Özdemir İnce

İnsanlar hep bir şeyleşir

04 Ekim 2020 Pazar

Mesleği profesörcülük olan adamın biri “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” demiş. Ben de böyle konuşan bir adama ancak “profesörcü” derim. Adamın dünyadan haberi yok. Bilimsel açıdan insan ırkı diye bir şey yoktur ve etnisite kalıtsal değildir. Kim olduğunu bilmek bile istemediğim bu kişiye hemen okuması için bir kitap önereceğim: Dr. Georgios Nakracas’ın Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökleri (Çev: İ. Onsunoğlu, Belge Yayınları, 2003) adlı kitabı...

***

Dr. Nakracas’ın kanıtlamaya çalıştığı düşünce Yunan varlığı kadar Anadolu Türklüğünü de ilgilendiriyor. Dolayısıyla kitap Türkler için de son derece önemli, büyük bir dikkatle okunması gereken bir çalışma. Çünkü “arkeon imon progonon” yani “eski atalarımızın torunlarıyız” diye düşünülebilecek bir Avrupa halkı yok. Tarihsel zaman içinde belki “varlık” olarak varlığını sürdürmesine karşın hiçbir insan soyu isim ve unvan olarak sürekli değildir; kültürel, ekonomik ve siyasal egemenliğini yitiren halk zaman içinde bir başkası olur, kılık değiştirir. Alman tarihçi Jacob Philipp Fallmerayer’e göre eski Yunan soyu kaybolmuş ve onun yerini Helenleşmiş Slavlar ve öteki halkların karışımı almıştır.

***

Üç bin yıllık sürekli Helen varlığı savını irdelemek için Anadolu’nun insan yapısını betimlememiz gerekiyor. Bilinen tarih içinde Anadolu egemenleri ve halklar: Hitit, Frig, Kimmerler, Lidler, Med (Pers) dönemleri. Anadolu tam anlamıyla bir Kavimler Kapısı, göçmen barınağı, sanki dönemin ABD’si. Hitit Devleti elbette İÖ 1200 yılında ortadan kalktı ama Hititler yerlerinde ya da bir başka yerleşim yerinde ama Anadolu’da yaşamayı sürdürdüler. Her yeni gelen insan dalgası, Anadolu’nun türlü tenceresine girdi ve bir daha oradan çıkmadı.

***

Anadolu’da Persler dönemini izleyen dönemler: Madekon-Roma Çağı, Roma Dönemi, Erken Bizans, Orta Bizans Dönemi, Bizans-Selçuklu Dönemi, Bizans-Moğol Dönemi ve Türk Emirlikleri, Osmanlı-Moğol Dönemi ve Karaman Emirliği, Osmanlı Dönemi. Aynı insan süreci kuşkusuz 1922’ye ve günümüze kadar sürdü.

Nedenleri ne olursa olsun İÖ VIII. yüzyıldan VI. yüzyıla kadar eski Hellas’tan Akdeniz, Marmara ve Karadeniz kıyılarına göçler oldu. Göçmenler buralarda koloniler kurdu. Koloniciler geldiğinde 800 yüzyıldır Hitit krallığı ve Ege kıyılarında en azından 400 yıldır Lid, Kar ve Lik halkları vardı.

***

Bir ad uydurarak Ubidi adlı bir erkeği varsayalım ve örneğimizi somutlaştıralım. Kolonicilerin bölgeye gelmesiyle bizim Lidyalı Ubidi toplumsal zorunluluk ve gereklilikler sonucu Yunanca öğrenerek Helenleşti ve ailesi bu kimliği sürdürdü. Epeyce yüzyıl sonra Hıristiyanlığı kabul etmesiyle Ubidi’nin torunları da Hıristiyanlaştı. Buna karşılık, kıyı kesiminin Yunan kolonicilerinin ulaşmadığı iç kesimlerde, Konya, Amasya, Sivas, Gümüşhane gibi yerlerde Helenleşme doğrudan dil aracılığıyla olmadı. Yerli halklar (Kelkitler, Kaldeliler, Makronlar, Khalibler vb.) Bizans döneminde ilkin Hıristiyanlaştılar ve Yunanca yazılmış İnciller aracılığıyla Yunanca öğrenerek Helenleştiler. Üçüncü tip Rumların ataları ise 17. yüzyıldan itibaren Trakya, Makedonya, Yunanistan ve adalardan ekonomik nedenlerle Anadolu’ya göçmüştü. Bu ekonomik göçmenlerin çoğu Helenleşmiş Slavdı. Günümüzden 200-250 yıl öncesine kadar Yunanistan’da Yunanca konuşulmadığı dikkate alınacak olursa bu durum tahminden çok gerçeğe yakındır.

***

Türkler, 1071’de Anadolu’ya geldiği zaman karşısında soy bakımından Helen olmayan ama türlü nedenlerle Yunanca konuşan Hıristiyan insanlar (Rumlar) buldu. Bu insanların büyük bir çoğunluğu 200-250 yıl içinde Müslüman oldu. Egemen halkın dili olan Türkçeyi öğrendi. Daha sonra, çokuluslu Osmanlı İmparatorluğu’nun öteki halkları gibi Anadolu insanı da kendi ulusal kimliklerini buldu. Özetlersek: Yunan kolonicilerinin gelmesiyle Yunanlaşan Lidyalı Ubidi’nin torunlarının bir bölümü zamanla Müslüman ve Türk olup Anadolu’da kaldı; torunlarının bir bölümü ise Hıristiyan dinini kabul edip Helenleştiği için 1922’de ya da mübadelede Yunanistan’a gitmek zorunda kaldı. Türkçe yazıp konuşan Karamanlılar Hırıstiyan oldukları için Yunanistan’a postalandı.

***

Süzme Türk olduğunu sanan profesörcüye gen testi yaptırmasını hiç tavsiye etmem: Çünkü Yahudi, Ermeni, Yunan, Afrikalı, Slav, Viking karışımı bir çorbaya tas olduğunu öğrenecektir.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Türkiye’ye mezar 27 Şubat 2024
Şeriat çıkmazı 25 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları