Komünistlerden sığınmacı/göçmen sorununa ilişkin değerlendirme

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), “Yabancı düşmanlığına da ülkemizin mülteci gettosu haline getirilmesine de hayır” başlığıyla bir değerlendirme yayınladı.

22 Ağustos 2021 Pazar, 14:05
Komünistlerden sığınmacı/göçmen sorununa ilişkin değerlendirme
Abone Ol google-news

Türkiye Komünist Hareketi, sığınmacılar ve göçmenler başlığına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yayınladı. “Yabancı düşmanlığına da ülkemizin mülteci gettosu haline getirilmesine de hayır” başlığı taşıyan açıklamada, “Bu denli yakıcı bir biçimde hissedilmesinin altında yatan temel nedenler ise emperyalizm, AKP’nin işbirlikçi dış politikası ve sermayenin kar hırsıdır” ifadelerine yer verildi.

Komünistlerin yayınladığı değerlendirmede şunlara yer verildi:

“Ülkemizin bugün en önemli toplumsal, iktisadi ve siyasi sorunlarından birisi hiç kuşkusuz sığınmacılar ve göçmenler başlığıdır. Bu başlığın ülkemizde bu denli yakıcı bir biçimde hissedilmesinin altında yatan temel nedenler ise emperyalizm, AKP’nin işbirlikçi dış politikası ve sermayenin kar hırsıdır.

Ülkemizde bugün itibarıyla en az 5 milyon mülteci, göçmen, düzensiz göçmen ya da sığınmacı bulunmaktadır. Farklı nedenlerle ülkemize gelen, gelmek zorunda kalan sığınmacı ve göçmenlerin homojen bir toplam olarak değerlendirilmesi ve sığınmacı ve göçmenlerle ilgili toptancı bir siyaset yürütülmesi mümkün değildir.

Emperyalizmin dünyada ve özel olarak bölgemizde kendi çıkarları ve hegemonyası için yürütmüş olduğu işgaller, müdahaleler ve savaşlar, göçmenlik, iltica ve sığınma sorununun altında yatan temel nedenlerin başında gelmektedir. Bugün göçmen ve sığınmacılara yönelik bir yaklaşım geliştirilecekse sorunun bir sonuç, nedeninin ise emperyalizm olduğu net olarak ortaya çıkartılmalıdır.

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu bu sorunun temel nedenlerinden biri ise AKP’nin işbirlikçi dış politikasıdır. ABD tarafından çizilen Ortadoğu ve Afganistan planlarına BOP eş başkanı olarak doğrudan ortak olan AKP iktidarı, Suriye’deki büyük suçunun ardından, Afganistan’da da ABD çıkarları doğrultusunda pazarlıklara teslim olmaktadır. Ortadoğu haritasının yeniden çizilmek istendiği, Irak ve Suriye’nin bölünmesinin ve İran’ın kuşatılmasının hedeflendiği Büyük Ortadoğu Projesi doğrultusunda emperyalizmin tam boy işbirlikçiliğine soyunan AKP bugün ülkemizi göçmen ve sığınmacı sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır.  Bugün göçmen/sığınmacı sorunu aynı zamanda AKP’nin ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sıkışmanın başta AB olmak üzere emperyalist merkezlerden sıcak para girişi elde etmek amacıyla kullandığı bir şantaj aracı haline de getirilmiştir.

Sorunun bir başka boyutu ise göçmen ve sığınmacıların Türkiye kapitalizmi için ucuz emek gücü haline gelmesidir. Ülkemizde milyonlarca göçmen ve sığınmacı kayıtsız, güvencesiz bir şekilde yaşamaktadır. Türkiye’nin birçok ilinde başta Suriyeliler olmak üzere Afgan, Kırgız, Özbek, Türkmen ve diğer bir dizi ülke kökenli göçmen sermaye sınıfı açısından ucuz emek gücü olarak görülmektedir. Sigortasız, güvencesiz, ucuza ve insanlık dışı koşullarda çalıştırılan göçmenler sermayenin kâr hırsı için yoğun sömürünün öznesi haline gelmiştir. Bugün göçmen ve sığınmacılar sorunun kaynağındaki bir diğer boyut sermaye sınıfının insanlık dışı karakterini ortaya koyan vahşi sömürüdür.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, ülkemize sığınan yabancılara yönelik her türlü düşmanlığın, ayrımcılığın ve sömürünün tereddütsüz karşısında yer alırken ülkemizin “batının mülteci gettosu” haline getirilmesine ve AKP’nin sığınmacılar üzerinden siyasal hesaplarına karşı da mücadele eder. Sorunun kaynağında emperyalizm ve AKP’nin işbirlikçi dış politikası ile sermayenin sömürü hırsı yatmaktadır. Bu gerçek ortaya konmadan milyonları bulan sığınmacılara yönelik düşmanlığı körükleyecek her siyaset doğrudan ırkçı ve faşist zeminin güçlenmesine hizmet eder. Partimiz “yabancı düşmanlığına hayır” derken tersinden Türkiye’nin sığınmacı ülkesi haline getirilmesine de karşı, sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için gerekli politik, hukuki ve insani şartların sağlanmasından yanadır.”