Akıl birliktelikleri kurmak... Belediyelerde yasaklanan kurslar

21 Kasım 2016 Pazartesi

Bazen insanın çaresiz kaldığı zamanlar vardır. Türkiye sanki böyle bir dönemden geçiyor. Bir sürü insan çaresiz. Bir şeyler yapmak istiyor ama ne yapacağını bilemiyor. En çok söylenebilen, bir parti veya grupla birlikte olmak. Destek vermek...
Parti meselesine girmeyeceğim. Eğer bir parti ülkedeki dinamik ve çaresiz kesimleri yanına çekecek yol yöntem bulamıyorsa, sorunlar karşısında aciz kalıyor demektir.
Fakat, ülke sorunları üzerine, bunlar mutlaka politik olmak zorunda değil, insanların bir araya gelerek, 3-5-10 veya 20 kişilik küçük gruplarla bir tür “akıl birliktelikleri”, yani tartışma grupları kurarak çözümler ve öneriler üretmek ve sonuçlarını topluma açıklamak niye olmasın?

‘21. Yüzyıl İçin Planlama’
Bunun çok iyi bir örneğini Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve arkadaşları Ankara’da Ankara Üniversitesi bünyesinde 2011’den beri, “21. Yüzyıl İçin Planlama” başlığı altında yapıyorlar. Erinç Yeldan, 9 Kasım tarihli yazısında bu konuda yazdı. Hem bu köşede hem de CBT’de bu çalışmalar ve önemi konusunda epey yazmıştık. Toplantılara katılıp katkı yapmaya da çalıştık.
Ankara’da yapılan toplantılarda Türkiye’nin adeta bir iç fotoğrafı çekiliyor, envanteri çıkartılıyor. Bu çalışmaların kitapları yayımlandı, şimdi konuşmalar, tartışmalar http://21inciyuzyilicinplanlama. org/ web sitesinde bir araya getirildi. Eski Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlarından Bilsay Kuruç Hoca’nın sunuş yazısını öneririm.
Farklı çevrelerde ve farklı konularda da Türkiye’nin her yerinde, daha küçük “akıl birliktelikleri” kurulabilir. Ve fikirler geniş çevrede paylaşılabilir.
Her zaman yapacak bir şey vardır.

Toplumu iyi yönde etkilemek
Toplumu etkilemek, iyiye doğru dönüştürmek ve kendimizi ve çevremizi yenilemek için türlü çeşitli araçlar geliştirilebilir. Bu araçlar mesela dostça tartışma gruplarından tutun, toplu tiyatrolara, konserlere, çeşitli gezilere gitmeye varıncaya kadar.
Mesela Ankara Cumok, böyle etkinlikler yapıyor. Cumhuriyet’e destek çıkıyor. Herkese Bilim Teknoloji (HBT) dergisini gençlere ulaştırıyor. Arkeolojik kentlere geziler düzenliyor. Ankara’daki çeşitli eylemlere katılıyor. Toplu konser biletlerini ucuza alıyor, farkı ile etkinliklerini finanse ediyor.
Geçen hafta Eskişehir’e gidip Tepebaşı Çocuk Senfoni Orkestrası’na 6 keman bağışlamışlar. (Orada dikkat çekici bir senfoni orkestrası büyüyor!)
HBT dergisi de böyle bir araç. Hem kendimizi geliştirmek, yenilemek ve dünyayı değiştiren böyle bir ana gücün çeşitli alanlarında olan bitenleri anlamak için.. Hem de toplumu bilim, teknoloji ve kültürü düşünce temelinde etkilemek ve bir dönüşüm sağlamak için. Dergiyi yayan çok sayıda gönüllü insanımızın olması da yine bir önemli etkinlik. Çevremizi değiştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz.
Kemal Kılıçdaroğlu mesela dergimizin okuru. Partisine, belediyelere, HBT’yi okuma çağrısı yaptı!
Önceki gün Ankara’da Elektrik Mühendisleri Odası’nda Ankara Cumok’un düzenlediği toplantıya katıldım. Dün de Tüyap Kitap Fuarı’nda Kırmızı Kedi’nin standında Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü ile Çatışmanın Anatomisi kitaplarımın imzası bahanesi ile okurlarla kısa söyleşiler yaptık... Hepimizin karşılıklı etkileşime ihtiyacı var. Umuda da.
Türkiye, gerçek ile sahtenin üstelik çok sık yer değiştirdiği bir ülkeye dönüştü. Sahteyi (yalanı) nasıl savacağız ve gerçeği görünür kılacağız. Ne kadar yapacak iş var!

OKUR MEKTUBU
Belediyelerde parasız kursları yasaklama: “Hükümet 676 sayılı KHK’nin 78. maddesine dayanarak belediyelerin ekonomik yetersizliği olan ailelerin çocuklarına verdiği parasız kursları yasakladı. Bu kursların amacı, dershanelere gidemeyen, özel ders alamayan çocukların eğitimine destek olmaktı. Böylelikle belediyeler, sınava endeksli eğitim sisteminde, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamaya çalışıyorlardı.
İzmir’de Bornova, Karşıyaka, Gaziemir, Menemen, Narlıdere, Çiğli, Buca ve Karabağlar Belediyelerinin Gençlik Eğitim Merkezleri’nde 12 bini aşkın öğrenci, bu destekten yararlanıyor.
Gönüllü olarak çalıştığım KARBEM’de 21 öğretmenle 1200 öğrenciye destek olmaya çalıştık. Öğrencilerimizden 256’sı üniversiteyi, 306’sı Anadolu ve Fen liselerini kazandı. Ara sınıflardaki (6-7-8-9-10-11. sınıflar) yüzde 80’i takdir ve teşekkür aldı. Eğer bu karar geri alınmazsa 250’yi aşkın öğretmen, 12 bini aşkın öğrenci mağdur olacak.” Hakkı Karadeniz


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İdrak ve dönüm noktası 11 Ağustos 2022