Özdemir İnce

Saltanat ve ödül

14 Temmuz 2019 Pazar

Kâtip Çelebi şöyle der: “Halk ne güven bulmalı, ne de umutsuzluğa düşmeli, korku ile umut arasında olmalıdır. Korku yönü daha kuvvetli olursa olsun.” Osmanlı Devleti için söylenen bu söz, bu düzene özenen AKP kafası için de geçerli oldu. Ama şimdi durum şöyle değişti: “Çünkü uyruğun yabanıl hayvan gibi ürkmek, ara sıra sel suları gibi taşmak yaratılış gereğidir.” Su bu, 23 Haziran’da olduğu gibi baraj kapaklarını patlatır.
Şimdi, Kâtip Çelebi’yi eleştiren şiirimi (mirimi) SİYASETNAME’den okuyalum:

***

“Ödül ve saltanat: Çarkıfelek, ateşten gömlek, / gözünün içine baka baka giden zaman – / alsan alınmaz satsan satılmaz - ; ama / nerede bu diyarın erdemli ve dürüst kişileri / bütün bu işler olurken? /
Bilinmelidir ki, bir ülkede ve her zaman / sekiz işe benzemek isteyenler çıkar / ödül ve saltanat sayfalarında: / Yağmur’a: Dört ay yağıp bir yıl yetmek için / Güneş’e: Sekiz ay ısıtıp dört ay üşütmek için / Ay’a: Ayda bir gün tam görünmek için / Rüzgâr’a: Bir verip iki almak için / Ateş’e: Bozguncu ve fesatçı dikenleri kurutmak için / Sıı’ya: Öç almak için hayasızlardan / Yeryüzü’ne: Sır vermemek ve boyun eğdirmek için / Ölüm’e: Yaraşır olmak için ölüme. /
Olsun! Bahtı açık ola! Her iş bunun gibidir: / Başa gelen çekilir ve bilinmez gelmeyince. /
Çünkü uyruğun yabanıl hayvan gibi ürkmek arasıra / sel suları gibi taşmak yaratılış gereğidir.” *

***

AKP saltanatı, masa ve kasayı ele geçirme sevdasının yarattığı bir delirium ve şizofreni ortamında başladı. Laik ve çağdaş (asri) olan her şeye düşmandılar. İnandıkları ve uyguladıkları İslam, Kuran İslamı değildi. Uyduruk hadislere, çağdışı fakihlere inanıp kullanıyorlardı. Dinlerinde düşünce ve aklın payı yoktu. Kafalarında kendi yapıntı (kurgusal) kuruntularından başka gerçeklik yoktu.

***

AKP kurulduğu zaman da çağdışı bir partiydi. Çünkü çağdışı kafalar tarafından kurulmuş bir partiydi. Tek Adam yaratmaya ve onun tarafından yönetilmeye ayarlı bir Ortak Akıl partisiydi. (Ortak Akıl faşizmdir; Tek Adam’ın aklıdır. Tek Akıl’a biattır. Ortak Akıl ’ı bir nane sayıp sakız gibi çiğneyenler çok iyi düşünmeli).
Gazetelerde, televizyonlarda vızırdayan akıl yoksunları AKP ve Erdoğan’ın fabrika ayarlarına dönmelerini tavsiye etmekteler. Bre cühela tayfası, Erdoğan ve AKP’yi Müslüman Kardeşler fabrikası imal etti. Hassan el-Benna’ın, Seyyid Kutub’un, Firavun Mursi’nin “İhvan ül Müslimin” fabrikası. Yani partisi.

***

Müslüman Kardeşler’in amentüsü, Seyyid Kutub’un Yoldaki İşaretler’ini okurken sayfa kenarına şunları yazmışım:
“Allah’ı parti başkanı düzeyine düşüren bir anlayış. Müslüman Kardeşler = Allah’ın partisi; Parti başkanı = Allah; Genel sekreter = Peygamber; Parti tüzük ve programı = Kuran; Parti Sloganı = Medeniyet sadece İslamdadır!”

***

Samir Amin, Adonis ve Houria Abdelouahed olmak üzere çağdaş ve demokrat Arap filozof ve sosyologlarını okumadan hiç kimse pörsümüş Arap Baharını anlayamaz. AKP neden Mursi’ye meftun, neden Suriyeli Esad’a ve Mısırlı Sisi’ye düşman anlayamaz. AKP’li vatandaş “Cumhurbaşkanı da duysun. Böyle hamhumşarolopçular yüzünden kaybetti” diyormuş. Bre komşular, Cumhurbaşkanı kendi yüzünden kaybetti!

***

Türkiye’nin Müslüman Kardeşler Fırkası AKP bir zihinsel ve ruhsal saptantı kumkuması olarak, Cumhuriyetin tıkır tıkır işleyen saatini bile isteye bozdu. Meraktan değil düşmanlıktan. AKP, girdiği komadan asla çıkamaz. Onun bozuk mayasıyla yoğurt çalanlara ancak zort çekilir. Erdoğan’a gelince: Emekli olup hatıralarını yazdırsın. Anladikosmoraniskala?

* Özdemir İnce, Toplu Şiirler 2, Kırmızı Yayınları, 2009; s.272


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İslamcı faşizm 14 Ağustos 2022
İkinci Birinci Meclis 12 Ağustos 2022
Ekonomist Diyanet 9 Ağustos 2022
Gene bir imam 5 Ağustos 2022