İlhan Selçuk

'Bilimsel Devrim' ve Kemalizm...

19 Ağustos 2006 Cumartesi

PENCERE

‘Bilimsel Devrim’ ve Kemalizm...

Copernicus, Keppler, Galileo, Bacon, Vesalius, Newton, Leibnitz, vb...

16’ncı ve 17’nci yüzyıllarda bu adların başını çektiği ‘Bilimsel Devrim’ insanlığın 2000 yıllık geleneklerini 150 yılda değiştiriyor; ‘Aydınlanma’ sürecini gündeme getiriyor...

1789’da ‘İnsan Hakları Bildirisi’ Fransa’da yayımlanıyor...

Dinci hukuk (şeriat) yerine insanın insanlaşmasında büyük atılımı gerçekleştiren yeni kurallar geçerli oluyor...

*

Osmanlı o dönemde uykudadır...

Ama Osmanlı’yı suçlamayalım...

Bütün dünya uykudadır...

Halklar ne yapıyorlar?..

Hiç!..

Ancak Rusya’da Çar Büyük Petro ve Almanya’da İmparator 2’nci Joseph Bilimsel Devrim’in ve Aydınlanma sürecinin bilincine varıp “tepeden inme” reform yönetimiyle halklarını silkeliyorlar...

Ve Aydınlanma tarihine yazılıyorlar...

Osmanlı mışıl mışıl...

*

16 ve 17’nci yüzyıllarda gerçekleşen ‘Bilimsel Devrim’ ve ‘Aydınlanma’ Türkiye’de ancak 20’nci yüzyılda hayata geçirilebiliyor...

Nasıl?..

‘Kemalist Devrim’le!..

Sanayileşmemiş bir İslam ülkesinde Bilimsel Devrim’in ürettiği Aydınlanma felsefesini ve fikirlerini devlette ve toplumda yaşam düzenine dönüştürmenin adıdır Kemalizm...

*

Bu yıl Hacıbektaş Şenlikleri sırasında “Bilimsel Devrim ve Kemalizm” konulu bir açık oturum vardı...

Prof. Ali Naki Selmanpakoğlu’nun yönettiği panelde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Ferit Bernay, Gazi Üniversitesi Rektörü Kadri Yamaç ve Mustafa Balbay konuştular...

Konu felsefi, bilimsel, siyasal, güncel boyutlarıyla irdelendi...

Ortadoğu Savaşı, Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesini gündeme getirirken Türkiye kendine özgü büyük bir tehdit altında bulunuyor...

Nedir o?..

Bilimsel Devrim’ini çoktan gerçekleştirmiş Batı’nın emperyalizmi ile Aydınlanma’nın dışında kalmış İslam dünyası arasında sıkışarak Kemalist Devrim’in kazanımlarından uzaklaşmak tehlikesi toplumu kuşatmıştır...

*

Bu çelişkiyi çözmek Türkiye için insanlığa bir armağan, uygarlığa bir katkı sunmak olacaktır...

İslam dünyasında ‘Aydınlanma’yı, geç de olsa ‘Kemalizm’le benimseyen Türkiye tektir...

Bu tekliği, özelliği, onuru ‘ılımlı İslam devleti modeli’- ne dönüşerek tarihe gömmek, uygarlığa aykırı gidişatın akrebiyle yelkovanını tersine çevirmek utancını alnımıza yazar...

Anadolu’da Bilimsel Devrim ve Aydınlanma anlamına gelen Kemalizmden vazgeçmek, Türkiye için irticanın ta kendisidir.

(19 Ağustos 2006

tarihli yazısı)