Sorunlu 'çocuk algısı'nı nasıl yıkarız?

02 Mayıs 2024 Perşembe

''Suna'nın Kızları''nın hazırladığı ''Çocuk Odaklı İletişim Rehberi''nin giriş yazısında, oluşumun kurucusu İpek Kıraç bu rehberdeki öncelikli hedeflerini şöyle anlatıyor: 

''Çocuk haklarının yaşama geçmesinin önündeki belki de en büyük engel olan; çocuğu yetersiz gören, çocukların çeşitliliğini ve yapabilirliğini yok sayan toplumdaki 'çocuk algısı'nı sorgulamaya katkı sunmak.''

ÇOCUKLARIN İNSAN ONURU 

Rehberde, çocuk odaklı iletişim için 4 yol gösterici ilke sıralanıyor: 

  1. Çocukların insan onurunu korumak. 
  2. Çocuklara hiçbir koşulda zarar vermemek.
  3. Çocukların görüşlerini önemsemek ve duyulmasına aracı olmak.
  4. Çocuk haklarına dair toplumun bilgi ve farkındalığını artırmak.

MUHTAÇ, YETERSİZ 

Rehbere göre, çocuklar toplumda genel olarak romantik, yetersiz, yaşçı ve cinsiyetçi bakış açılarıyla algılanır. ''Romantik'' algı, yetişkinlikte kaybedildiği düşünülen, özlem duyulan tanımlamalara işaret eder. Çocukları ''muhtaç'' olarak gören bakış açısı, çocukların bağımlılığına, sürekli korunmaya ihtiyaç duymalarına vurgu yapan tanımlamalar içerir. ''Yetersizlik'' algısı, çocukların henüz olgunlaşmamış ve dolayısıyla eksik olduğu, bu nedenle pasif biçimde yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden tanımlamalara dayanır. ''Yaşçı'' ve ''cinsiyetçi'' bakış açıları ise çocukları bu iki kategori üzerinden algılıyor. 

Bu algıların tümü, çocukları oldukları gibi görmeye engel olur, çocukların gelişimlerini sınırlar, kırılgan ve dezavantajlı konumda kalmalarına yol açar. Çocukların insan onurunu korumak en başta bu algı ile mücadeleyi gerektirir. 

ROMANTİK: Saf, masum, günahsız, melek, tatlı, kötülük bilmeyen

MUHTAÇ: Kırılgan, zayıf, bağımlı, korunması gereken, ailenin uzantısı

YETERSİZ: Pasif alıcı, bilgisiz, deneyimsiz, eğitilmesi gereken, boş levha

YAŞÇI: Küçük yaş için; oyuncu, eğlence peşinde, meraklı, yaramaz. Ergenler için; asi, uyumsuz, başına buyruk

CİNSİYETÇİ: Uslu, uyumlu kız / yaramaz, asi oğlan - Evcilik oynayan kız / araba ile oynayan oğlan - Prenses kız / kahraman oğlan.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları