'Parayı öde, dizide oyna'

İki sezon üst üste olmamak kaydıyla ücretsiz izin alınarak kurum dışında ikinci bir iş yapılabilecek. Ücretsiz izin alanların dışındakiler, bakanlık etkinlikleri dışında katıldıkları faaliyetten elde ettikleri gelirin yüzde 30'unu bakanlık adına açılacak hesaba yatıracaklar.

13 Haziran 2012 Çarşamba, 12:01
Abone Ol google-news

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Devlet Tiyatroları (DT) ile Şehir Tiyatrolarının özelleştirilmesine yönelik hazırlanan yasa tasarısı taslağında, bakanlığa bağlı sanat kurumlarındaki sanatçılar “kıskaca” alınıyor. DT’ye bağlı sanatçılar başta olmak üzere tüm sanat kurumlarındaki sanatçıların diziler gibi diğer işlerde çalışmasına koşul getiriliyor. Sanatçıların ikinci bir iş yapmaları durumunda, bu işten elde edecekleri net gelirin yüzde 30’unu bakanlığa ödemeleri gerekecek. Kadrolu sanatçıların emekliliğe teşvik edilmesi için emekli ikramiyeleri fazla ödenecek. Sanat kurumlarına bundan böyle “sözleşmeli” sanatçı alınacak.

Cumhuriyet, daha önce ayrıntılarını duyurduğu tiyatroların özelleştirilmesine ilişkin yasa taslağını ele geçirdi. Taslak, şu düzenlemeleri öngörüyor:

- Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, DT gibi sanat kurumlarında “sanatkâr memur” istihdam edilemeyecek. Hâlâ “sanatkâr memur” eliyle yürütülen işler için ihtiyaç halinde, İş Yasası’na göre “sözleşmeli sanatkâr personel” istihdam edilebilecek. Bu kişilere ödenecek taban ve tavan ücretler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün bağlı kuruluşlardaki kurulların teklifi üzerine bakan onayı ile belirlenecek.
 

Bakanlığa yüzde 30

- DT, DOB gibi sanat kurumlarında çalışmakta olan “sanatkâr memurlar”, iki sanat sezonu üst üste olmamak kaydıyla, ücretsiz izin alarak, kurumları dışında ikinci bir iş yapabilecek. “Sanatkâr memurlardan” ücretsiz izin alanların dışındakiler, izin almak suretiyle, bakanlık faaliyetleri dışında katıldıkları her türlü gelir getirici faaliyetten elde ettikleri net gelirin yüzde 30’u oranındaki tutarı, kültür - sanat faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla bakanlık adına açılacak özel hesaba yatırmak suretiyle kurumları dışında ikinci bir iş yapabilecek.

- “Sanatkâr memurlar”, emeklilik açısından daire başkanlıklarının sahip olduğu mali ve sosyal haklara sahip olacak. Ancak “sanatkâr memurlar”a bağlanacak olan emekli aylığı, ikramiye dahil, almakta oldukları brüt sözleşme ücret tutarının yüzde 65’inden düşük olamayacak.
 

Emeklilik başvurusu

- Sanatçılara, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanların, bu tarihten başlayarak 4 ay içinde emekli başvurusunda bulunanlara emekli ikramiyesi, yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalmış olanlara yüzde 30; 3 yıldan çok ve 6 yıl dahil olanlara yüzde 40; 6 yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 50 oranında fazla ödenecek.

- Edebi Kurul tarafından seçilen eserler arasından bir sonraki sanat sezonunda hangi eserlerin sahneleneceğine Repertuvar Kurulu tarafından karar verilecek. Bu kurul Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilen sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 kişi, başrejisör ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, başdramaturg ile DT sanatkârlarının kendi aralarından seçtiği 1 sanatkârdan oluşacak.

Kurulun başkanı ise genel müdür olacak. Kurul salt çoğunlukla toplanacak, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verecek. Edebi Kurul ile Repertuvar Kurulu üyelerinin eserleri, üyelikleri süresince Repertuvar Kurulu’nda görüşülemeyecek.

- Büyükşehir ve il belediyeleri ile il özel bütçelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesinin genel bütçe içindeki oranından az olmamak kaydıyla, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılmak üzere pay ayrılması zorunlu olacak.