelerini etkileyeceğini belirtti. Sendika, davaya “davalı idare yanında katılma talebinde” bulundu.

Enerji Bir-Sen’e tepki gösteren ESM, “İşkolumuzda yetkili Enerji Bir-Sen idarenin yanında yer almayı seçmiş ve hukuka aykırılığın sürdürülmesini savunarak Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin dosyasına davalı idare yanında müdahil olmuştur. ESM dün olduğu gibi bugün de üyelerinin ve tüm kamu emekçilerinin haklarını korumak için fiili ve yasal mücadelesini sürdürecek ve mülakat başta olmak üzere tüm alanlarda hukuka ve adalete uygun işlem yapılmasının takipçisi olacaktır” dedi.