Sahte belgelerle el değiştiren milyonlar

04 Nisan 2023 Salı

Sahte iş bitirme belgeleri ile milyarlarca lira ihale alanları yazıyorum günlerdir.

Daha da yazacağım.

Önceki yazımda Bayburt Grup’a ait Özgün Yapı hakkında verilmiş bir mahkeme kararını ve bu yargılama süreci içerisinde tutanaklara yansıyan bilgileri yazdım.

Başka bir dosya ile ilgilenirken yine karşıma aynı grup çıkınca bugünkü yazımı yazmam mecburi oldu. Hatırlarsınız mutlaka, demir-çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik “Demir Yumruk” operasyonu gerçekleştirildi.

8’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık kalmadı. Davayı takip ediyorum. Ancak iddianamede yer alan bir konuyu belirtmem lazım.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı genel bilirkişi raporunda” adı geçen firmaların şüpheli kişilerce organizasyon kapsamında demir çelik sektöründe paravan olarak ve gerçekte sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulan şirketler olduğu belirtiliyor. Organizasyon kapsamında aralarında ticaret varmış gibi alışveriş yapan firmaların aralarındaki sözde cari hesapları kapatmak amacıyla sahte fatura satan firmadan çek aldığı aktarılıyor. Dahası, bu çeki organizasyonda kurye diye tabir edilen çalışanların uhdesinde bulunan yüzlerce kaşeden organizasyonu yönetenlerden aldıkları silsile bilgileri ile çeklerin arka yüzlerini ciroladıkları ve bankadan nakit olarak tahsil ederek geri çekin sahibi olan şirkete parayı teslim ettikleri, bu suretle kamu zararının ortaya çıktığı da kaydediliyor.

İddianamede yer alan bilgi bu.

Bu firmalardan birisi de Bayburt Grup. İddianamede şu ifade yer alıyor:

Şenbay Mad-AŞ Özgün Yapı AŞ Söğüt İNŞ. AŞ iş ortaklığı olan; 32.851.313 TL bedelli çekin keşide edilerek şüpheli Mehmet Akif YILDIRIM’a verildiği; gerçek olmayan bir ticari ilişki oluşturulmak amacıyla çekin arka yüzünde bulunan kaşelerin vurulmak ve imzaların atılmak suretiyle ciro işleminin yapıldığı; çekin son ciranta olarak Mehmet Akif YILDIRIM tarafından bankaya ibraz edildiği ve olay tarihi olan 06.01.2022 tarihinde tahsil edildiği...

32 milyon 851 bin TL...

Başka çekler de var. 5 Ekim 2021 tarihli 29 milyon 917 bin TL tutarlı çek. Firmalar yine aynı. DETAŞ adlı firmaya kesilen 26 milyon TL, AGA Enerji-Özgün Yapı adına keşide edilmiş 13 milyon 279 bin TL.

Toplam 102 milyon TL...

İddianameye göre bu işlemlerin amacı ne? Şu ifadeler kullanılıyor:

Suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekte ticari bir alım olmamasına rağmen gerçek bir ticaret varmış gibi tanzim edilen sahte faturaların düzenlendiği; sahte fatura düzenlemek ve kullanmak eylemleri ile ilgili ayrı soruşturmanın yürütüldüğü; sahte faturaların komisyon karşılığında satıldığı; hileli hareketin ortaya çıkmaması amacıyla gerçek bir ticari ilişkinin var olduğu izlenimi verilebilmesi için çek keşide edildiği; çekin suç örgütü faaliyeti kapsamında suç örgütü yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda keşideciden teslim alındığı ve kurye şüpheliler tarafından arka yüzlerinin belli bir sistematik izlenerek ciro edildiği; son cironun da şüpheli kuryeler tarafından yapıldığı ve çeklerin suç örgütü üyesi kuryeler tarafından bankadan tahsil edilerek paranın geri keşideci şirkete teslim edildiği; bu yolla sahte fatura satan şirketin komisyon ücreti şeklinde haksız menfaat temin ettiği; sahte fatura satın alan şirketin KDV iadesinden kaynaklı haksız menfaat temin ettiği; gerçek bir ticaret olmaksızın gerçekleştirilen hileli hareketler neticesinde KDV iadesi yapan devlet mamelekinin aktif kısmının eksildiği; kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık suçunun bu yöntem ile işlendiği...

Yok yok yani.

Sahte iş bitirme belgeleri, sahte faturalar...

Bayburt Grup devasa işler yapan bir firma. Arkasında, önünde, yanında hangi partiden bir siyasetçi veya siyasetçiler var bilmiyorum.

Ancak bu tür işlere böylesine devasa işler alan firmaların ihtiyacı mı var bunu anlamıyorum.

Yoksa sistem bu şekilde mi işliyor?

Halen Kamu İhale Kurumu’na sunulan iş bitirme belgelerini inceledikçe sahte iş bitirme belgelerinin varlığını görüyorum.

Anlaşılan bu işler artık böyle yürüyor. Bu nasıl kanun tanımazlık bu nasıl bir cesaret?Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Vergi kültürü 20 Temmuz 2024

Günün Köşe Yazıları