Binlerce kamu mühendisi, mimar ve şehir plancısı Ankara'da: Biz varız ve hak ettiğimiz değeri istiyoruz!

Kamu Mühendisleri Platformu'nun çağrısıyla bugün Ankara'daki Ulus Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancıları, özlük haklarının iyileştirilmesi talebini bir kez daha dile getirdi. Açıklamada, "Biz varız ve hak ettiğimiz değer verilmedir" dedi.

Yayınlanma: 15.04.2023 - 14:47
Abone Ol google-news

Özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik mücadeleye devam eden kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancıları, Ankara'da bir araya geldi.

Kamu Mühendisleri Platformu'nun çağrısıyla bugün saat 13.30’da Ulus Meydanı’nda toplanan 81 ilden gelen kamu mühendisi, mimar ve şehir plancısı, basın açıklaması yaparak taleplerini bir kez daha dile getirdi.

"ÜLKENİN GELİŞİMİNE VE KALKINMASINA HİZMET EDİYORUZ"

Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında kritik bir noktada durduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu Mühendisleri birçok farklı kurum ve kuruluşta ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için hizmet etmektedir. Bilişimden Enerjiye, Savunmadan Ulaşıma, Sağlıktan Gıdaya, Tarımdan Ormana, Turizmden Çevreye, Madenden Eğitime, Ziraatten Adalete kadar aklınıza gelebilecek her alanda kritik noktalarda görev yapmaktadırlar. Kamu Mühendisleri ülkemizin her alanda gelişmesi ve çağının ilerisinde olması için gece gündüz faaliyet göstermektedirler."

"2 YILDAN 15 YILA KADAR SORUMLULUKLAR YÜKLENİYOR"

Kanun ve yönetmeliklerin yüklediği sorumluluğa vurgu yapılarak, şöyle denildi:

"Kamu Mühendisleri karayolu, demiryolu, havaalanı, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, TOKİ, temiz içme suyu gibi alt yapı ve üst yapı işleri, tarım ve ormancılık, tersane ve atölyeler, tren projeleri, tıbbi cihazlar, bilişim sistemleri, savunma sanayii, maden işletmeleri ve enerji santralleri gibi tesislerin; Ar-Ge, teknik şartname ve projelendirme, ihale, yapım, kontrollük ve kabul işlemleri, işletme ve bakım aşamalarında da aktif görev almaktadırlar. Söz konusu işlerin planlanması, fizibilitesi, teknik olarak tasarlanması, yapılması, bakımı ve işletilmesiyle ilgili birinci derecede sorumluluk almaktadırlar. Birçok kanun ve yönetmelik kamuda çalışan mühendislere iki yıldan başlayıp on beş yıla kadar sorumluluklar yüklemektedir.

2022 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3.134 adet projeye toplam 184,3 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, 2023 yılında ise bu miktarın 643,2 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, kamu kaynaklarının harcanmasının önemli bir kısmının sorumluluğu kamu mühendislerinin üzerindedir."

"YOKSULLUK SINIRININ YARISINA YAKIN BİR ÜCRETLE ÇALIŞIYORUZ"

Bu ağır sorumluluklara karşın ücret yetersizliğinin kritik bir aşamada olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu risk ve sorumluluğun karşılığı olarak 2023 verileriyle bir mühendis ortalama 18.000 TL gelir elde etmekte ve yoksulluk sınırının neredeyse yarısına yakın bir ücretle çalışmaktadır.

Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi sayılan meslek disiplinlerinin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmasına karşın kamu mühendislerine herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Hatta amiri olduğumuz personelden daha düşük gelire sahip olduğumuz için iş barışı dahi bozulmuştur.

Kamuoyunda 3600 ek göstere düzenlemesi olarak bilinen çalışmada kamu mühendislerinin ek göstergeleri 4200’e çıkartılmış, ancak yansıtma oranları %145’te sabit kaldığı için herhangi bir fayda sağlamamıştır."

