Olaylar Ve Görüşler

Milletvekili yakınlarına tedavide kaymaklı ekmek kadayıfı

18 Aralık 2019 Çarşamba

Mahmut Esen

Emekli Mülkiye Başmüfettişi

Ülkemizde 2006 yılında sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar alanında reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda tüm ülke nüfusunu kapsayan zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) kurulmuş, sağlık hizmetlerinin SGK aracılığıyla verilmesi kabul edilmiş, bu düzenlemelere aykırı tüm yasalar (Milletvekilleri ile ilgili olan 3671/4 md. hariç) yürürlükten kaldırılmıştır.

Milletvekilleri/emeklileri, ülke nüfusunun tamamına yakınını kapsayan GSS sistemine dahil edilmemiştir. Milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları kimselere yapılacak tedavi yardımının usul ve esasları, herhangi bir sınırlama olmaksızın, TBMM Başkanlık Divanı’nca çıkarılan yönetmeliğe (takdirlerine) bırakılmıştır.

Yetirmediler

Yönetmelikle milletvekillerine, SGK aracılığıyla, halkımıza verilenlerle kıyaslanamayacak oranda, onların hayal bile edemeyeceği, tedavi yardımları sağlanmıştır.

Son yıllarda yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, üst düzey askeri yetkililer de kapsama dahil edilmiş, onların tedavi giderleri de aynı yöntemle milletvekilleri gibi ödenmeye başlanmıştır.

Yukarıda açıklanan “kıyakla” yetinilmemiştir. AKP milletvekillerince; 18.11.2019 tarihinde, 2/2368 Esas sayı ile, TBMM verilmiş bir teklif ile, milletvekilleri üzerinden tedavi yardımından yararlanacak olan kimselerin Başkanlık Divanınca belirlenmesi istenmiştir.

Önemli hatırlatma

Bu Teklif; muhalefet milletvekillerinin de kayda değer itirazları olmadan, jet hızı ile, 5.12.2019 günlü birleşimde, saat 03.00 sularında 233 kabul, 29 ret oyu ile kabul edilerek oy çokluğu ile yasalaşmıştır.

Böylelikle 82,8 milyon vatandaşımızı kapsayan, asgari 70 yıldır yürürlükte olan ve sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişileri belirleyen kadim/yerleşik yasal düzenlemeler milletvekilleri için bay/pay edilmiş, 14.000 kişi için süper ayrıcalık getirilmiştir.

Milletvekillerinin sigortalı (çalışan, iş kadını/iş adamı ) olan eşi; oğlu, kızı, anası, babası için TBMM bütçesinden tedavi yardımı almalarının önü açılmıştır.

Ancak nedense milletvekili torunları unutulmuştur!

Son söz: Adaletin mülkün (devletin) temeli olduğu unutulmamalıdır.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları