Galatasaray'dan ada ile ilgili flaş açıklama

Kulübün açıklamasında, "Adamız üzerinde, başkaca tarafların kurmak isteyecekleri hukuk dışı ve iyi niyetten uzak planlara asla müsaade etmeyeceğiz" denildi.

Yayınlanma: 29.09.2021 - 15:03
Galatasaray'dan ada ile ilgili flaş açıklama
Abone Ol google-news

Galatasaray Spor Kulübü, medyada Galatasaray Adası dava süreçleri ile ilgili yer alan haberler hakkında resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Medyada birkaç gündür, mülkiyetimiz olan Galatasaray Adası ile ilgili kasıtlı, manipülatif ve tek elden çıktığı açıkça anlaşılan haberler yapılmaktadır. Dolayısıyla, kamuoyunu ve Galatasaray camiasını doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla, yazılı bir açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

Buna göre; Galatasaray Adası’nın tahliyesine ilişkin olarak kulübümüz tarafından işletmeci aleyhine toplamda yedi tahliye davası ikame edilmiş olup, mezkur davalar ile ilgili safahat aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

Kulübümüz ile işletmeci arasında akdedilmiş sözleşmenin süresinin sona ermesi nedeniyle 16.12.2015 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, Yerel Mahkemece 05.07.2018 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Kulübümüz tarafından bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, bu başvurumuz 09.02.2021 tarihinde Bölge Adliye Mahkemesince reddedilmiştir. Bu karara karşı kulübümüz tarafından temyiz yoluna başvurulmuş olup, Yargıtay tarafından Bölge Adliye Mahkemesi kararı onanmış ve karar aleyhimize kesinleşmiştir.

Temerrüt nedeniyle 25.01.2018 tarihinde bir itirazın kaldırılması ve tahliye davası ikame edilmiş olup, 27.09.2018 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Yerel Mahkeme kararına karşı kulübümüz tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup, Bölge Adliye Mahkemesince 30.09.2020 tarihinde istinaf başvurumuzun reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı kulübümüz tarafından temyiz yoluna başvurulmuş olup, karar 08.02.2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanmış ve karar aleyhimize kesinleşmiştir.

İşletmecinin Galatasaray Adası’nda yapmış olduğu imara aykırı inşaatların akde aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 12.01.2015 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir.

İşletmeci tarafından Kulüp üyelerinden havuz giriş ve şezlong ücreti talep edilmesinin akde aykırılık taşıdığı gerekçesiyle 15.07.2016 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir.

İhtiyaç sebebiyle 16.12.2015 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir.

İmara aykırılık nedeniyle gerçekleştirilen yıkım sonrası imkânsızlık sebebiyle 22.03.2019 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, bu dosyaya ilişkin yargılama Yerel Mahkeme nezdinde devam etmektedir. Temerrüt nedeniyle 17.11.2020 tarihinde bir tahliye davası ikame edilmiş olup, Yerel Mahkeme tarafından verilen 18.03.2021 tarihli kararla işletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verilmiştir. Bu karara karşı işletmeci tarafından tehiri icra talepli olarak istinaf yoluna başvurulmuş ve gerekli meblağ depo edilerek tahliyenin infazına ilişkin icra işlemi durdurulmuştur. Dosya halihazırda istinaf incelemesi için sıra beklemektedir. Sansasyonel kaygılarla ve kişisel çıkarlara hizmet eden manipülatif haberlerin aksine, mezkûr dosyanın istinaf incelemesine henüz geçilmemiştir. 

Özetle, kulübümüz tarafından önceki yönetimler döneminde açılan tahliye davalarından ikisi reddedilmiş ve kesinleşmiş, beşi ise ilk derece mahkemeleri nezdinde derdesttir. Derdest dosyalardan biri kulübümüz lehine sonuçlanmış ve işletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verilmiştir. Bu karara işletmeci tarafından yapılan itiraz üzerine dosya, istinaf incelemesi yapılmak üzere Bölge Adliye Mahkemesi aşamasındadır. 

Bununla birlikte işletmeci tarafından kulübümüz aleyhine ikame edilen ve halihazırda devam eden altı alacak davası bulunmaktadır.

Son tahlilde; kulübümüzün daha fazla telafisi imkânsız zararlara uğramaması adına, hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüz evleviyetle kullanılmakta olup, halihazırda devam eden tüm hukuki süreçler, yönetimimizin de Adamız konusundaki özel hassasiyeti sebebi ile, büyük bir titizlikle takip edilmektedir.

Adamız üzerinde, başkaca tarafların kurmak isteyecekleri hukuk dışı ve iyi niyetten uzak planlara asla müsaade etmeyeceğiz.

Camiamız ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


İlgili Haberler