Sayıştay, kıymetli yazma ve nadir eserlerin kayıt altına alınmadığını ortaya çıkardı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın 2020 Denetim Raporu yayımlandı. Raporda, yıl içerisinde bağış yoluyla edinilen yazma ve matbu eserlerin muhasebeye giriş kaydı yapılmadığı ortaya çıktı.

03 Ekim 2021 Pazar, 01:30
Sayıştay, kıymetli yazma ve nadir eserlerin kayıt altına alınmadığını ortaya çıkardı
Abone Ol google-news

Sayıştay, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın 2020 Denetim Raporu’nu yayımladı. Raporda, kurumun temel görevlerinden olan alanlara ilişkin eksiklikler saptandı. Buna göre, yıl içerisinde bağış yoluyla edinilen yazma ve matbu eserlerin muhasebeye giriş kaydı yapılmadı. Bu durumda olan 186’sı yazma, 626’sı matbu olmak üzere toplam 812 eser tespit edildi. Kayıt altına almanın şeffaflık ve hesap verebilirlik kıstaslarının gerçekleşmesi için yaşamsal önemde olduğu vurgulanan raporda, bağış yoluyla edinilen yazma ve nadir eserlerin tespit edilecek değerleri üzerinden kayıtlara alınması gerektiği vurgulandı.

‘GÖZ ARDI EDİLEMEZ’

Raporda, taşınır cetvellerinde bulunan yazma ve nadir eser sayısı ile faaliyet raporunda belirtilen eser sayısının birbirini tutmadığı da yansıdı. Raporda göre, taşınır cetvelinde yazma ve nadir eser sayısı 54 bin 703 olarak belirtildi. Yıl içinde bu sayıya bin 442 eser eklendi. Ancak faaliyet raporunda, yazma ve nadir eser olarak 218 bin 46, eski eser olarak da 455 bin 37 olmak üzere toplam 673 bin 383 eser bulunduğu kaydedildi. Bu durumun birçok nedeninin olabileceği kaydedilen raporda, “En temel sebep, bu kıymetli yazma ve nadir eserlerin kayıt altına alınmaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir varlığın kayıt altına alınmaması bu varlığı her türlü suiistimale/ihtimale açık hale getirmektedir. Çünkü bir varlığın kaydının olmaması o varlığın başına her ne geldiyse bunun izinin sürülememesi, akıbetinin takip edilememesi sonucunu doğurmaktadır. Muhasebe kayıtları dışında bir başka kaydın varlığı göz ardı edilemeyecek bir zafiyet oluşturmaktadır” uyarısında bulunuldu. 

PAZARLIĞA ALIŞMIŞLAR

Raporda, başkanlığa ilişkin yasa ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Ankara’daki Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi’nin başkanlığa devredilmesi gerektiği ancak mevzuata karşın bu devrin gerçekleştirilmediği vurgulandı. Ayrıca, rapora göre, başkanlık, doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları için belirlenen yasal sınır olan yüzde 10’u da aştı. Başkanlık, ödeneğinin yüzde 25,87’sini doğrudan temin ve pazarlık usulü için kullandı. Bu, başkanlığın, bu usulle ödeneğe ve yasal sınıra göre 1 milyon 699 bin 816 lira fazla harcadığı anlamına geliyor. Söz konusu durumun 2019’daki raporda da gündeme geldiği ancak başkanlığın düzenlemeye gitmediği kaydedildi.