Köşe Yazısı

A+ A-

AKP Rejiminin İnşaat Baronları

Paylaş
instela'da paylaş
12 Kasım 2012 Pazartesi

AKPnin iktidara geldiği 2002 sonlarından itibaren sermaye birikiminin yükselen bir biçimde inşaat odaklı dizaynıyla beraber, birikimin aktörleri de yeni kimlikleri ile sahne aldılar. Konut, ofis, AVM, kentsel altyapı, donatı vs. biçimlerine bürünen inşaat sektörü ürünlerinin üretici aktörleri, gayrimenkul yatırım ortaklığı, müteahhit, işletmeci, değerleme kuruluşu gibi sıfatlarla sektördeler. Bunlardan sektöre hükmedenler daha çok gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yani GYOlar. Sayıları bugün için 24e ulaşan, 5i için de faaliyet izni tanınan GYOlar, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi olarak tanımlanıyor. GYOlar, inşaat projelerinin finansmanına kaynak sağlayan şirketler. GYOlar, inşaat projelerini, borsaya yatırım yapan irili ufaklı, yerli-yabancı yatırımcıdan, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları karşılığında topladıkları paralarla finanse ediyorlar.

\n

Yasalar, GYOları, görünürdemüteahhitlikten ayırıyor. Onlara, makine parkı vs. sahibi olmayı yasaklıyor. Projelerinimüteahhitlereyaptırabilirsin, diyor. Müteahhit, görünürde GYOnun emrinde. Tabii ki birçok GYOya hükmeden grubun müteahhit şirketi de var. Ya da çoğu, Ağaoğlu, GAP, Varyap gibi büyük müteahhitlik şirketleriyle birlikte çalışıyorlar.

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

Sayıları 2012 Kasım itibarıyla 24 olan GYOların aktif büyüklükleri 22 milyar TLyi, piyasa değerleri de 14 milyar TLyi buluyor. GYO aktiflerinin üçte biri tek başına TOKİ iştiraki Emlak Konuta ait.

\n

AKP rejimi, inşaata dayalı birikimde en önemli katkıyı inşaatın en önemli girdisi olan arsayı temin ederek sağlıyor. TOKİ, RTEye doğrudan bağlı denetim dışı bir dev kuruluş olarak yeniden dizayn edilirken, kamu arsalarını bünyesinde bulunduran Arsa Ofisi, TOKİye dahil edildi. Böylece sınırsız kamu arazisini kullanma yetkisi TOKİye geçti. TOKİ de kâh iştiraki Emlak Konut acılığıyla bu arsaları kullanıp sektöre katkı yaptı, kâh arsaları ham haliyle ihaleli ya da ihalesiz inşaat baronlarına satarak onlara alan açtı.

\n

***

\n

Sektörü sürükleyen güç durumundaki Emlak Konut, eski Emlak Bankasından miras bir kuruluş. TOKİnin verdiği arsaları müteahhitlerle ortak, prestijli konut yatırımında kullanıyor. Ağaoğlu, Varyap, GAP, Aşçıoğlu gibi büyük müteahhitler, Emlak Konut üstünden TOKİnin en önemli partnerleri.

\n

GYOlar arasında aktif büyüklüğüne göre ikinci sırayı Torunlar GYO alıyor. Şirketin kurucusu Aziz Torun, RTEnin imam hatipli arkadaşı olduğunu saklamıyor ve devasa yatırımlar yürütüyor. Ankaranın en büyük AVMsi Ankamallun sahibi Torunlar, şimdi Mall of İstanbulun yapımını sürdürüyor. Arsayı TOKİ’den aldılar. Büyük bir alışveriş merkezi, ofis, rezidans ve otelden oluşan proje 350 milyon dolarlık dev bir yatırım. İmam hatipli Aziz, Özelleştirme İBden aldığı eski Paşabahçe rakı fabrikasına da otel yatırımı hazırlığında.

\n

Torunlar GYOnun yanı sıra, Zeytinburnu kuleleriyle İstanbul siluetinin canına okuyan Saf GYO, dikkat çeken bir başka yeni türeme inşaat baronlarından. Acıbademde Akasya yatırımı süren grup, hızlı bir yükseliş halinde. Kiler, bir diğer AKPliliği tescilli inşaat baronu.

\n

***

\n

İnşaatın, sermaye birikiminin başat kulvarı durumuna geçmesi ile özellikle İstanbulu satmak sloganı ile birlikte, 1970li yılların sanayicileri inşaatçı kesildi. Bankalar, yüzlerini inşaata dönerek GYOlar kurdu. Bunlardan İş GYO, aktif sıralamasında ilk sırayı alanlardan. İş Kuleleri, eski sanayicilerden Eczacıbaşı ile birlikte gerçekleştirilen Kanyon, Tuzladaki Çınarlı Bahçe, portföyündeki başlıca projeler. Yapı Kredi, Vakıf, Halk, TSKB, gayrimenkul işinden eksik olmayan diğer finans kuruluşları. Doğuş, Dinçkök ailesi (Akmerkez), Akfen, Yeşil, Nurol, Alarko, Narin (Martı) geçmişte sanayici kimlikleriyle tanınan ama İnşaat ya resulallah!.. furyasından geri kalmayan, bunun için de GYOlar oluşturan diğer büyük sermaye grupları.

\n

GYO listesinde Ağaoğlu, GAP, Varyap gibi büyük inşaat firmalarının; Zorlu, Tahincioğlu, Çiftçiler, Oyak, Eczacıbaşı, Hattat gibi sanayici-yatırımcı grupların isminin olmaması, bunların sektördeki rollerinin küçük olduğu anlamına gelmiyor elbette. Kâr ve sermaye birikimi inşaatta ise artık herkes inşaatçıdır.

\n

Özellikle inşaatçı karakterleri eski ve başat olan gruplar, AKP ile daha yakınlaşarak daha çok TOKİ ile partnerlik ilişkisi ile büyümekteler. Sermaye Piyasası Kurulunun denetiminde GYO olmanın sıkıntısınagelmeden alaturka büyüme tarzıyla ilerlemekteler. Bunun en çarpıcı örneği Ali Ağaoğludur. Bir zamanların finans ikliminin kabına sığmaz ismi Banker Kastelliye benzetilen Ağaoğlunun, dileyelim, sonu benzemesin!

\n
İşlem esnasında bir hata oluştu!
Güven Yazılım Teknolojileri
Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi No:231
Maslak İSTANBUL
+902123461590

Sistemde oluşan bir hatadan dolayı bu sayfaya yönlendirildiniz.
İlgili Sayfa :/koseyazisi/382848/AKP_Rejiminin_insaat_Baronlari.html
Statu Kodu :500
Exception :java.lang.NullPointerException
Servlet :default
Hata :java.lang.NullPointerException
Message :

Stack Trace
java.lang.NullPointerException