Özdemir İnce

Mehdiyi beklerken darbe anayasası (2)

31 Ocak 2020 Cuma

Bu çırılçıplak darbe anayasasını okurken çok eğlendim. Bu federal anayasayı kaleme alanlar, aşağıda  adları yazılı devletlerin tamamının İslam devleti olduğunu ve toplam olarak 61 devletin kendi aralarında önce 9 federal sonra da bir konfederal devlet kurabileceklerini iddia ediyor ve bu 61 devletin tamamının Müslüman devlet niteliği taşıdığını sanıyor.

***

On ikisi, Ortadoğu İslam Devletleri (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen),

Sekizi, Orta Asya İslam Devletleri (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan),

Dördü, Yakın Doğu İslam Devletleri, (Afganistan, Bangladeş, İran, Pakistan),

Üçü, Güneydoğu Asya İslam Devletleri (Bruney, Endonezya, Malezya),

Altısı, Kuzey Afrika İslam Devletleri (Cezayir, Çad, Fas, Libya, Mısır, Tunus),

Altısı, Doğu Afrika (Kızıldeniz Havzası) İslam Devletleri (Cibuti, Eritre, Komor, Mozambik, Somali, Sudan),

Onu, Kuzeybatı Afrika-Güney Amerika İslam Devletleri (Batı Sahra, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Mali, Moritanya, Senegal, Sierra Leone, Guyana-GA, Sirunam-GAJ),

Sekizi, Güneybatı Afrika (Okyanus Havzası) İslam Devletleri (Benin, Burkina Faso, Fildişi Kıyısı, Gabon, Kamerun, Nijer, Nijerya, Togo),

Dördü, Avrupa İslam Devletleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya) olarak gruplandırılarak, hür iradeleri ile karar vermeleri ve birlik şartlarını kabul etmeleri halinde İslam birliğine dahil etmeyi uygun bulmakta...”

***

1- Bu 61 devlet arasında, kabaca ve ezbere, Türkiye, Kazakistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Endonezya, Malezya, Lübnan, Mısır, Suriye vb. “Müslüman devletler” değildir. Adı geçen Afrika ülkelerinde nüfus çoğunluğunun Müslüman olduğunu da sanmıyorum. Hıristiyanlık var, yerel dinler var...

2- Başta Arap devletleri olmak üzere bu 61 devletten beşi bile İstanbul’un konfederal başkent olmasını kabul etmez.

3- Resmi dilin Arapça olmasını Arap devletler dışında hiçbiri kabul etmez.

4- Böyle bir konfederal devlet kurulamaz. Kendileri de biliyor bunu. Kurmayı deneyecekler. Kuramayınca “Bari bu anayasayı Türkiye’ye uygulayalım” diyecekler.

5- Bu anayasa talimatla hazırlanmış. Böyle olmasaydı hazırlayanlar hakkında çoktan soruşturma açılırdı.

***

Haydi bazı maddeleri okuyup gülelim:

Madde 7 -  Evrensel “İnsan temel hak ve özgürlükleri”, İslam şeriatıyla çelişir.

Madde 8 - “Egemenlik şeriatındır” amma hangi şeriatındır egemenlik? İslam dünyasında kabul edilen tek bir şeriat yoktur.

Madde 9 (Yasama yetkisi) - Şer’i hükümlere göre uygun yasa yapma yetkisi meclislerinmiş. Peki, siyasal parti kurma özgürlüğü olacak mı?

Madde 14 - Temel hak ve özgürlükler, hem Kuran hükümleri ve Hz. Muhammed’in sünnetlerine hemi de evrensel hukuk kurallarına uygun olacakmış. (Vay be!)

Madde 26 - Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. (Aynen böyle yazıyor ve:) 16. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. (Yani şer’i hükümlere aykırı olmamak şartı ile. Ö.İ.)

Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. (...)

Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

***

1- Eskiden “kafadan gayri müsellâh” diye bir deyiş vardı “kafadan kontak” anlamında. Böylelerini Mazhar Osman’ın tımarhanesine kapatırlardı. Adamlar ilga ettikleri laik anayasanın 24. maddesini aynen almışlar ve kendi şer’i anayasalarına koymuşlar. Laik anayasada “14’üncü maddeye aykırı olmamak şartıyla” diye yazıyor. Bunların anayasasında 16. maddeye...

2- Bu adamlar süzme cahil ve hain: Başta Hz. Muhammed olmak üzere Arap ümmeti külliyen Türkten nefret eder. (Kuran ve hadislere baksınlar) Ama onlar Arap uşaklığı yapıyorlar!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Müsavat-eşitlik... 28 Haziran 2022
İnsan ve siyaset 24 Haziran 2022
Sen halt etmişsin! 21 Haziran 2022