Zoraki kahramanlar, toplumsal bunalım ve değişme

14 Ocak 2020 Salı

Dünkü Cumhuriyet’te Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya’nın yazısı aslında bir gazetenin değil, bir toplumun trajedisini dile getiriyordu:

Hukuk servisimiz rakamsal verileri önüme şöyle sıraladı:

* İstanbul merkezli 69 tazminat, 33 ceza davası...

* Ankara merkezli 21 tazminat, 4 ceza davası...

* Toplam 28 erişim engeli kararı...

* 4 tane tekzip davasından, iki tane Basın İlan Kurumu’ndan, 6 ceza...

(Toplam 90 tazminat, 37 ceza davası, 28 erişim engelleme ve 6 ceza. E.K.)

Sayılar ‘basın özgürlüğünün’ üzerinde havada uçuşurken hiç kuşkunuz olmasın Cumhuriyet muhabirleri özel haberleriyle, yazarlarının yorumlarıyla kamuoyundan gizlenen gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edecek...

*  *  *

Düşünün, gazetecisiniz:

Muhabir, yazar veya yöneticisiniz...

Bir mesleğiniz var...

Gazetecilik yapıyorsunuz...

Haber veriyor, yorum yapıyor, gazete çıkarıyorsunuz...

Ama gerçeklere uygun doğru haberler verdiğiniz, bu haberlere ilişkin doğru yorumlar yaptığınız, bunları bastığınız ve yayımladığınız için aleyhinize açılan ceza ve tazminat davalarıyla bunalmış durumdasınız...

Ama kişiliğinizin bir parçasını oluşturan, işiniz, mesleğiniz bu...

Kendinizi, ailenizi böyle var ediyor, böyle geçindiriyorsunuz...

Genel ahlakınız ve meslek ahlakınız tutum ve davranışlarınızdan ödün vermenizi engelliyor.

Bu koşullar altında gerçekleri yazmak, yorumlamak, basmak ve yaymak kahramanlık sayılıyor...

Ve siz zoraki kahraman oluyorsunuz!

*  *  *

Düşünün hukukçusunuz:

Avukat, savcı veya yargıçsınız...

Adaleti gerçekleştirmek için çalışıyorsunuz...

Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, yasalara, içtihatlara, vicdana, temel hak ve özgürlüklere, “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”ne uygun davranıyorsunuz..

Ama böyle davrandığınızda, böyle kararları savunduğunuzda sizin de aleyhinize müvekkilinizin yargılandığı suçtan davalar açılabiliyor...

Böyle davrandığınızda, böyle kararları önerdiğinizde veya böyle kararlar verdiğinizde, görev yeriniz değiştiriliyor; tayin yoluyla veya başka yollarla cezalandırılıyorsunuz.

Anayasaya, yasalara, içtihatlara, vicdana, temel hak ve özgürlüklere, “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”ne, genel ahlaka ve meslek ahlakına uygun davranmak kahramanlık sayılıyor...

Ve siz zoraki kahraman oluyorsunuz!

*  *  *

Bir toplumda gazeteciler ve hukukçular meslek ahlaklarına uygun davranabilmek için kahraman olmak zorundaysalar o toplum bunalımda demektir!

Bir toplum bunalıma girmişse o toplumda değişme kaçınılmaz olur...

Ve değişme elbette siyasal iktidardan başlar!

Hiç kuşkunuz olmasın, İstanbul ve Ankara’da belediye başkanlığı seçimlerine yansıyan değişim rüzgârı, ilk genel seçimde bütün ülkede esecektir!

YAŞASIN DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİNE DAYALI ATATÜRK CUMHURİYETİ!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları