AKP Türkiye’yi OH AL’siz Yönetemez!

10 Haziran 2017 Cumartesi

Yazımın başlığı yalnızca benim vardığım kanıyı özetlemiyor.
Konuşmalardan, alınan önlemlerden, yapılan yorumlardan AKP yönetiminin de aynı görüşte olduğu izlenimi çıkıyor.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL’in süreceğini söylemekle kalmıyor, FETÖ davalarını her gün kendisine verilen raporlarla yakından izlediğini de vurguluyor.
Bana kalırsa OHAL’in açılan ve açılacak FETÖ davaları sonuçlanmadan sona erme olanağı yok gibi.
Çünkü Terörle Mücadele Yasası ile Ceza Muhakemesi Yasası’nda OHAL’den yararlanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yapılan değişikliklerin, en az 2019 seçimlerine kadar sürdürülmesi amaçlanıyor.
Çünkü tetikçilerin hedef gösterdiği ya da AKP iktidarının kızdığı karşıtların suçlanmasından vazife çıkarılması kolaycılığının terk edileceğine inanmak fazlasıyla safdillik olur.

***

Peki, 2019 seçimlerinde AKP, iktidarı kaybederse bile OHAL sürebilir mi” sorusunun yanıtı da açık.
Bal gibi sürebilir hem de anayasa yeniden değiştirilip, anayasaya sokuşturulan kimi maddeler çıkarılmadığı sürece!
Anımsarsanız Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bile Osmanlı döneminde büyük bölümü de Abdülhamit tarafından çıkarılmış kimi yasalar yürürlükte kalmıştı. En önemli örneği de 1999’da yani 96 yıl sonra değiştirilebilen “Memurların Yargılanması Hakkında Geçici Yasa”ydı.

***

Demek istediğim o ki, “devlette süreklilik” ilkesine göre daha önce çıkarılmış yasalar ya da kanun hükmünde kararnameler yürürlükte kalır.
Sıkıyönetim Yasası, anayasa değişikliği ile geçersiz kaldığına göre elde sınırlı süreli olan tek yasa OHAL Yasası kaldı.
Yürürlükteki anayasaya göre OHAL kalkınca, ona dayalı olarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ve onlarla ilgili tüzük, yönetmelik gibi düzenlemelerin de yürürlükten kalkması gerekiyor.
Ama kalkmayacaklar!
Çünkü AKP ile MHP’nin ortaklaşa çıkardığı anayasa değişikliği yasasının geçici 21’inci maddesinin (F) fıkrası şöyle diyor.
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmadığı sürece yürürlüğünü sürdürür. (...)”

***

Durum böyle. AKP’nin MHP’nin katkısıyla sürekli kılacağı OHAL koşullarının düğümünü 2019 seçimi ya çözecek ya da “Çok iyi yapmışsınız. Devam edin” sonucu çıkacak.  


Yazarın Son Yazıları

Kurtarıcı... 14 Eylül 2017
Gazeteciyi Kim Öldürdü? 17 Haziran 2017