"TECRÜBEYE DAYALI MAAŞ ARTIŞI YOK"

'Mühendislik Meslek Kanunu'nun neden talep edildiğinin ifade edildiği açıklamada, emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının da alım güçlerinin ciddi oranda düştüğü şu ifadelerle vurgulandı:

"Kamuya yeni atanan bir mühendis ile meslekte yıllarını geçirmiş bir mühendis arasında ciddi bir bilgi birikimi ve deneyim olmasına rağmen diğer bazı meslek gruplarının aksine tecrübeye dayalı bir maaş artışı bulunmamaktadır. Bu anlamda ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşmanın ve mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için bir 'Mühendislik Meslek Kanunu'na ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca Türkiye’nin gelişmesi ve daha ileriye taşınması için yıllarını vermiş emekli mühendislerin alım güçleri de çok düşmüştür. Bu nedenle kamudan emekli olup geçim sıkıntısı yaşayan emekli mühendisler birçok sektörde çalışmak zorunda kalmaktadır. Emekli mühendislerin özel sektörde çalışmaya devam etmesi genç mühendislerin istihdamında da sıkıntılara neden olmaktadır. Denk kariyere sahip meslek gruplarına yönelik yapılan ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin kamudan emekli olmuş mühendislere de yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde Mühendisliğin daha iyi noktalarda olması amacıyla ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlarda nitelikli adayların 'Mühendislik' tercih edebilmesi için sayısal alanlarda ilk 100 bin içerisinde yer alacak şekilde bir sıralama şartının getirilmesi önem arz etmektedir. Gençlerimizin mühendislik alanına yönelmeleri için mühendisliğin eski zamanlardaki itibar ve saygınlığını kazanması hem mesleki gelişim hem de ülkemizin gelişmesi için gereklidir. Ayrıca fiziki altyapısı elverişli olmayan ve yeteri kadar akademik personeli bulunmayan Mühendislik fakültelerinin ya geliştirilmesi ya da kapatılması nitelikli mühendislerin mezun olmasına olanak sağlayacaktır."

"AFETLERİN ARDINDAN BİZLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan felaket hatırlatılarak; mühendis, mimar ve şehir plancılarının durduğu kritik alanı işaret eden açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Ülkemizde farklı zamanlarda meydana gelen afetlerde ve 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde mühendisliğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüş ve Kamu Mühendislerinin aktif rol aldığı yapıların yeterli performans gösterdiği anlaşılmıştır. Ülkemizde yaşanan afetlerin ardından biz mühendislere önemli görevler düşmektedir. Hasar almış binaların hasar tespit çalışmalarından bölgenin kalkınabilmesi için yeni yerleşim yerlerinin araştırılmasına, geçici konteyner yaşam alanlarından daimi konut inşaatlarına, içilebilir su hatlarının kurulmasından kanalizasyon altyapısına, elektrik, internet ve bilişim altyapısının onarılmasından afet sonrası kirlilik ile mücadeleye, az hasarlı binaların güçlendirilmesinden, tüm alt yapı ve üst yapı projelerinin hazırlanması ve sahaya uygulanmasına kadar her aşamada mühendisler olarak görev yapmaktadır.

Gelişen, gelişmekte olan, ekonomik ve teknolojik anlamda güçlü olan ülkelerin hepsinde mühendisliğe ve bilime ciddi önem verilmektedir. Mühendislik bilimdir, teknolojidir, gelişimdir, üretimdir kısacası mühendislik kaliteli ve konforlu yaşamdır. Mühendisler önemlidir ve hak ettikleri değer verilmelidir.

Türkiye’nin 100. Yılına yakışan birçok mega projenin kamuya kazandırılması ve kamu kaynaklarının kamu yararına kullanılmasında biz mühendisler varız. Dijital Çağa geçiş sürecinde; yapay zekâ, robotik, siber güvenlik, bulut bilişim, blok zincir gibi yenilikçi dijital teknolojiler kapsamında gerçekleştirilecek projelerde Kamu Mühendisleri de aktif rol alacaktır. Hepimiz fakültelerimizden mezun olurken edindiğimiz mühendislik disiplinini ve etiğini göz önünde bulundurarak vatanımızı ve milletimizi; milli değerlere bağlı kalarak geleceğe hazırlamaya ve ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Türk mühendislerinin alnında Cumhuriyetin istikbalini aydınlatan ışık parıldar.'"

NE TALEP EDİYORLAR?

Kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları taleplerini şöyle sıralıyor:

1- Kamuda çalışan tüm mühendislere “Teknik Sorumluluk Tazminatı” adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması;

2- “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi,

3- Kamu Mühendisi gelirinin; yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir ve özlük haklarının seviyesine yükseltilmesi,

4- Tüm kazanımların emekliliğe yansıtılması ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi  düzenlemelerin yapılmasını Kamuda çalışan 150.000 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve bu mesleklerin emeklileri adına Devlet Yetkililerinden talep etmekteyiz.


İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler