Köşe Yazısı

A+ A-

Kötülüğe alışmak en büyük kötülüktür...

6 Mayıs 2019 Pazartesi

Alışmak, evrimsel gelişmenin öğrettiği bir yaşam yetisi.
Uyum sağlamak, toplumsal yaşamın en güçlü bileşeni.
Topluluğa uyum sağlamak.
Sürüye katılarak rahat etmek.
Bireysel sorumluluktan kurtulmak.
Sürü içinde görünmez olmak.
Rahat yaşamanın en kolay yolu.
Ama bu kolay yolun ne büyük tehlikeler yarattığı görmezden gelinir.
Faşizm bu kolay yoldan gelmiştir.
Naziler iktidara bu kolay yoldan gelmişlerdir.
Tarihin kitle kıyımları bu kolay yolda işlenmiştir.
Alışmak, uyum sağlamak, sürüye katılmak.
Bilinci körelttiği zaman her kötülüğün anası olmuştur.
Her zaman, tarih boyunca.
Din adına, dinler adına, inanç adına yapılan savaşlar, çekilen acılar hep bu kolay yolun çıkmaz sokaklarında yaşanmıştır.
Ve bugün de yaşanmaktadır.
Kötülüğe alışmak zehirli bir uyumdur.

Karakter Aşınması
Richard Sennett’in kitabının adıdır.
(Corrosion of Character).
İnsan değerlerinin kaybolmasını anlatır Prof. Sennett.
Kapitalist sistemin kayıplarındandır karakter aşınması”.
Sadece kapitalist sistem değildir etken.
BİLİŞSEL KÖRLEŞME, insan aklının tutsak edilmesi bu sürüleşmenin mekanizmasıdır.
Özgür akıl ile kör inancın yüzyıllar boyu süren mücadelesidir bu.
Katolik kilisesinin engizisyonu ile aforozu ile Rönesans ve
Aydınlanma’nın mücadelesidir bu.
Mezhep savaşları ile birbirine düşman edilen kitlelerin akıl yoluna dönmelerini mücadelesidir bu.
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan her yeniliğin karşısına dikilen yobazlıkla mücadelenin tarihidir bu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük önder Atatürk’ün laiklik yoluyla bu yobazlığa son verme mücadelesidir bu.
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar yetiştiriniz” diyen büyük
Atatürk’ün işaret ettiği “özgür akılözgür irade” hepimizin kurtuluşudur, insanlığın kurtuluşudur.
Bugün içine sürüklendiğimiz bataklık, bu yoldan ayrılmamızın bize ödettiği bedeldir.
Kötülüğe alışmak, olabilecek en büyük kötülüktür.
Hukuk cinayetleriyle hapiste yatanlar.
Haksızlıklarla işinden atılanlar, açlığa mahkûm edilenler.
İftiralarla suçlananlar.
Aşınan karakterler.
Suskunlaşan vicdanlar.
Yaşanan kötülüklere gözlerini kapayanlar.
Atılan çığlıklara kulaklarını tıkayanlar.
Kötülüğün suç ortakları.
Zalimin, zulmün maşaları.
Sessiz kalanlar.

Alışmayın, ey insanlar!
Alışmayın, kötülüğe alışmayın,sakın alışmayın.
Sürüleşmeye uyum sağlamayın.
Özgür aklınızı asla bırakmayın.
Haksızlığı asla kabul etmeyin.
Haksızlığı asla görmezden gelmeyin.
Kendinizi kandırmayın, rahatlarınızın kurbanı olmayın.
Sizi de kuşattıklarını unutmayın.
Sizi de hapsettiklerini görmezden gelmeyin.
Sizi pahalılıkla kuşattılar.
Sizi hukuksuzlukla hapsettiler.
Seçimlerinizi çaldılar, unutmayın.
Gene seçimlerinizi çalmaya uğraşıyorlar, bilin.
Asla kabul etmeyin.
Asla...

Tümü Erdal Atabek - Son yazıları

İtibar suikastı... 16 Eylül 2019 Pzt
Bugün 9 Eylül 2019... 9 Eylül 2019 Pzt
Bugün 33 Ağustos Kurtuluş Savaşı sürüyor... 2 Eylül 2019 Pzt