Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Borçlanma yapıldı mı?" sorusuna yanıt

Türkiye “600 milyon dolar tutan (koronavirüs) aşılarını swap işlemleriyle borçlanarak mı aldı?” sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Hazine kasa seviyesi her türlü kamu harcamasını karşılayacak seviyede tutulmaktadır. Ayrıca özel olarak bir harcama kalemi için borçlanma yapılması söz konusu değildir” diye yanıt verdi.

23 Haziran 2021 Çarşamba, 11:42
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan
Abone Ol google-news

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye’nin yurt dışından getirdiği koronavirüs aşılarını swap işlemleriyle borçlanarak aldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Elvan, Tanrıkulu’nun “600 milyon dolar tutan (koronavirüs) aşılarını swap işlemleriyle borçlanarak mı aldı?” sorusuna yanıt verdi.

Bakan Elvan şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı mali varlık ve yükümlülüklerini, ülkemizin orta vadeli hedefleri doğrultusunda belirlenen stratejik ölçütler çerçevesinde ve ekonominin içinde bulunduğu risk-maliyet dengelerini gözeterek yönetmektedir. Bakanlığımızın benimsediği bütüncül ve sayısal analizlere dayalı borç yönetimi uygulamalarının, başarılı maliye politikalarıyla birleşmesiyle merkezi yönetim borç stoku, koşullu yükümlülükler, Hazine alacakları ve Hazine nakit rezerv yönetimi alanlarında 2002 yılından beri önemli ilerlemeler kaydedilmiş, gerek kamu borç yükü seviyesi gerekse de borç stokunun döviz kuru, faiz ve likidite risklerine karşı duyarlılığı önemli ölçüde azaltılmıştır.

MAKROEKONOMİK DENGELER GÖZETİLMEKTE

Stratejik ölçütlerin oluşturulması ile başlayıp borçlanmanın gerçekleştirilmesi ile devam eden tüm borç yönetimi sürecinde makroekonomik dengeler ile konjonktürel gelişmeler de gözetilmektedir. Bu kapsamda borç yönetimi, para ve maliye politikalarından sorumlu kurumlarla koordinasyon içinde yürütülmektedir.

HER TÜRLÜ KAMU HARCAMASINI KARŞILAYACAK SEVİYEDE

Bu kapsamda, yukarıda bahsi geçen stratejik ölçütlerle uyumlu güçlü nakit rezervi tutulması politikası uygulanmakta ve Hazine kasa seviyesi her türlü kamu harcamasını karşılayacak seviyede tutulmaktadır. Ayrıca, özel olarak bir harcama kalemi için borçlanma yapılması söz konusu değildir. Yazılı soru önergesinde yer alan diğer hususlar, Sağlık Bakanlığı uhdesindedir."